اين دسته از مکمل ها نيز حاوي مقادير قابل توجهي از مواد معدني و عناصر کمياب بوده است.

 

تحقيقات آماري نشان داده است که اغلب ورزشکاراني که با وزنه هاي سنگني تمرين مي کنند به مرور زمان با کمبود منيزيوم و روي در بدن خود مواجه مي شوند و کمپاني هاي مکمل سازي هم که در اين ميان نقش دايه هاي مهربان تر از مادر را بازي مي کنند اين دو عنصر را در قالب مکمل هايي که در اين قسمت از مقاله به تشريح آن مي پردازيم تهيه و عرضه مي کنند!

دلايل زيادي را براي اين کمبود مي توان ارائه کرد. درشت مغذي ها و ديگر مواد معدني موجود در رژيم روزانه غذايي موجب اختلال در جذب اين دو عنصر مي شوند و همين مسئله نيز موجب مي شود تا کساني که ديگر مواد غذايي را به فراواني مصرف مي کنند حتي عليرغم استفاده از غذاهاي حاوي اين دو عنصر نيز در طولاني مدت با کمبود اين مواد در بدن مواجه شوند.
به طور مثال کلسيم عنصري است که جذب روي را به شدت مختل مي کند. در صورتي که کلسيم فراوان در طول روز مصرف کنيد خواه و ناخواه با کمبود روي در بدن مواجه خواهيد شد. تحقيقات اخير نشان داده است که باند کردن و متصل کردن اين عنصر به اسيد آمينه هايي همچون متيونين و آسپارتات در افزايش قدرت جذب اين عنصر موثر واقع مي شود. همانگونه که خود مي دانيد وجود روي در بدن آدمي براي تشديد و براي افزايش ترشح هورمون ها و از جمله هورمون هاي مردانه و عضله ساز مفيد و ضروري بوده است.
متيونين متصل شده به روي موجب افزايش ميزان ورود اين عنصر به درون سلول هاي بدن مي شود. افزايش ورود روي به سلول ها موجب افزايش توليد و ترشح هورمون تستوسترون در بدن مي شود و به همين خاطر نيز گفته مي شود که مصرفZMA براي افزايش سطح ترشح طبيعي اين هورمون در بدن مفيد خواهد بود.

متيونين همچنين يکي از سه اسيد آمينه لازم براي ساخته شدن کراتين در بدن آدمي است. در ترکيب zma از اين تکنيک استفاده شده است و بنابراين مي توان گفت که مصرف اين مکمل علاوه بر روي حتي اسيد آمينه متيونين مورد نياز بدن را نيز تامين خواهد کرد. در ترکيب اين مکمل علاوه بر موارد ياد شده حتي مقادير زيادي از عنصر منيزيوم نيز وجود دارد. وجود اين عنصر در بدن براي تشديد فرايند پروتئين سازي در عضلات ضروري بوده و همچنين براي توليد شدن کلسترول و براي تسهيل در نقل و انتقال ويتامين هاي محلول در چربي نيز مفيد واقع خواهد شد.
در شرايطي که فرد منيزيوم مورد نياز بدن خود را به خوبي تامين کند مي توان انتظار افزايش تعداد سلول هاي خوني، توليد شدن atp بيشتر و بهبود کارايي و افزايش راندمان چرخه کربس را داشت. همگي اين عوامل نيز منجر به بهبود عملکرد و بهبود کارايي هاي ورزشي افراد خواهد شد.
از همه اين ها مهم تر مي توان گفت که منيزيوم در افزايش سطح ترشح هورمون انسولين موثر واقع شده و همچنين از تجمع چربي زايد در بدن پيشگيري نموده و ايضاً در ساختما بيش از 300 نوع آنزيم مورد نياز بدن شرکتي فعال داشته است.
در ترکيب zma مقادير زيادي ويتامين b6 نيز وجود دارد. اين ماده همانگونه که پيشتر نيز ذکر شد براي سم زدايي کبد و براي تصفيه اين عضو حساس مفيد خواهد بود.
گفته مي شود که مصرف اين مکمل به هنگام شب مفيدتر خواهد بود. دلايل مختلفي براي اثبات حقانيت اين توصيه ارائه شده است: گفته مي شود که روي کمي تا قسمتي خواب آور بوده است و مصرف آن در ديگر ساعات روز با احساس خواب آلودگي همراه مي شود و اين در حالي است که مصرف اين عنصر به هنگام شب موجب بهبود کيفيت خواب خواهد شد.
يک دز سبک از اين مکمل حاوي 30 ميلي گرم مونوميتيونين روي، آسپارتات، 450 ميلي گرم آسپارتات منيزيوم و 10.5 ميلي گرم نيز پيريدوکسين که همان ويتامين b6 باشد خواهد بود. مصرف اين دز با معده خالي و در حدود 30 دقيقه قبل از خواب توصيه شده است. در صورتي که اين مکمل را به همراه کلسيم و يا به همراه مواد غذايي سرشار از اين عنصر مصرف کنيد در جذب آن اختلال ايجاد خواهد شد.
در صورتي که در دروه هاي حجم قرار داردي و وعده غذايي قبل از خواب را نيز در برنامه خود گنجانده ايد در فاصله نيم ساعتي که تا مصرف وعده غذايي قبل از خواب داريد روي موجود در اين مکمل جذب بدن شده و مصرف مواد غذايي نيز کمترين اختلالي در جذب اين عنصر ايجاد نخواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *