آشنایی با آنتی استروژن ها مخصوص دوپینگ بدن سازان

قبل از تھیه ھورمون ھا و شناخت آن ها , آگاھی از خواص آنتی استروژن ھا که به عنوان داروھای کمکی برای مھار و کاھش عوارض جانبی ناشی از مصرف استروئید ھا استفاده میگردند ضروری تر است .
گونادوتروپین ( پرگنیل )

HCG -chorionic gonadotropin

pregnyl 5000 IU

این ھورمون جزء چند ھورمونی است که از غده ھیپوفیز ساخته می شود وبر بیضه ھا یا تخمدان ھا تاثیر می گذارد و آنھا را به تولید ھورمون جنسیو تومه یا تخمک و درمردان تولید —– را بر می انگیزد .

 

 

آنتی-استروژن
آنتی استروژن

 

گنادونادوتروفین ھای اصلی عبارتند از :

 

( Fsh ): ھورمون محرک فولیکول

 

این ھورمون در رسیدن فولیکول در تخمدان ھا و تشکیل تومه در بیضه ھارا تحریک میکند .

 

(LH) : ھورمون ھای زرده ساز

 

تحریک برای تولید ھورمون ھا در بیضھ ھا و تخمدان ھا را به عھده داردعلاوه بر تولید این ھورمون توسط غده ھیپوفیز این ھورمون در حین آبستنی توسط جفت تولید گردیده ومقادیر زیادی ازآن ھمراه پیش آب مادر دفع میگردد .

خواننده محترم، این مطلب در سایت ادکوان ( پایگاه تخصصی بدنسازی و پاورلیفتینگ ) منتشر شده و شما هم اکنون درحال خواندن نسخه کپی آن هستید. لطفا جهت حمایت از ما، به سایت ادکوان مراجعه کنید. متشکرم.
Edcoan.ir

در واقع منبع آزمون آبستنی در زنان نیز اندازه گیری اینھورمون می باشد .

 

این ھورمون جزء چند ھورمونی است که از غده ھیپوفیز ساخته می شود وبر بیضه ھا یا تخمدان ھا تاثیر می گذارد و آنھا را به تولید ھورمون —-و تومه یا تخمک و درمردان تولید —– را بر می انگیزد .گنادونادوتروفین ھای اصلی عبارتند از :

تزریق اچ سی جی در حین دوره ھای ( معمولا در میانه دوره ) داروھایبا خواص آندروژنیک بالا مثل تستوسترون و دیانابول یا اکسی متالون و …کمبود گونادوتروپین در خون را جبران کرده و بیضه ھا را تحریک کردهو روند ضعف آنھا را تا پایان دوره کاھش میدھند .

 

پس از پایان دوره در استروئیدھای آنابولیک بدن یک باره پس از قطعمصرف استرو ئیدھا دچار یک نوع کمبود شدید تستوسترون میشود زیرامقدار داروی خارجی قطع شده و بدن نیز دراین فاصله زمانی قادر به تولید تستوسترون نرمال و طبیعی نیست در واقع بدن پس از پایان دوره دچارافت شدید در قدرت و وزن میگردد برای جلو گیری از این نقیصه در پایان دوره نیز ب ا تزریق ٢ تا ٣ اچ سی جی در سه هفته  متوالی میزان تستوسترون طبیعی را افزایش داده و از افت بدنی پس از قطع داروھا راکاھش میدھیم .

 

مصرف اچ سی جی معمولا در بین ورزشکاران متغییر میباشد و از ۵ تا ٧روزی ۵٠٠٠ واحد تا ۴ ھفته ( وسط و پایان دوره ) ۵٠٠٠ واحد متفاوت می باشد . ولی باید بخاطر داشت مصرف آچ سی جی با خواص آنابولیک و آندروژنیک دقیقا شبیه مصرف تستوسترون خارجی ھمراه است

زیراگونادوتروپین یک واسطه برای افزایش مقدار تستوسترون طبیعی بد نمیباشد که این تستوسترون اضافی خود باعث تولید استروژن اضافی نیز میگردد پس در واقع مصرف اچ سی جی باعوارض جانبی نظیر جنیکوماستی ھمراه میباشد .

بھتر است از آن ھمراه با نولوادکس استفاده شود تا عارضه بزرگ شدن سینه در اثر بالا بودن استروژن در خون را منتفی کنیم .

پرگنیل ۵٠٠٠ واحد در دو شیشه که یکی شامل حلال و دیگری شامل آچ سی جی خشک میباشد که پس از ترکیب آنھا باید بلافاصله تزریق انجام گیرد .

ھمینطور باید دانست پرگنیل نیز از سال ١٩٩٣ جزء داروھای دوپینگی قرار گرفته  است زیرا باعث افزایش نسبت نرمال تستوسترون بهاپی تستوسترون میگردد که دربخش آزمایشات دوپینگ به تفصیل بیان گردید.

دمای نگھداری اچ سی جی ھمانند ھورمون رشد حدود ٢۵ درجه سانتی گراد میباشد

پس حتما برای نگھداری این ھورمون ھا آنھا را در یخچال قرار دھید .سی جی خشک میباشد که پس از ترکیب آنھا باید بلافاصله تزریق انجام گیرد .

ھمینطور باید دانست پرگنیل نیز از سال ١٩٩٣ جزء داروھای دوپینگی قرار گرفته است زیرا باعث افزایش نسبت نرمال تستوسترون به اپی تستوسترون میگردد که دربخش آزمایشات دوپینگ به تفصیل بیان گردید.

تهیه شده در پایگاه تخصصی بدنسازی و پاورلیفتینگ (ادکوان – Edcoan.ir)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *