دوسر بازو با دارم چارلز

احساس سوزش در عضله خوب است همینطور پمپ شدن خون در عضله و رسیدن تا ناتوانی و هر سه برای ایجاد کیفیت عمیق در جلوبازوها ضروریست ولی همه اینها بی ارزش خواهد بود اگر برای پیش بردن انها به سمت بیشترین حدممکن تمرکز نکنید

دوسر بازو با دارم چارلز

تمرکزرا می توان مهمتر از هر قدم دیگری در بدنسازی به حساب اورد من به خودم شوک وارد میکنم بوسیله متمرکز ماندن و اجرای سوپرست بسیاری از تمرینات جلوبازو یک هفته در میان در خارج از فصل رقابتها و هفته ای یکبار در نزدیکی مسابقات .

تمرین با دو ست گرم کردن با حرکت جلوبازو هالتر ایستاده اغاز می شود

سپس سراغ اولین حرکت اصلی برنامه می روم که شامل سه ست جلوبازو با هالتر سوپرست با جلوبازو با دمبل در حالت ایستاده است

هر دو بازو با دمبل در یک زمان بدون حرکت یک در میان در حرکت جلوبازو با دمبل در این صورت بین تکرارها زمان استراحت برای عضله وجود نخواهد داشت وسوزش ممتد و عمیق خواهد بود این سخت تر از ان است که بنظر می اید چون علاوه بر سوزش همه ستها با وزنه های سنگین اجرا می شود

سپس برای رفتن فراتر ازحرکت سه ست دیگر جلوبازو با دمبل بصورت ایستاده اجرا میکنم

هردو دست در یک زمان سوپرست با جلوبازو هالتر ایستاده در این زمان من کاملا متمرکزم و در مسیر تمرین پس از ان تمرین را با سه ست جلوبازو هالتر روی میز لاری به پایان می برم

 darrem_charles_arm_training

برنامه شوک دهنده و سربازوی دارم چارلز

تمرین

ستها

تکرارها

جلوبازو هالتر یا دمبل برای گرم کردن

2

 15

جلوبازو هالتر ایستاده سوپرست با

3

 8-12

جلوبازو دوبل ایستاده جفت *

3

 8-12

جلوبازو دمبل ایستاده جفت سوپرست با

3

 8-12

جلوبازو هالتر ایستاده *

3

 8-12

جلوبازو هالتر روی میز لاری

3

 8-12

 * ستها بصورت ممتدد و بدون استراحت اجرا می شوند تا وقتی هر6ست به پایان برسد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *