هجدهمین دوره مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاههای کشور از 23الی28 دیماه 1391 در اهواز برگزار گردید
عوامل اجرایی

 


فرشید سلطانی: رئیس کمیته پاورلیفتینگ جمهوری اسلامی ایران
جبیب اله عایل: رئیس کمیته برگزاری مسابقات
رحیم عسگری : رئیس کمیته داوران
علی رفیع زاده:رئیس هیات استان خوزستان
داوران بین المللی مسابقات :فرشید سلطانی ا حبیب اله عایل- رحیم عسگری
داوران ملی : عباس ملا امحمدرضا فتح جلالی- جعفر کریمیان ا وحید پور روح الامین امصطفی یزدانی- ابراهیم واقفی فرد- عسگر نجات ا اکبر وحدانی- داود ساعد- حسن هاشم نژاد ا محسن امین الرعایا- میلاد ارزاقی- عیسی کریمیان


53کیلوگرم
نوجوانان 1.محمد دلفان خرم آباد 80کیلو 2.سینا خالبند ذوالفقار خرمشهر الف 5/77کیلو 3. ایمان آفرینش روح اله داداشی خوزستان 5/72کیلو جوانان 1.علی کردنژاد ذوالفقار خرمشهر 125کیلو
59کیلوگرم

نوجوانان 1.مظهر قازانی ذوالفقار خرمشهر الف 110کیلو 2. حسین بیات زنجان 5/107کیلو 3. پیمان بندنشان ذوالفقار خرمشهر ب 5/102کیلو
جوانان 1.حامد زمان رکورد دزفول 100کیلو 2.مجیدزارع روح اله داداشی خوزستان 80کیلو
بزرگسالان 1.منصور علیپور ملی حفاری195کیلو 2.احمد اعتمادیان پتروشیمی مارون155کیلو3.عبدالعظیم صحرایی زاده روحاله داداشی خوزستان 130کیلو
مستر 1 1.علیرضا ستوده نامجو رشت 70کیلو
مستر 2 1. محمدداوود کریمی تکدانه اراک 85کیلو 2. رحمن فعال روح اله داداشی خوزستان 60کیلو
مستر3 1. حسین خلیل زاده ایمان چالوس 90کیلو 2. محمدرضا عمرانی هپکو اراک 55کیلو 3. رحیم جباری آ- غربی 5/42کیلو
مستر 4 1. محمدرضا مهاجرانی هپکواراک 65کیلو

66کیلوگرم
نوجوانان 1. سجاد جعفریان ذوالفقار خرمشهر 120کیلو 2. پویا داودی ذوالفقار خرمشهر 5/107کیلو
جوانان 1.پدرام باباخانی فردفارس 5/177کیلو 2.عباس سهرابی رکورددزفول 175کیلو 3.آرش محمودیان روح اله داداشی خوزستان 110کیلو
بزرگسالان 1.محمد ناطقی ملی حفاری 5/192کیلو2.کوشا معتمدی ملی حفاری 190کیلو 3.پدرام باباخانی پتروشیمی مارون 180کیلو
مستر1 1.قاسم اکرمی فارس 40کیلو
مستر2 1. محمدرضا خورشید نیا روح اله داداشی خوزستان 80کیلو
مستر3 1. اصغر قاسمی فارس 90کیلو 2. اردشیر همدانیان ایمان چالوس 5/82کیلو 3. علی خانی فراهانی هپکواراک 5/52کیلو

مستر4 1. علی حیدر ثاقب گیلان 80کیلو
74کیلوگرم
نوجوانان 1. احد اخگری آ-شرقی 5/142کیلو 2.سید سعید موسوی فرد فارس 5/137کیلو 3. علیرضا لشگری ذوالفقار خرمشهر 135کیلو
جوانان 1.حسن خماس زاده رکورد دزفول 5/177کیلو 2.عماد تقوایی بوشهر 175کیلو 3.عمادرکرکیان رکورد دزفول 155کیلو بزرگسالان 1.اکبر عبدالهی غفوری ملی حفاری 225کیلو 2. داوود ساعد امیر ارسلان بستان آباد200کیلو 3.محمدمحمدی ایلام 190کیلو
مستر1 1. عبدالعظیم حمیدزاده روح اله داداشی 165کیلو 2. محمودرضا گودرزی امیدالیگودرز 160کیلو 3. علی کتابچی گیلان 150کیلو
مستر2 1. عرفان حبیبی کردستان 5/92کیلو
مستر3 1. علی پاپی روح اله داداشی خوزستان 90کیلو
مستر4 1. محمد معصومی روح اله داداشی خوزستان 70کیلو 2. سید عیسی مهاجرانی هپکواراک 60کیلو

 

83کیلوگرم
نوجوانان 1. امیر حسین خلیلی خرم آباد 5/172کیلو 2. فرشاد آبادی ذوالفقار خرمشهر 5/147کیلو 3. سهیل بیگی ذوالفقار خرمشهر 115کیلو
جوانان 1.حسین کمالی بوشهر 250کیلو 2.امین کاهکش رکورد دزفول 205کیلو 3.میلاد مافی روح اله داداشی خوزستان 195کیلو
بزرگسالان 1.احسان ایمانی کیا ملی حفاری 5/252کیلو 2. حسین کمالی ملی حفاری 230کیلو 3.امین کاهکش روح اله داداشی خوزستان 210کیلو
مستر1 1.عبدالر ضا کریمی روح اله داداشی 170کیلو 2. احمد گرجی روح اله داداشی 100کیلو 3. سیدجمیل حسینی کردستان 100کیلو
مستر2 1. اسماعیل فتوت اصفهان 165کیلو 2. غلامعلی بارونی روح اله داداشی 160کیلو 3. نادر زحمت کش فارس 5/157کیلو
مستر3 1. علی اصغر حسینی ایمان چالوس 90کیلو 2. علی صادقی روح اله داداشی 75کیلو
مستر4 1. نبی ساکی هپکو اراک 65کیلو 2. جلیل مسروری کردستان 65کیلو
93کیلوگرم
نوجوانان 1. حمیدرضا نظریان خرم آباد 5/207کیلو 2.حمید تعصب فرد فارس 175کیلو 3. بهروز قنبری ذوالفقار خرمشهر 5/147کیلو
جوانان 1.سعید نجات فردفارس 5/192کیلو 2.یداله آقایی روح اله داداشی خوزستان 180کیلو 3.محمد امین یاغچی آ- شرقی 140کیلو
بزرگسالان 1.مجیدحاج اقا بزرگ ملی حفاری 5/282کیلو 2. همایون کریمی زاده پتروشیمی مارون 210کیلو 3.جهانگیر بختیاری ایلام 200کیلو
مستر1 1.امین قزبانی روح اله داداشی 5/212کیلو 2. داریوش جوزائی روح اله داداشی 210کیلو 3. محمدجواد رحیمی فارس 170کیلو
مستر2 1. شمس اله داود آبادی تکدانه اراک 160کیلو 2. خلف غبیشابی روح اله داداشی 130کیلو 3. محمدرسول رضائی گیلان 5/112کیلو
مستر3 1. قاسم محمدی هپکواراک 125کیلو 2. علی محمد بخشی اصفهان 95کیلو 3. یعقوب نجفی روح اله داداشی 30کیلو
مستر4 1. حسن مقدم نسب هپکو اراک 60کیلو
105کیلوگرم
نوجوانان 1. سجاد زارعی پور ذوالفقار خرمشهر ب 100کیلو
جوانان1. سامان پوریافرد رکورد دزفول 5/277کیلو 2.حسین کریمی رکورد دزفول 230کیلو 3.سالار رحمانی ذوالفقار خرمشهر 215کیلو
بزرگسالان 1.حسین حمیدی ملی حفاری 290کیلو 2. سامان پوریا فرد پتروشیمی مارون 5/282کیلو 3.داود شاه آبادی پتروشیمی مارون 265کیلو
مستر1 1.محمدحسن زمانی فارس 5/222کیلو 2. همایون هادی دهکردی تهمتن چهارمحال 220کیلو 3. غلامرضا عجربی روح اله داداشی190کیلو
مستر2 1. خدارحم نوذرپور روح اله داداشی خوزستان 120کیلو
مستر3 1. علی رزازپور بمی کرمان 110کیلو 2. حسن ولی زاده هپکو اراک 70کیلو
مستر4 1. علی اصغر بی نیاز مشهد 115کیلو
120کیلوگرم
نوجوانان 1.پوریا محمدی ذوالفقار خرمشهر الف 170کیلو
جوانان 1.امیرخیری زاده رکورد دزفول 195کیلو 2.علی محمد حقانی چهارمحال 120کیلو
بزرگسالان1.امیرخیری زاده پتروشیمی مارون 200کیلو 2. جعفر کریمان کارون اصفهان 170کیلو
مستر 1 1.محمدرضا صادق نیا کرمانشاه 180کیلو 2. بهمن امانی روح اله داداشی155کیلو 3. قهرمان بابالو خوی 5/142کیلو
مستر2 1. حسین میرشکاری ایمان چالوس 175کیلو 2. محمدآل خمیس ملی حفاری160کیلو 3. عادل نواعتقاد تکدانه اراک 5/157کیلو
مستر3 1. ناصر اسدی هپکو اراک 180کیلو 2. علی اکبر احتیاطی روح اله داداشی خوزستان 50کیلو
120+کیلوگرم
نوجوانان 1.مهدی رضائی ذوالفقار خرمشهر الف 125کیلو
جوانان1. آرش صفریان بوشهر 240کیلو 2.حمید کیائی منش ذوالفقار خرمشهر 230کیلو
بزرگسالان 1. علی اسماعیلی ملی حفاری 5/322کیلو 2.امید نجفی ملی حفاری 5/312کیلو
مستر1 1.محمدفیض الهی تبریزیان مشهد 215کیلو 2. مجتبی خاکساریزدی فارس 180کیلو
نتایج تیمی
نوجوانان 1.ذوالفقار خرمشهر الف 57امتیاز 2.ذوالفقار خرمشهر ب 43امتیاز 3.خرم آباد 36امتیاز قهرمان قهرمانان حمیدرضا نظریان خرم آباد با 130امتیاز
جوانان 1.رکورد دزفول خوزستان 57امتیاز 2.روح اله داداشی خوزستان 41امتیاز 3.هیات بوشهر 33امتیاز قهرمان قهرمانان حسین کمالی بوشهر با 172امتیاز
بزرگسالان 1. ملی حفاری الف 60امتیاز 2.پتروشیمی مارون الف43امتیاز 3. روح اله داداشی خوزستان 34امتیاز قهرمان قهرمانان علی اسماعیلی ملی حفاری با 181امتیاز
مستر1 1.روح اله داداشی خوزستان الف 44امتیاز 2. فارس 41امتیاز 3. روح اله داداشی خوزستان ب 40امتیاز قهرمان قهرمانان محمدحسین زمانی فارس با 134امتیاز
مستر2 1. روح اله داداشی خوزستان الف 51امتیاز 2. تکدانه اراک 39امتیاز 3. ایمان چالوس 17امتیاز قهرمان قهرمانان اسماعیل فتوت اصفهان 110امتیاز
مستر3 1. هپکواراک 41امتیاز 2. روح اله داداشی خوزستان 38امتیاز 3. ایمان چالوس 33امتیاز قهرمان قهرمانان ناصر اسدی هپکو اراک با 106امتیاز
تهیه وتنظیم:جمشید بابائی قانع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *