هر زمان که بدن يک ورزشکار مشغول فعاليت ورزشي از هر نوعي ميگردد بدون ترديد تأثيرات خستگي به مرور پديدار ميگردد خستگی باعث کاهش توانايي شما در يک رقابت ورزشي مي شود، شدت فعاليت شما را کاهش داده و حتي مي تواند شما را از دور رقابت و مسابقه خارج سازد.


و اينها دلايلي هستند که علت مصرف يک نوشيدني ورزشي را توجيه مي کند و آن را در صدر نياز هاي معمولي يک ورزشکار قرار ميدهد. اين نوشابه بسيار تخصصي و علمي آنچه راکه عضلات شما از دست ميدهد به سرعت جبران مينمايد. يک نوشابه ورزشي در مبارزه با خستگي و تجديد قواي ورزشکار بهينه سازي عملکرد وي با مکانيسم جايگزيني سريع مايعات الکتروليت ومواد غذايي از دست رفته عضلات و ماهيچه ها يک ماده بدون جايگزين محسوب مي گردد.
در چنين حالتي است که يک ورزشکار قادر خواهد بود آنچه راکه اندوخته و آموخته و قدرتي راکه کسب کرده به نمايش بگذارد. همين و بس!

آب در زمان کوتاهي سقوط مي نمايد.
ده ها سال تحقيق مزاياي يک نوشابه ورزشي تهيه شده به روش علمي را در مقايسه با آب ثابت کرده است. اين برتري در ورزشهاي استقامتي و قدرتي  و هم در ورزش هاي توقف و دويدن نظير فوتبال، بسگتبال يا واليبال به اثبات رسانده است .
يک نوشابه ورزشي حاوي موادي است که هرگز در آب يافت نميشود همواره از چنين مايع برجسته، پر خاصيت، حياتي و بسيار ضروري استفاده کنيد.
1) 6% کربوهيدرات مايع به منظور تأمين انرژي عضلات در حال فعاليت و در راستاي ارتقاء عملکرد ورزشي .
2) الکتروليت هاي نظير سديم، پتاسيم و کلرايد در تأمين و جايگزيني آنچه که شما از طريق تعرق از دست ميدهيد و از سوي ديگر تحريک سيستم تشنگي وترغيب به نوشيدن مايعات بيشتر. تأمين نياز بيشتر اين مکانيسم بسيار حساس، ظريف و پيچيده هرگز با مايعاتي که فاقد الکتروليت هستند به حرکت در نمي آيد آب حاوي مقادير بسيار اندکي از الکتروليت بوده و يا اساساًَ الکتروليت ندارد.
3) طعم ومزه باعث ترغيب نوشيدن شما گرديده وتأمين مايعات ضروري سلولهاي عضلاني را به طور مداوم ادامه مي دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *