کارایی:
۱٫فرمولی طراحی شده برای افزایش انرژی،بالا بردن استقامت بدن و سرعت عمل با توجه به شدت تمارین ورزشی.
۲٫پشتیبانی از فعالیت های ATP
3.طراحی شده برای پشتیبانی از سنتز پروتئین
۴٫فاکتور های انابولیک را شامل میشود.
۵٫افزایش قدرت ماهیچه های بدنو بالا بردن سرعت ریکاوری بدن بعد از تمارین سخت ورزشی

ادامه مطلب نوزآی وی noz

دستور مصرف:
به عنوان یک مکمل غذایی، یک پیمانه از محصول NOZ را با ۱۸۰ الی ۳۰۰ میلی لیتر آب سرد مخلوط کرده و میل نمایید.
یک وعده از این محصول را ۲۰ دقیقه قبل از تمرین مصرف کنید.
بعد از این که از مقاومت بدنتان در مورد این محصول مطمئن شدید شروع کنید این محصول را با شکم خالی مصرف کنید.
در هر وعده بیشتر از یک ۱٫۵ پیمانه مصرف نشود.
ایده نوز آی وی: سیستم کامل فعال سازی و انرژی بخشی عضلانی قبل از تمرین
نقطه استارت اصلی برای عملکرد خوب ورزشی ایجاد محیط مناسب برای افراط در تمرین است. به زبان ساده، هر چه تمرین شما شدیدتر شود، آمادهتر هستید تا از اهداف خویش فراتر روید. نوترابولیک با باور قطعی به «نتایج متکی به عملکرد» نوز آی وی را تولید کرد که یک مکمل ذهنی – جسمی در سطح جهانی و قادر به فعالتر کردن تمرینات و تجربه تمرینی تقویت شده است.
نتایج
۱- حالت پمپ شدگی و پوست ترکاندن را در تمام روز تقویت میکند.
۲- رشد عضلانی بیسابقه ایجاد میکند.
۳- افزایش زیاد قدرت ایجاد میکند.
۴- چربی بدن را میسوزاند و تولید الیاف جدید را تشدید میکند.
۵- دارای امکان شارژ مجدد بافت عضلانی، بازیابی مؤثر پس از تمرین و نوسازی سریع عضلاتی است که با زحمت به دست آمدهاند.
پرسشهای رایج – چگونه فرآورده پوست ترکاندن را به نحو احسن به کار برم؟
باید در روزهای تمرین و غیر تمرین از آن استفاده کنید. یک نمونه دوز با حداکثر فایده چنین است:
روز تمرینی:
۴ فنجان AE2 و ۴ کپسول CEO 20 دقیقه قبل از تمرین
۴ فنجان AE2 و ۴ کپسول CEO 20 دقیقه درست پس از تمرین
روز غیر تمرینی:
۴ فنجان AE2 و ۴ کپسول CEO در صبح
۴ فنجان AE2 و ۴ کپسول CEO در شب
– با چه سرعتی نتایج مشاهده میشوند؟
فرمول انقلابی این فرآورده برای نتایج فوری تهیه شده است. چند دقیقه پس از مصرف محصول، حالت پمپ شدگی و انرژی زیاد احساس میشود، بنابراین تمرین شما شدید و قدرتی خواهد بود. پس از تمرین عضلات شما با سرعت بازیافت شده و در طول روز بازسازی ادامه میدهند به شکلی که شاهد نتایج سریع در اندازه عضله، قدرت و توان آن خواهید بود.

تاکتیک عملکرد نوز آی وی: روشن کردن موتور عضلات و اشباع مواد مغذی در عضلات تمرینی
اهداف اصلی تمرین مؤثر عبارتند از: ۱- انجام تمرین کافی برای صدمه زدن «موقت» به سلولهای عضلانی هدف که به مغز علامت میدهد دورۀ رشد و ترمیم را آغاز کند، ۲- ارائه مواد مغذی به عضلات تمرینی برای ایجاد فشار زیاد (پمپی) درون سلول بیشتر ورزشکاران ایده اول را درک ولی ایده دوم را نادیده میگیرند. حداکثر فشار درون سلولی موجب فرآیند توسعۀ دیواره سلولی میشود تا فشار وارد شدن مشابه را در جلسات تمرین بعدی تحمل کند. با گذر زمان عضلات نوعی انعطاف دیواره سلولی مییابند که موجب میشود زیر ساختهای غنی از انرژی را بیشتر حفظ کنند و در عوض کار بیشتری انجام دهند. برای تقویت این سلولهای عضلانی «برتر»، سیستم چند جانبه نوز آی وی یک ترکیب تقویت کنندههای اکسید ازت، عوامل تمرکز عصبی، پروتکلهای پیشرفته تحویل مواد مغذی و ترکیبات بازیافت انرژی درون سلولی را ارائه میدهد که میتواند یک رژیم خوب و تمرین وزنی سخت را ارتقاء بخشد.
نوز آی وی دارای امکان فعال سازی عصبی – عضلانی و ارائه ترکیبات توسعه و تحول سلولی است.
کمپلکس تقویت اکسید ازت
نوز آی وی یک تشکیلات مورد تأئید صاحبنظران را که برای تقویت اکسید ازت طراحی شده ارائه میدهد تا کنترل جریان خون، انتقال پیام بین سلولهای عصبی و تسهیل تحویل بهتر مواد مغذی که مورد علاقه ورزشکاران نخبه و بدنسازان است را ارائه کند. تقویت کنندههای سه گانه و توانمند اکسید ازت شامل اژرنین – آلفا – کتو – گلوتارات دارویی، ال – سیترولین مالات، و الوتروکوکوس سنتیکوزوس میباشند. مزایای این ترکیب در عین حال در منع سازوکار درون بدن که میتواند تولید اکسید ازت را در گذر زمان به سمت حداقل تنظیم کند مؤثر است.
کمپلکس جبران درون سلولی
عضلات تمرینی برای حفظ حداکثر عملکرد باید چند عامل محدود ساز سوخت و ساز را که در اثر تمرین شدید تولید میشود به تأخیر اندازند. این موارد شامل اتلاف «وجه رایج» انرژی سلولی یا ATP، تجمع آمونیاک، و طولانی شدن تنفس سلولی است. نوز آی وی پنج ترکیب مشخص را در خود گنجانده است (بتا – آلانین، آنزرین، هموکارنوزین و (۲ اس) – ۲ – آمینو ۴ – کرابامویل – بوتانئویک اسید) که با همدیگر به حذف عوامل محدودساز کمک میکنند. نوزآیوی از این لحاظ جهش بزرگی در علم عملکرد عضلانی ایجاد نموده است.
کمپلکس تسهیل عصبی پیشرفته
امکان حداکثر انقباض به «سیمکشی عصبی – عضلانی» بستگی دارد. به زبان ساده، توان تحریک الیاف زیادتر عضلانی حین نیاز به قدرت زیادتری احتیاج دارد و طاقت بیشتری میطلبد. نوزآیوی آرایهای از ۶ ترکیب برای افزایش حداکثر کارگر گروهی عضلات فراهم کرده که در درازمدت منجر به تجربه تمرینی در اوج قدرت میشود.
سیستم انرژی سلولی و تحویل مواد مغذی
نوزآیوی زیر ساختهای اصلی انرژی مانند زنجیرههای هیدروکربن کوتاه، متوسط و بلند را به عضلات تمرینی ارائه میدهد و مواد مغذی مناسب را جهت ذخیره در مکانهای مفید تحویل میدهد. این عملکرد دوگانه راه را برای عملکرد عضلانی بهتر همواره کرده و حجم عضلات را میافزاید و به ورزشکار امکان بهرهبرداری عالی از رژیم غذایی و برنامۀ تمرینی خود را میدهد.
فرآورده پوست ترکاندن چیست؟ قدرتمندترین فرآورده اکسید ازت و کراتین در جهان چطور عمل میکند؟
این فرآورده ترکیبی از دو محصول انقلابی بوترابولیک AE2 و CEO است و از نظر علمی طوری فرمول بندی شده که عضلات را همیشه در حالت پمپ شده نگاه دارد. این فرآورده عضله ساز یک بطری تحریک کننده اکسید ازت AE2 و یک بطری شبکه استر کراتین عالی CEO را شامل میشود. نتیجۀ مصرف آن مشاهده فوری پمپ شدگی عضله و انرژی زیاد همراه با بازیافت عالی عضلانی، رشد پیشرفت عضله، و دستاوردهای بیرقیب در قدرت و توان میباشد.
مبانی علمی این محصول
فرآورده پوست ترکاندن ترکیب AE2 و CEO است که هر دو دارای موادی هستند که از نظر بالینی تأئید شده و به سرعت و مؤثر عمل میکنند. AE2 محرک اکسید ازت است و دو نوع انقلابی آمینو اسید آژرنین، آرژنین اتیل استر، و دی آرژنین اوروتات را دربردارد. آرژنین یک آمینو اسید مهم برای تولید اکسید ازت است که برای اتساع رگ و افزایش جریان خون به سلول عضلانی مناسب است. به علاوه آرژنین موجود در AE2 به یک اتیل استر و کتوایزوکاپورات متصل میباشد که از نظر بالینی به شدت اثربخشی آرژنین در بدن را افزایش میدهد، بنابراین به پمپ شدن دیوانهوار و درازمدت عضلات و افزایش در اندازه و قوت عضله خواهید رسید. فرآورده پوست ترکاندن در عین حال شامل CEO یا کراتین استر اوروتات است. برخلاف کراتین عادی که به سرعت در معده تجزیه میشود، CEO پایدار است زیرا به اسید اوروتیک متصل میباشد و کاملاً از نظر زیستی در دسترس بوده و سریع جذب میشود. شبکه پیشرفته استر کراتین CEO شامل کراتین استر اوروتات و چیلات منیزیم کراتین (MC2) است که از نظر بالینی ثابت گردیده تا ۴۰۰% مؤثرتر از کراتین میباشد.
این ماده به سرعت مقدار مناسب کراتین را وارد خون و عضله شما میکند و آنها را متورم کرده و طی چند دقیقه نتایج قابل مشاهده و بیسابقه را ملاحظه میکنید. بنابراین با بهبود آبگیری سلولی و بهبود سنتز پروتئین در بازیافت، عضله قادر است باز تولید شود و در نتیجه اندازه آن افزایش یافته و مقدار کاری که برای تمرینهای بعدی میتواند انجام دهد بهبود مییابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *