قرص گیاهی شیکوریدین

شکل داروئی
قرص در جعبه ھای ٥٠ عددی
دسته داروئی
اشتھا آور ، تونیک

Chicoridin tablet(www.edcoan.ir)

موارد استفاده در ورزش پرورش اندام :
بهبود بی نظمی ھای گوارشی ، کبدی و صفراوی ، رفع کاهش توان عمومی پس از دوره-های هورمونی ، تقویت عمومی بدن و حفظ اشتها ، تامین برخی از املاح و ویتامین-های مورد نیاز بدن

مواد موثرهدانه شنبلیله ،Cichorium intybus قرص شیکوریدین فرآورده ای گیاھی است که از عصاره ریشه کاسنی
تھیه شده است.ریشه کاسنی حاوی مقدار Foeniculum vulgare و اسانس رازیانه Trigonella foenum-graecum
کافی مواد قندی، اینولین، لاکتوسین ، لاکتوپیکرین و املاح معدنی (کلسیم ، پتاسیم ، فسفر، سدیم ، منیزیم ،
و دانه شنبلیله دارای قندھایی مانند استاکیوز، K ویتامین ، C ویتامین ، B منگنز و مس) ویتامین ھای گروه
گالاکتومانھا، لیپید و استرول ھا، پروتیدھا ونوکلئوپروتیدھا، ترکیبات فسفره مانند لسیتین ، فیتین و ترکیبات ازته
نیکوتینامید) باشد. اسانس رازیانه ) pp مانند کولین و تری گونلین می باشد که جسم اخیر می تواند مولد ویتامین
دارای ٥٠ تا ٦٠ درصد آنتول و ھمچنین انیس آلدئید، دی پانتن، فنکون، فلاندرن و پینن می باشد.

خواص درمانیقرص شیکوریدین با توجه به خواص مواد موثره ترکیبات آن یک مقوی اشتھاآور ، افزایش دھنده ترشح صفرا
نیروبخش وترمیم کننده کمبودھای تغذیه ای و تامین کننده املاح معدنی لازم ،cholagogue و دفع آن choleretic
می باشد، این مواد سوخت و ساز مواد قندی را در بدن تقویت و اشتھا را افزایش می دھند.

موارد مصرف
بی اشتھائی ، احساس ضعف عمومی ، تامین کننده قسمتی از املاح و ویتامین ھای مورد نیاز بدن در دوران
نقاھت بیماران و تغذیه سالمندان ، بی نظمی ھای گوارشی ، کبدی و صفراوی.

عوارض جانبیبه ندرت واکنش ھای حساسیتی در ارتباط با گیاھان به کاررفته در این دارو گزارش شده است.

دستور مصرفسه بار در روز یک یا دو قرص قبل از غذا.

موارد عدم مصرفقرص شیکوریدین داروئی اختصاصا گیاھی است که برای مقادیر تجویز شده آن ، تاکنون موارد منع مصرف گزارش
نشده است اما به دلیل وجود برخی آثار تحریکی شنبلیله برروی رحم و نیز وجود ممانعت کننده ھای پروتئاز در آن
و نیز فعالیت استروژنیک ضعیف آنه تول موجود در اسانس رازیانه ، در دوران بارداری و شیردھی استفاده نگردد .

شرایط نگھداریدور از گرما و رطوبت نگھداری شود.
قیمت محصول : 3000 تومان

References:1-Zargari A vol.I, 637-642 vol.II , 553-557 vol.III, 212-221
2-Iranian Herbal pharmacopoeia vol.I, 325-333 vol.II, 497-505 , 578-581 .
3-British Herbal Pharmacopoeia, 1983, 92-3 , 216-17.
4-British Pharmacopoeia, (2002).
5- Newall Carol A.: Herbal Medicines, (1996), 117-118
6-Martindale, 33th Edition,(2002), 1610.3, 1610.1

7-Tierra M.; The way of Herbs (1990), 93.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *