بسیار ضروری و مهم است که یک ورزشکار بداند درورزشی که انجام می دهد کدام یک از عوامل یا فاکتورهای آمادگی جسمانی نقش اساسی ایفا می کند زیرا از این طریق به نتایج مطلوب زیر خواهد رسید:

 

1- زمان رسیدن به نقطه عطف و مطلوب دربرخورداری ازفیزیک مناسب به حداقل ممکن می رسد(پیشرفت سریع )

2– ازآسیب دیدگی بی مورد تا مقیاس بالایی جلوگیری می کند

3– ازفشارآوردن بی مورد بر سایر عضلات و دستگاه های بدن جلوگیری می نماید

4- زمان اجرای مطلوب حرکات ورزشی طولانی تر می گردد.(درسال های بیشتری می تواند به فعالیت ورزشی موردعلاقه خود بپردازد)

5- موفقیت او در ورزش تقریبا تضمین شده خواهد بود (به شرط اینکه سایر عوامل نیز حتما مدنظر گرفته شوندمانند وراثت – آموزش صحیح وعلمی – انتخاب درست رشته ورزشی و …)

6- ازصرف هزینه های بی مورد به صورت چشمگیری کاسته می شود

7– تقریبا باکمترین امکانات به بهترین نتایج دست خواهد یافت 

 

 

من درنظر دارم چنانچه فرصت یافتم علاوه بررشته والیبال ؛ عضلات مهم و نیز روش های تمرینی را برای تمامی رشته های رایج ورزشی دروبلاگ قراردهم تاسایر عزیزان ورزشکاری که دررشته های دیگر ورزشی فعالیت دارند بتوانند از آنها استفاده نمایند. برای طراحی یک تمرین علمی نکات زیادی راباید درنظر داشت که یکی ازمهم ترین آنها همان فاکتورهای آمادگی جسمانی خاص همان ورزش است. جالب است بدانید درورزش های گروهی حتی نوع تمرین وانتخاب یکی از فاکتورهای آمادگی جسمانی برای بازیکنانی که درپست های مختلف ایفای نقش می کنند نیز اهمیت بسزائی دارد برای روشن ترشدن مطلب مثالی می زنم : یک تیم فوتبال را در نظر بگیرید ؛ قدرت بدنی ازمهمترین فاکتورهای آمادگی جسمانی برای این رشته ورزشی است ولی بازیکنی که درنوک حمله فعالیت می کند به یک نوع خاص قدرت نیازدارد (قدرت انفجاری) و بازیکنی که درخط دفاعی فعالیت می کند به یک نوع دیگر قدرت (قدرت پویا ) این مورد درفاکتور استقامت نیز صادق است. بنابراین یک مربی آگاه و باتجربه هیچ گاه یک نوع تمرین قدرتی رابرای تمام افراد تیم تجویز نمی کند .

امافاکتورهای آمادگی جسمانی :

1-قدرت : طبق تعریف قدرت حداکثر نیرویی است که می توان برای یکبار اعمال نمود.
قدرت به چهار شکل تقسیم می شوند.

الف- ایستا (ایزومتریک )

ب – پویا (ایزوتونیک )

ج- قدرت متغیر (ایزوکنیتیک)

د- قدرت انفجاری یا توان (پلیومتریک )

2-استقامت : بطورکلی عبارت است از توانایی تکرار حرکتی یکنواخت .
استقامت نیز به دوصورت تقسیم می شود.

الف – استقامت قلبی – عروقی (تنفسی)

ب- استقامت عضلانی (البته استقامت عضلانی ازنظرزمان به استقامت کوتاه مدت – میان مدت ودرازمدت تقسیم می شود).

3-سرعت : عبارت است ازتوانایی جابجا شدن کل بدن مانند دو یا یک اندام  مانند سرعت دست درمشت زنی درحداقل زمان . (رابطه مستقیم با وراثت دارد.)

4-سرعت عکس العمل: عبارت است از فاصله زمانی بین دریافت محرک و شروع حرکت (دریافت محرک مانند شنیدن صدای تپانچه تا شروع حرکت دویدن دراستارت دوی 100متر) .

5-توان : بکارگیری حداکثر نیرو درحداقل زمان (درواقع همان قدرت انفجاری یا پلیومتریک است)

6-انعطاف پذیری : به دامنه حرکتی گفته می شود که اعضا درآن دامنه قادربه حرکت هستند (باافزایش انعطاف پذیری خطر مصدومیت کاهش می یابد)

7-چابکی : به توانایی تغییر سریع و ناگهانی جهت حرکت و سرعت همراه باحفظ تعادل گفته می شود

8-تعادل : به توانایی حفظ بدن درفضا تعادل گفته می شود که به دو صورت ایستا و پویا می باشد. (ایستا مانند بالانس زدن روی دست ها و پویا مانند اجرای حرکت های دارحلقه – بارفیکس یا پارالل)
البته دربسیاری ازمنابع فاکتورهای آمادگی جسمانی هفت عدد می باشند که سرعت و سرعت عکس العمل را یک فاکتور محسوب نموده اند ولی این دو با هم تفاوت داشته و تمرینات خاص خود را دارا هستند . یکی ازمهمترین تفاوت این دو رامی توان چنین عنوان کرد که سرعت ارتباط مستقیم با عامل وراثت دارد( وجود تارهای روشن در عضلات) اما سرعت عکس العمل به نوعی اکتسابی بوده و با تمرین بهبود می یابد.

حالا با توجه به توضیحات مختصر یاد شده باید بدانیم در ورزشی که انجام می دهیم کدام یک ازاین فاکتورها و به چه میزان از آنها نیاز است تا سریعتر – کم خطر تر- مطلوبتر و … به سطوح بالای اجرای ورزشی برسیم .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *