این تکنیک نیز تا حدود زیادی به تکنیک دراپ ست و «strip set» شباهت دارد اما بر خلاف این دو تکنیک که استفاده از یار کمکی و کم کردن متناوب از تناژ وزنه در آنها مطرح بود ورزشکار در اجرای این تکنیک نیازی به یار کمکی و همچنین نیازی به متوقف کردن تمرین برای کم کردن از تناژ وزنه در طی اجرای تمرین نخواهد داشت.

philheath


در بررسی فلسفه نام گذاری تکنیک ها گاه به نکات جالب توجهی بر می خوریم. روزگاران دور که هنوز کشتی های اقیانوس پیما اختراع نشده بود و مردم با قایق ها و کشتی های بادبانی سفر می کردند هراس از طوفان های سهمگین دریایی نیز همواره همسفر مسافران دریایی بود.
گاه اتفاق می افتاد که این قایق ها و این کشتی های کوچک بادبانی که در برابر طوفان های دریایی نیز بسیار آسیب پذیر بودند گرفتار امواج و طوفان می شدند و خدمه کشتی نیز برای سبک تر کردن کشتی و برای جلوگیری از غرق شدن آن، لوازم، بارها و حتی اسباب و اثاثیه مسافرین کشتی را به دریا می ریختند.
در اصطلاح دریانوردی به عملی که شرح آن رفت «Jettison» گفته می شد. این تکنیک به دلیل شباهت هایی که با این عمل خدمه کشتی های بادبانی دارد به همین نام نیز نامیده شده است. این کلمه در لغت به معنی به دریا ریختن کالا برای نجات کشتی و پرتاب کردن آمده و در علوم هوایی نیز به معنی پرتاب کردن اشیاء به بیرون از هواپیما اطلاق می شود.
میله هالتر را آماده کرده و بست های آن را نیز سوار می کنید. پس از بستن بست ها صفحه هالترهای کوچک را نیز در هالتر اضافه می کنید. تمرین را با این هالتر آغاز می کنید. تا حدی که در توان دارید تمرین با هالتر را ادامه می دهید و زمانی که به ناتوانی در اجرای این حرکت با این تناژ از وزنه رسیدید با اندک زوایه ای که به میله هالتر می دهید صفحه های کوچکی که پس از بست به هالتر افزوده بودید از هالتر جدا شده و ناگفته پیداست که از تناژ وزنه نیز کاسته می شود.
بسته بودن بست ها از خارج شدن صفحه های اصلی از میله هالتر جلوگیری کرده و آزاد بودن صفحه هالترهای کوچک نیز موجب خروج بی دردسر و سریع این صفحات می شود.
در شرایطی که ادامه تمرین با تناژ قبلی ناممکن شده است با کاسته شدن از تناژ وزنه می توانید تمرین را از سر گرفته و چند تکرار دیگر را نیز انجام بدهید. فراهم شدن امکان اجرای تکراهای بیشتری نیز به معنی تشدید فشار وارد بر عضلات بوده و موجب رشد بیشتر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *