تقریباً در تمام ورزش‌ها دارا بودن عضلات قوی در ناحیه شکم برای به حداکثر رساندن کارآئی ضروری است. در بدنسازی اهمیت این عضلات دوچندان است چرا که مرکز توجه بدن است، منطقه‌ای که توجه افراد به سرعت به سمت آن جلب می‌شود.

a_legupst (1).jpg (200×151) 
Hanging Leg Raises
۳ sets of 10

 

 

Hanging Knee Up’s
۳ sets of 10

 

Leg Raises
۳ sets of 20۶۰ reps


Crunch
۳۰ reps


 

Crunch Lifts
۳۰ reps


Crunch Lifts
۳۰ reps


 

Crunch Lifts
۳۰ reps


 Crunch Lifts
۳۰ reps


 

Seated Calf Raises
۳۰ reps


 

Side Bends With Bar
۳۰ reps

 

Standing Bent Over Bar Twists
۳۰ reps

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *