پس از تخلیه گلیکوژن : اگر مسابقه داری برای اینکه دو باره پر کنیم ذخایر گلیکوژن و آماده می شویم برای مسابقه بعدی از قندهای ساده آب میوه ، عسل و خرما و شیر حالا اگر بازی ۴۸ ساعت بعد باشد غذای پرکربوهیدرات طبیعی استفاده کرد ه مثل نان ، سیب زمینی ، ماکارونی .

قلب انسان سوزانده ترین جای بدن برای سوختن چربی می باشد .

گلکیوژن هر یک ساعت ۵% جبران می شود .

در ۲۰ ساعت باید ۱۰۰ درصد جبران شود  .

باید غذایی داده شود که حاوی بیش از ۷۰ درصد چربی باشد چون اگر قند مصرف شود تبدیل به الکل ، باده شکم درد و اسید می شود .

در نتیجه در باز پرداتخت حاوی (۵۰ درصد کربوهیدرات ) تا ۲۴ ساعت اول ۵۳ درصد از گلیکوژن باز پرداخت
می شود .

ورزشکاران استقامتی ۴ ساع قبل از مسابقه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ۴ گرم قند مرکب استفاده کنند مثل پوره سیب زمینی .

قند ، شکر ، عسل ، آب میوه به ازای کیلو گرم وزن بدن قند دهید (اگرم ) به شرطی که نم نم مصرف شود .

گلیکوژن : همان ذخیره قند می باشد .

اگر ۲ ساعت بعد از تمرین باز سازی گلیکوژن را تاخیر بگذاریم ۴۵ درصد گلیکوژن بعد از مسابقه فوراً مصرف قند را شروع کنیم زیرا تحقیقات نشان داده است که اگر ۲ ساعت تاخیر بیافتد تا ۴۵ % شما تاخیر ذخیره گلیکوژن دیرتر پر می شود و از نظر زمانی یک ساعت تاخیر می افتد . اگر قند خون کاهش پیدا کند اضطراب زیاد می شود و با افزایش اضطراب قند خون کاهش می شود و با ۳۰ گر م شکر یا قند در یک لیتر آب برای قبل مسابقه خیلی خوب است .

بهترین زمان چربی سوختن بدن ۹ الی ۱۰ صبح است چون قند در درون سلول خون مغز را می رود تامین کند و با کمبود قند در بدن وجود می آید و در نتیجه چربی می سوزد .

در چای ماده ای وجود دارد به نام تانات و این ماده آهن غذا را می برد و با چند قطره آبلیمو تانات رسوب می کند .

برای بوکس تمرین پینگ پنگ خیلی خوب است چون زاویه چشم را قوسی می کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *