اثر تداخلی ویتامین ها بر یکدیگر
شما اینجا هستید
ویتامینها و موادمعدنی » اثر تداخلی ویتامین ها بر یکدیگر

 

اسید فولیک

 

کمبود آن در کارکرد ویتامین۱۲ B اثر منفی دارد اگر دریافت نیاسین کاهش یابد فعال سازی فولات نیز کم می شود. مصرف ویتامین C باعث حفظ ذخایر فولات بدن می شود، مضافا دفع ادراری فولات را کاهش می دهد.

 

wellman1

 

 

▪ اسیدهای چرب امگا – ۳

 

با اسیدهای چرب امگا-۶ تداخل جذب دارند و افزایش مصرف انواع روغن های غنی از امگا-۶ موجب می شود تا جذب اسید های چرب امگا-۳ کاهش یابد. استفاده از مکمل های ویتامین E، پراکسیداسیون اسیدهای چرب ضروری را در بافت ها کم می کند.

 

▪ آهن

 

با کلسیم، مس، منگنز، ریبوفلاوین، ویتامین A، B۶، E، ویتامین C و روی تداخل و برهم کنش دارد وکلسیم جذب آهن دو و سه ظرفیتی را کاهش می دهد؛ مس اگر زیاد دریافت شود جذب آهن را مختل و اگر کم دریافت شود به کارگیری آهن را نیز مختل می کند، منگنز نیز جذب آهن را کاهش می دهد. کمبود ریبوفلاوین جذب آهن را کم کرده و با تأثیر بر متابولیسم آن موجب کم خونی می شود. کمبود ویتامین A، حرکت آهن از ذخایر و مصرف آن در بدن را مشکل می سازد در ضمن سطوح پلاسمایی آهن افت می کند. ویتامین B۶ نیز در صورتی که کمتر از مقادیر مورد نیاز دریافت شود در متابولیسم آهن نیز اثر منفی دارد، ویتامین C جذب آهن را به شدت بالا می برد و تأثیر ممانعت کننده های آهن همچون فیتات را خنثی و به کار رفتن ذخایر آهن را در بافت ها بهبود می بخشد. مصرف منابع غنی از روی یا مکمل های آن موجب می شود جذب آهن کم شود.

 

▪ پتاسیم

 

منیزیم برهم کنش دارد و کمبود منیزیم موجب افزایش دفع پتاسیم می شود.

 

▪ تریپتوفان

 

اگر همراه با مکمل های پروتئینی مصرف شود مقدار تریپتوفان مغز را کاهش می دهد، زیرا برخی اسیدهای آمینه غذاها برای انتقال به مغز با تریپتوفان رقابت می کنند. مصرف همزمان کربوهیدرات با مکمل های تریپتوفان، مقدار تریپتوفان مغز را کاهش می دهد، زیرا ترشح انسولین در پاسخ به حضور کربوهیدرات، موجب بهبود انتقال این اسیدهای آمینه به خارج از جریان خون می شود، بنابراین برداشت مغزی تریپتوفان بهبود می یابد.

 

▪ تیامین

 

کمبود منیزیم باعث می شود در روند تولید تیامین پیروفسفات اختلال ایجاد شود، وجود ویتامینC در دستگاه گوارش از غیر فعال کردن تیامین توسط پلی فنل ها جلوگیری می کند. کمبود اسید فولیک نیز جذب تیامین را کاهش می دهد.

 

▪ روی

 

مقدار زیاد مصرف کلسیم جذب روی را کاهش می دهد. مس و اسید فولیک نیز جذب آن را کم می کنند. اگر نسبت آهن به روی در رژیم غذایی بیشتر از ۱ به ۲ باشد جذب روی مختل می شود. مصرف سیستئین و هیستیدین موجب بهبود جذب روی می شود. کمبود دریافت ویتامین B۶ مقدار روی را در پلاسما کاهش داده و جذب آن را نیز مختل می کند. مکمل ویتامین E به نظر می رسد که بروز کمبود روی را سرعت می بخشد.

 

▪ ریبوفلاوین

 

وجود نیاسین کافی نقش مهمی را در فعال سازی ریبوفلاوین دارد.

 

▪ سلنیم

 

کمبود ویتامین C باعث می شود به کارگیری سلنیم مختل شود، مصرف مکمل این ویتامین جذب سلنیت سدیم را کم می کند. در صورتی که بدن دچار کمبود ویتامین E باشد نیاز به سلنیم افزایش می یابد.

 

▪ کارنیتین

 

کمبود ویتامین C نیاز به کارنیتین را افزایش می دهد.

 

▪ کروم

 

مصرف کربنات کلسیم باعث کاهش جذب کروم می شود. در ضمن کمبودآهن در وعده غذایی، جذب کروم را بهبود می بخشد و هرچقدر درصد اشباع ترانسفرین با آهن بیشتر باشد انتقال و نگهداری کروم بیشتر می شود.

 

▪ کلسیم

 

مصرف زیاد منیزیم جذب کلسیم را کاهش می دهد و کمبود آن نیز موجب هیپوکلسیمی می شود. مصرف بیشتر از دو گرم فسفر در روز نیز مقدار دفع ادراری آن را کاهش می دهد. دریافت زیاد پروتئین دفع ادراری کلسیم را زیاد می کند. افزایش مصرف نمک و فرآورده های حاوی سدیم نیز دفع ادراری آن را افزایش می دهد. مصرف مکمل ویتامین D باعث خواهد شد تا جذب کلسیم زیاد و دفع آن از ادرار کم شود. مصرف روی به میزان بیشتر از ۱۴۰ میلی گرم در روز جذب کلسیم را کاهش می دهد.

 

▪ فلوئور

 

مصرف همزمان کلسیم جذب فلوئور را کاهش می دهد.

 

▪ مس

 

با کادمیوم، آهن، مولیبدن، ویتامین B۶ و روی، برهم کنش دارد. مس در جذب و کاربرد کادمیوم اختلال می کند مولیبدن موجب افزایش دفع ادراری آن شده و کمبود ویتامین B۶ ، جذب مس را کم می کند. مصرف بیش از ۸۰ میلی گرم روی در روز موجب کم شدن جذب مس می شود.

 

▪ منگنز

 

آهن، مس و کلسیم، جذب منگنز را کاهش می دهد و مصرف همزمان با ویتامینC موجب افزایش زیست فراهمی منگنز می شود.

 

▪مولیبدن

 

این ماده مغذی با در صورتی که با منابع غذایی غنی از مس مصرف شود می تواند با متابولیسم مولیبدن تداخل کند.

 

▪ نیاسین

 

تریپتوفان پیش ساز سنتز آن است،کمبود ریبوفلاوین می تواند موجب شود تا سنتز نیاسین مختل شود. کمبود ویتامین B۶ نیز تأثیری مشابه با کمبود ریبوفلاوین دارد زیرا هردو ویتامین به عنوان کوفاکتور ضروری در سنتز آن هستند.

 

▪ ویتامین B۱۲

 

مصرف قرص های کلرید پتاسیم که به آرامی در طول دستگاه گوارش باز می شوند جذب ویتامین B۱۲ را کم می کند. اگر همزمان با وجود بیماری کم خونی هماتولوژیک ناشی از کمبود B۱۲، مقدار زیادی فولات مصرف شود موجب می شود علایم آن باوجود بیماری مخفی بماند.

 

▪ ویتامین B۶

 

وجود نیاسین در فعال کردن آن بسیار مؤثر است ریبوفلاوین نیز اثر مشابهی دارد. کمبود ویتامین C دفع ادراری آن را افزایش می دهد. روی نیز در تبدیل آن به شکل های فعال B۶ نیز نقش دارد.

 

▪ ویتامین A

 

با ویتامین C، E و روی برهم کنش دارد. ویتامین C احتمالاً می تواند در کاهش علایم مسمومیت با ویتامین A مؤثر باشد. ویتامین E جذب و ذخیره کردن ویتامین A را افزایش می دهد و از سمیت مقادیر بالای ویتامین A را می کاهد. کمبود روی نیز باعث اختلال در متابولیسم این ویتامین می شود.

 

▪ ویتامین C
مقدار زیاد آهن، ویتامین C خون را از طریق افزایش اکسیداسیون و ازدیاد دفع ادراری آن کاهش می دهد.روی نیز متابولیسم و به کارگیری ویتامین A را مختل می کند.

 

▪ ویتامین D

 

با ویتامین های E، منیزیم، کلسیم و فسفر اثر تداخلی دارد

 

▪ ویتامین E

 

مصرف زیاد آهن، مس و اسیدهای چرب ضروری نیاز به ویتامین E را افزایش می دهد. کمبود روی مقدار این ویتامین را در خون کاهش می دهد، در صورت بروز کمبود سلنیوم نیاز به مصرف مکمل ویتامین E زیاد می شود، ویتامین C توکوفرول اکسید شده را احیا کرده و به شکل فعال توکوفرول برمی گرداند، در نتیجه این فرآیند ذخایر ویتامین E را بهبود می بخشد.

 

▪ ویتامین K

 

با کلسیم، ویتامین K و A برهم کنش دارند. مقادیر زیاد کلسیم یا افزایش نسبت دریافت آن در برنامه غذایی از ۱ به ۲ می تواند وضعیت ویتامین K را مختل کند. اگر مکمل ویتامین E در روز بیشتر از ۱۲۰۰ میلی گرم مصرف شود جذب و فعالیت ویتامین K را مختل کند. ویتامین A اگر به مقدار زیاد مصرف شود جذب ویتامین K را کاهش خواهد داد.

 

 1. شایان

  سلام ایا مصرف ویتامین E وD رو با هم توصیه نمیکنید؟ این سوال رو برای این میپرسم که منظورتون رو از اصر تداخلی درست متوجه نشدم( ضرر داره یا مفیده؟)

  • رضا

   سلام نه توصیه نمیشه یعنی مصرف با هم توصیه نمیشه

 2. شایان

  سلام استاد
  من اول صبح بعد از صبحانه یه مولتی ویتامین مولتی دیلی و قبل از تمرین یک ویتامین ث+زینک پلاس وبعد از تمرین 2عدد ویتامین e400 مصرف میکنم میخاستم بدونم زیاد نیست این مقدار ویتامین ؟چون میترسم دچار مسمومیت ویتامینی بشم

  • مدیریت

   سلام توصیه می‌شه که روزانه از IU۴۰۰ ویتامین E استفاده کنی مولتی ویتامین صبح ها ولی ۱ ساعت قبل و بعدش نباید چای یا قهوه بخوری ویتامین سی هم قبل تمرین بخور

 3. مهرناز

  سلام. من هفته ای یکبار ویتامین د۳ ۵۰۰۰۰ میخورم،هر سه شنبه و هرشب کلسیم د ۵۰۰ .
  یه چند روزیه که اسپاسم عضلانی دارم تو قفسه سینمو کمرم.راه نفسمم درد میکنه.
  این دوتا دارو باهم تداخل داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • ابی

   علائم مسمومیت بیشتر در اثر مصرف دوزهای بالای ویتامین های محلول در چربی رخ می دهد، زیرا این ویتامین ها در بدن ذخیره می شوند
   برخی عوارض جدی تر عبارتند از:
   – علائم آنافیلاکسی : این وضعیت وقتی رخ می دهد که مکمل تغذیه ای را برای اولین بار مصرف می کنید یا به ندرت بعد از مصرف طولانی مدت رخ می دهد. با بروز این علامت، سریعا با اورژانس تماس بگیرید.

   – علائم گیجی که نباید نادیده گرفته شود. ممکن است این حالت به خاطر دوز بالای مکمل یا زمان نامناسب مصرف آن یا وجود بیماری زمینه ای باشد.

   – علائم شدید یا حتی مرگبار مانند فلج، حمله قلبی و نارسایی کلیه، که گرچه نادر است، ولی در بعضی افراد ممکن است رخ دهد.

   از میان ویتامین ها، علائم مسمومیت بیشتر در اثر مصرف دوزهای بالای ویتامین های محلول در چربی رخ می دهد، زیرا این ویتامین ها در بدن ذخیره می شوند. چهار ویتامین محلول در چربی عبارتند از: ویتامین آ ، د ، ای و کا.

   لازم است در افراد آسیب پذیر مانند زنان باردار و شیرده، کودکان و سالمندان مصرف مکمل های غذایی با احتیاط بیشتری همراه باشد.

  • مدیریت

   خوب میتونی مصرفتو قطع کنی ببینی بازم دچار اسپاسم میشی یا نه

  • افشین

   سلام مهرناز شما مصرف دارو رو قطع کن ببین بازم دچار اسپاسم میشی یا نه

 4. ارین

  سلام من یک مدت دارو مصرف کردم که باعث هیپرویتامینوز a در بدنم شده . اگه امکان داره راه درمانش رو بهم بگین که جوری این ویتامین را در بدنم کم کنم.واین که اینکه ازدیاد این ویتامین در بدن ایا جذب ویتامینهای دیگرو کم میکنه

  • مهدی

   بهترین حالتش اینه که برای درمان فوق باید فورآ منابع دارویی مصرفی را قطع کرد

  • لیق

   نمیدونم

 5. اندیا

  سلام برام ۱ سوالی پیش اومد اینکه میگید ویتامینها با هم تداخل دارند پس مزیت قرص مولتی ویتامین چیه؟ که همه ویتامینهایی که با هم تاخل مصرف دارند رو یکجا داره پس اونطوری هیچ ویتامینی جدب بدن نمیشه که؟؟؟؟

 6. محمد

  آیا خوردن ویتامین c در جذب پروتئین تاثیر دارد؟

 7. مهنوش

  سلام میخواستم بدونم ویتامین امگا ۳ با ویتامین e تداخل نداره؟

 8. نسرین

  سلام.من بین هر مکمل رو دو تا سه ساعت فاصله میدم.صبح یه دونه زینک پلاس همراه با یه دونه بیوتینءدوساعت بعد یه دونه ب کمپلکسءدوساعت دیگه یه دونه مولتی پریناتال همراه با یه دونه ویتامین ایءویتامین آءو ویتامین سی جویدنیءدو تا سه ساعت بعد یه دونه کلسیم آنتی ایجینگءسه ساعت بعد یه دونه امگا ۳ءدوساعت بعد یه دونه امگا ۳ ۶ ۹ءآخر شبم یه دونه فیفول همراه با ویتامین سی میخورم.الان یک ساله که این برنامه رو ادامه میدم.توی دوران شیر دهیم هستمءبه نظر شما تداخلی توو مکملهام نیست؟آیا به همین شکل ادامه بدم؟

  • بهزاد

   سلام یک ساله بدون وقفه داری دارو مصرف میکنی ایا زیر نظر دکتر هستی یا سرخود داری مصرف میکنی هر دارو حتی ویتامین ها باید بعد دو نهایتا سه ماه یه ماهی مصرف نکنی به بدن استراحت بدی

   • نسرین

    دو سه ماه قبل از بارداری فقط مولتی ویتامین و زینک و فیفول و کلسیم مصرف میکردم بعد توو دوران بارداری پزشکم علاوه بر اینا امگا ۳ و ویتامین سی هم واسم تجویز کرد.ب کمپلکسم گفت ایرادی نداره مصرف کنی.البته ۱ روز در میون میخوردم.بعد از بارداری خودم بیوتین ویتامین ای و آ و امگا ۳۶۹ رو مصرف میکنم.این ۴ تا رو حدود ۱ ماهه شروع کردم.البته به پزشکمم گفتم.گفت ایرادی نداره.

    • سحر

     اها خوبه پس زیر نظر پزشک مصرف کنی خوبه ولی در هر صورت مصرف مداوم ویتامین ها هم زیاد خوب نیست بدن بهش وابسته میشه سعی کن هر دو تا سه ماه مصرفشو یه مدت قطع کنی بعد شروع کنی حالا تو دوران بارداری دوران حساسایه شاید بشه بیشتر مصرف کرد

  • سپيده

   سلام وقت بخیر
   من چند روزیه زینک پلاس و بیوتین۸۰۰mcgرو هرروز میخورم
   ایا باهم تداخل دارن؟

 9. مهسا

  سلام.من هر شب داروهای زینک.اهن.و یک شب در میان e و هفته ای یکباز d مصرف میکنم.همه را هم شبها میخورم که موقع خوابم باشه تا اشتهام باز نشه.میشه راهنماییم کنید که اصلا اینا با هم اثر مثبت دارند برام؟ ممنون

  • مدیریت

   با سلام مصرف همزمان مکمل آهن(تمامی فرم های آهن) و روی(زینک) باعث کاهش جذبشان شده و توصیه می شود بین مصرف آن ها فاصله ی حداقل ۱۲ ساعته وجود داشته باشد.
   زینک سولفات یا روی با هیچ ویتامین و مواد معدنی ای تداخل ندارد جز آهن که در بالا توضیح داده شد.موفق باشید

 10. محمد

  سلام. کدام مواد غذایی رو کارنیتین اثر منفی داره؟

  • محسن

   غذاهای بسیاری یافت ، اما گوشت های قرمز نظیر گوشت گوساله و بره بهترین انتخاب به جهت افزایش کارنیتین به رژیم هستند . ماهی ، مرغ و شیر نیز از منابع خوب کارنیتین می باشند

   • یاس

    موارد منع مصرف :
    اگر فرد دچار کم کاری تیروئید است نباید ال کارنیتین مصرف کند چرا که با کار هورمونهای تیروئید تداخل می کند.
    همچنین در افرادی که دیالیز می شوند این ماده منع مصرف دارد.
    در افرادی که ال کارنیتین را برای کاهش وزن مصرف می کنند خطر بروز بی اشتهایی عصبی (anorexia nervosa) وجود دارد زیرا ال کارنیتین اشتها را کم می کند و حساسیت فرد به لاغر شدن میتواند نهایتا منجر به بی اشتهایی عصبی شده و سوء تغذیه شدید را به دنبال داشته باشد.

    مواد غذایی که کارنیتین در آنها وجود دارد:
    بالاترین غلظت کارنیتین در گوشت قرمز و محصولات لبنی یافت می شوند. سایر منابع طبیعی که کارنیتین در آنها وجود دارد ، شامل: آجیل و دانه ها (به عنوان مثال:، کدو، آفتابگردان، کنجد)، حبوبات (لوبیا ، نخود فرنگی ، عدس، بادام زمینی)، سبزیجات(مارچوبه، چغندر، سیب زمینی، کلم بروکلی، جوانه بروکسل ، سیر، خردل سبز، بامیه، جعفری، کلم پیچ) میوه (موز)، غلات (گندم سیاه، ذرت، ارزن، بلغور جو دوسر، سبوس برنج، گندم، سبوس گندم، جوانه گندم) و گرده عسل .

 11. میلاد

  قرص زینگ پلاس و کلسیم و فارماتون همزمان چگونه باید مصرف شوند؟ممنون میشم

 12. پگاه

  مصرف زینک و.ویتامین ای باید چجوری باشه؟؟باهم بخوریم مشکلی پیش نمیاد؟؟
  ویتامین ای رو ب پوست بزنیم بهتره یا بخوریم؟؟؟؟

  • قادر

   زینک باید نیم ساعت قبل از غذا
   ویتامین ای هم با یه وعده غذایی ترجیحا با نهار

  • رضا

   با سلام آقای دکتر بهترین زمان برای مصرف قرص vitamin c plus zinc چه زمانییه و به چه صورتی؟ سوال دیگه ام این است که کدام یک از دو قرص zinc plast or vitamin C plus Zinc برای جلوگیری از ریزش مو و شفافیت پوست موثر تر است؟ و سوال سوم هم این است که آیه این محصولات نمونه ی ایرانی با همان کیفیت را دارد؟ و سوال چهارم این است که قرص zinc plast در دو نوع عرضه میشود مقدار zinc دریکی ۵ و در دیگری ۱۰ میلیگرم است .کدام یک از آنها میتواند مفید تر باشد و آیا مصرف این قرص عوارض جانبی هم دارد؟ و آخرین سوالم این است که آیا zinc مورد استفاده از طریق این قرص ها سبب افزایش اشتها و چاقی میتواند باشد؟ آقای دکتر اگر لطف بفرمایید و با شماره جواب هر سوال را بدهید بسیار متشکر میشوم با سپاس فراوان با تشکر فراوان

   • ورزشکار حرفه ای

    باسلام، ۱) نیم ساعت قبل از غذا ۲) زینک ۳) خیر ۴) مورد اول ۵) مصرف زیاد هردو می تواند باعث مسمومیت شود ۶) خیر

 13. رقیه

  سلام
  ببخشید مصرف چای با زینک تداخل داره؟
  چقدر باید فاصله بین زینک ویا آهن با شیر ولبنیات باشه؟

  • مدیریت

   یکی از مشکلات اصلی مصرف زینک کاهش جذب آن با خوردن چای و قهوه به همراه وعده ی غذایی است.

 14. دیانا

  سلام خسته نباشید.میخواستم بدونم ویتامین آ و ای رو باید چندروزی استفاده کرد؟

  • مدیریت

   سلام طریقه مصرف ویتامین آ روزانه یک عدد کپسول همراه غذا یا پس از غذا مصرف شود(با معده خالی مصرف نشود) وبا مقدار آّب کافی . یا مطابق دستور پزشک
   ویتامین E از دیگر ویتامین‌های محلول در چربی است، مصرف آن را همراه با غذا توصیه می کنیم. چربی غذا جذب این ویتامین را افزایش می دهد.

 15. دیانا

  ببخشید چه ویتامینی به بچه ۵ماهه بدم یا خودم بخورم که روی شیرم تأثیربذاره مژهاش بلندبشه؟

  • مدیریت

   فقط در صورت تجویز پزشک کودک‌تان روزانه به او مولتی ویتامین یا ویتامین بدهید.

 16. زیبا

  سلام ببخشید دوتا سوال داشتم جواب بدید سپاسگدارم
  ۱) میخواستم بدونم ویتامین آ و ای رو چه زمانی استفاده کنم؟
  ۲)چه ویتامینی به کودک۵ماهه بدم یا روی شیرم تأثیربذاره که مژه هاش بلند بشه؟

  • مدیریت

   سلام
   ۱- طریقه مصرف ویتامین آ روزانه یک عدد کپسول همراه غذا یا پس از غذا مصرف شود(با معده خالی مصرف نشود) وبا مقدار آّب کافی . یا مطابق دستور پزشک
   ویتامین E از دیگر ویتامین‌های محلول در چربی است، مصرف آن را همراه با غذا توصیه می کنیم. چربی غذا جذب این ویتامین را افزایش می دهد.
   ۲- فقط در صورت تجویز پزشک کودک‌تان روزانه به او مولتی ویتامین یا ویتامین بدهید.

 17. Samane

  سلام.چندتا سوال دارم:ممنون میشم راهنماییم کنید
  میخواستم بدونم
  ۱٫ مصرف همزمان ویتامین Cو فولیک اسید باعث جذب بهتر آهن میشه؟
  چون من شبها موقع خواب این دو رو با هم میخورم.
  ۲٫ در هفته دو تا سه بار از ویتامین Eاستفاده میکنم بعداز ناهار،این میزان استفاده در هفته مشکلی نداره؟(هر دو تا سه ماه یکبار هم جای مصرف ویتامین E و Zink Plus رو عوض میکنم)
  ۳٫ بهترین زمان خوردن قرص B complex چه زمانی از روز و چند روز در هفته هست؟
  ۴ مصرف این ویتامین ها با هم مشکلی ایجاد میکنه؟
  همه این ویتامین ها بدون فرض کمبود داشتن بدن هست.

 18. Samane

  سلام.
  چند سوال دارم،ممنون میشم راهنماییم کنید.
  میخواستم بدونم که:
  ۱٫مصرف همزمان ویتامین C و فولیک اسید باعث جذب بهتر آهن میشه؟
  چون من شبها موقع خواب این دو رو با هم مصرف میکنم
  ۲٫هفته ای دو تا سه بار از ویتامین E بعد از ناهار استفاده میکنم و هر دو تا سه ماه یکبار جای مصرف ویتامینE و قرص Zink Plus رو عوض میکنم.
  این نوع استفاده و جا ب جایی این دو درسته؟
  ۳٫بهترین زمان مصرف قرص B Complex در طول روز چه موقع هست و چندبار در هفته؟
  ۴٫مصرف همزمان این ویتامین ها در طول هفته با هم تداخل داره یا نه؟
  البته من این ویتامین ها رو بدون اینکه از نظر بدنی کمبود شدید داشته باشم استفاده میکنم.

  • رضا

   ۱- خوبه مکمل اسیدفولیک: اگر شما مکمل اسیدفولیک را با خوراکی‌های حاوی آن مانند اسفناج، کلم بروکلی، کلم سبز، کاهو، مرکبات، حبوبات و غلات سبوس‌دار مصرف کنید،‌ جذب آن در بدنتان افزایش خواهد یافت. همچنین بهتر است آن را حدود نیم ساعت پیش از خواب مصرف کنید.
   ویتامین ث: اگر مکمل ویتامین C را با نوشیدنی‌های حاوی این ویتامین یا نوشیدنی‌ها و خوراکی‌های حاوی ویتامین‌های A و E مصرف کنید، جذب آن در بدن بیشتر و بهتر صورت می‌گیرد. اگر مکمل ویتامین C مصرف کرده‌اید، برای کمک به جذب آن، تا حدود ۲ ساعت از مصرف چای، قهوه و نسکافه خودداری کنید. همچنین بهتر است مکمل ویتامین C را حدود یک ساعت پیش از صرف غذا، مصرف کنید. مکمل ویتامین C نباید بیشتر از حد مصرف شود زیرا افزایش سطح این ویتامین در بدن، باعث ابتلا به اسهال و افزایش ترشح شیره‌های گوارشی می‌شود.
   ۲-کلا سعی کن ویتامین ای را با یه وعده غذایی پر حجم مثل نهار یا شام بخوری
   ۳-ویتامین ب کمپلکس: این ویتامین‌ها نیز بهتر است هنگام صبح مصرف شوند. در مورد ویتامین‌هایی مانند ث و ب کمپلکس که برای مقابله با استرس و خستگی تجویز می‌شوند تاکید بر آن است تا هنگام صبح مصرف شوند زیرا خوردن آنها در شب می‌تواند موجب بروز مشکل در کیفیت خواب شود.
   همیشه سعی کن خودت واسه خودت نسخه نپیچی دوست عزیز و سرخود مکمل یا ویتامین مصرف نکن اگه هم مصرف میکنی یک ماه مصرف کن یک ماه قطع کن

   • Samane

    بله حتما.
    ممنونم از راهنمایی تون.

 19. سمیرا

  سلام
  دکتر برام هر روز ویتامین ای تجویز کرده
  از چند ماه پیش هم ماهیانه یه دونه ویتامین دی
  آیا مشکلی نداره ؟

 20. پريا

  سلام ممنون میشم جواب بدین –
  من ضعف مفاصل زانو دارم چی مصرف کنم خوب میشه ؟

  • مید صالحیان کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش

   ورزش‌های مفید برای پیشگیری از زانودرد
   قوی بودن عضلات ناحیه زانو سبب کشیده شدن کشکگ به بالا شده و از فشار روی زانو می‌کاهد. انجام مرتب این تمرین‌ها به صورت صحیح و با توصیه پزشک، می‌تواند تا حد زیادی از زانودرد جلوگیری کند و در کاهش درد و تسریع بهبودی مؤثر باشد. توجه داشته باشید که انجام نادرست این تمرینات نه‌تنها مفید نیست، بلکه برای زانودرد بسیار مضر است.

   تمرین‌ها با پای کشیده
   محکم کردن زانو: بنشینید و پاها را مقابل خود دراز کنید . زانوی خود را محکم راست کرده، آن را به زمین فشار دهید و همزمان پا را از مچ به سمت خود بکشید و زانو را تا ۵ ثانیه راست نگه دارید؛ سپس آن را کاملا شل کنید (روزانه سه بار و هر بار ۱۰ مرتبه).

   بالا بردن پا در حالت کشیده: بنشینید و پاهای خود را دراز کنید (ساق پا با ران در یک امتداد قرار گیرد). در همین حال پای خود را بالا برده و تا نزدیکی زمین پایین بیاورید. این حرکت را ۱۰ بار انجام دهید و بعد پای خود را عوض کنید. سعی کنید این تعداد را به ۳۰ بار برسانید.

   ۱x1.trans چند ورزش‌ مفید برای زانوها
   چرخش مفصل ران: بنشینید و مفصل زانوی خود را صاف کنید. در حالی که زانو را در همان حالت کشیده قفل کرده‌اید، پای خود را بالا ببرید و دایره‌هایی را با پای خود به سرعت در فضا رسم کنید و آن را به سه سری ۱۰ تایی برسانید .

   این تمرین را می‌توانید به صورت نوشتن حروف الفبا نیز انجام دهید. بنشینید و مفصل زانوی خود را صاف کنید. در حالی که زانو را در همان حالت کشیده قفل کرده‌اید، پای خود را بالا بیاورید و به صورت عرضی به سمت خارج بدن ببرید و به آرامی آن را به مرکز برگردانید و پایین بیاورید. این کار را برای هر دو پا تکرار کنید.

   ۱x1.trans چند ورزش‌ مفید برای زانوها
   بالا بردن پا در وضعیت دمر: روی شکم بخوابید، زانو را راست نگه دارید و پا را از عقب کمی بالا ببرید. این وضعیت را تا ۳ ثانیه حفظ و سعی کنید به تدریج آن را به سه سری ۱۰ تایی برسانید.

   تمرین‌های حرکتی برای خم کردن زانو
   ۱-روی صندلی بلندی بنشینید (طوری که پای شما در حالت خمیده در زاویه ۹۰ درجه قرار گیرد)، سپس یکی در میان مفصل زانوی خود را راست کنید و تا شماره ۳ نگه دارید. این حرکت را سه بار و هر بار ۱۰ مرتبه انجام دهید.

   ۱x1.trans چند ورزش‌ مفید برای زانوها
   ۲-‌ نشست و برخاست: صاف بایستید و پشت خود را تا حد امکان راست نگه دارید. حالا به آرامی بنشینید؛ تا جایی که زانوی شما به زاویه‌ای کمی بیشتر از ۹۰ درجه تبدیل شود؛ سپس دوباره به آرامی بایستید. این حرکت را با نشستن و برخاستن از روی صندلی نیز می‌توانید انجام دهید؛ اما نباید از دستان خود استفاده کنید.

   ۳-دوچرخه ثابت: زین دوچرخه را طوری تنظیم کنید که وقتی پدال در وضعیت پایین و کف پا بر روی آن قرار دارد، زانو تقریبا راست باشد. مقاومت را در حد متوسط تنظیم کنید و ده دقیقه با سرعت ثابت پدال بزنید. ابتدا میزان مقاومت و سپس زمان تمرین را افزایش دهید.
   ۱x1.trans چند ورزش‌ مفید برای زانوها
   ورزش‌های مفید
   شنا کردن اولین توصیه پزشکان است. شنا، به جز شنای کرال پشت، برای زانوها بسیار مفید است. همچنین می‌‌توان در قسمت کم‌عمق به مدت ۱۵ دقیقه در مسیر عرض استخر راه رفت. این کار موجب می‌‌شود بدون وارد آمدن فشار بر مفصل زانوی مبتلا به آرتروز، عضلات اطراف زانو تقویت شود و وزن اندام‌های فوقانی به زانو وارد نیاید.

   دومین گزینه، پیاده‌روی است. پیاده‌روی فشار زیادی بر زانوها وارد نمی‌کند. پیاده‌روی سریع، اگر قبلا آسیبی در زانوهایتان نداشته‌اید، مشکلی ندارد؛ اما به زانوهای معیوب آسیب می‌رساند. دوچرخه‌سواری نیز به زانوها فشار زیادی وارد نمی‌کند. به‌طور کلی هرگونه فعالیتی که فشار کمی بر زانوها وارد کند و یا فعالیت‌هایی که در آنها مجبور نباشید به‌سرعت تغییر جهت بدهید، برای زانوها مشکل‌ساز نیستند.

   ورزش‌های مضر
   هر ورزشی که مستلزم خم‌کردن شدید زانوها باشد، می‌تواند به زانو صدمه بزند. اگر خم کردن همراه با بلندکردن وزنه باشد، فشار مضاعفی به زانوها وارد می‌کند و به زانو آسیب می‌رساند. با این تعریف فعالیت‌های ورزشی که در آنها خم می‌شوید یا می‌پرید، (مثل بسکتبال و فوتبال) برای زانوها مضرند.ورزش‌هایی که در آن حرکت‌های خم ‌شدن زانوها و فرودآمدن روی پاها به دفعات زیاد انجام می‌شود نیز برای زانوها مضر هستند. تنیس، بدمینتون و فوتبال از این دسته ورزش‌ها محسوب می‌شوند. طناب ‌زدن جزء موارد استثنایی است که به رغم پریدن آسیبی به زانو وارد نمی‌کند. ورزش‌هایی که در آنها فرد می‌پرد، فرود می‌آید یا در حال دویدن به‌طور ناگهانی تغییر مسیر می‌دهد، فشار زیادی روی زانوها وارد می‌آورد که ممکن است منجر به آسیب‌ به رباط‌های زانو و به‌خصوص رباط صلیبی قدامی شود. حتی اندکی از این فعالیت‌های ورزشی نیز می‌توانند باعث آسیب به غضروف یا منیسک‌های زانو که از غضروف آن محافظت می‌کنند، شوند. توجه داشته باشید، ورزشکاران حرفه‌ای با گذراندن دوران بدنسازی و تقویت عضلات پا احتمال آسیب‌دیدگی را کاهش می‌دهند؛ ضمن اینکه قبل از شروع ورزش نیز بدن خود را به‌طور اصولی و مناسب گرم می‌کنند؛ به همین دلیل میزان آسیب در آنها کمتر است.

   ورزش اختصاصی
   با چند ورزش می‌‌توان عضلات زانو را به طور اختصاصی تقویت کرد. یکی از این ورزش‌ها این است که روی زمین بنشینید و پای خود را دراز کنید؛ به‌طوری که به مفصل‌ فشاری وارد نیاید. سپس به حالت در جا عضله جلوی ران خود را منقبض کرده و تا ۱۰ شماره به همین حالت نگه دارید. می‌‌توان برای مثال، صبح سه بار، ظهر سه بار و شب هم سه بار این کار را انجام داد. البته در روزهای ابتدایی بهتر است زیاد به اندام‌های خود فشار وارد نیاورید و به تدریج و به صورت هفته‌ای یک بار، شدت یا مدت تمرین را ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش دهید.این نوع ورزش برای عضله چهار سر ران یا جلوی ران است. برای پشت ران هم می‌‌توان عضله پشت ران را منقبض و به‌طور مشابه با تعداد و مدت گفته‌شده عمل کرد.

   توصیه‌های ورزشی
   در آرتروز، استخوان‌ها، غضروف، عضلات و لیگامان‌ها تحت تأثیر قرار دارند. از بین این بافت‌ها، عضلات راحت‌تر از همه قابل تغییر هستند. فعالیت بدنی مرتب، عضلات را تقویت کرده، ناتوانی و درد را کاهش می‌دهد،عملکرد مفاصل را بهتر می‌کند و از آنها در برابر آسیب بیشتر محافظت می‌کند. ممکن است ابتدا ورزش‌های تخصصی برای تقویت عضلات پا توصیه و توسط فیزیوتراپیست طراحی شود؛ اما در ادامه باید ورزش‌های دیگری را در نظر گرفت که انجام آنها برای فرد امکان‌پذیر باشد و به طور مداوم به آن ادامه دهد. به‌علاوه، برای اینکه فعالیتی به صورت مداوم انجام شود، باید آسان، در دسترس و ارزان باشد؛ در غیر این صورت به سادگی رها می‌شود. بهترین ورزشی که افراد می‌توانند به راحتی و در هر مکانی آن را انجام دهند، پیاده‌روی است. پیاده‌روی ورزش بسیار خوبی است که می‌تواند در هر مکانی انجام شود. رفتن به پارک، خرید کردن، باغبانی و بسیاری از کارهای روزانه را می‌توان با پیاده‌روی همراه کرد. با پیاده‌روی مکرر، بدن به تدریج سازگار شده و فشار کمتری به آن وارد می‌شود. شنا کردن نیز ورزش بسیار مناسبی برای سلامتی مفاصل است. شنا و راه رفتن در آب باعث تقویت عضلات می‌شود؛ بدون اینکه فشار زیادی به مفاصل وارد کند. قبل از انجام حرکات ورزشی با پزشک خود مشورت کنید تا حرکاتی که مناسب شماست را توصیه کند. ۳۰ دقیقه ورزش با شدت متوسط در طول روز برای نتیجه گرفتن کافی است. می‌توان زمان ۳۰ دقیقه‌ای را به سه بار تمرین ۱۰ دقیقه‌ای در طول روز تقسیم کرد. البته هر چه میزان فعالیت افزایش پیدا کند، فواید آن بیشتر می‌شود با افزایش فعالیت بدنی، علاوه بر تقویت عضلات پا که موجب حمایت از مفاصل می‌شود، وزن فرد نیز متعادل شده و فشاری که بر زانوها وارد می‌شود، کاهش می‌یابد. فعالیت بدنی مناسب به میزان زیادی درد زانوها را کاهش می‌دهد و از ناتوانی بیشتر پیشگیری می‌کند.

   امید صالحیان کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش

 21. علی

  سلام هفته اوله که میرم بدنسازی مربی بهم پیشنهاد کرده امگا۳ و مولتی ویتامین تراپوتیک شب قبل خواب با هم مصرف کنم .ضرری نداره؟

  • رضا

   سعی کن مولتی با ناهار بخوری امگا با شام مولتی کی با معده خالی میخوره مربیت تجویز کرده برات کلا مولتی ویتامین ها باید با یه وعده غذایی مصرف شه

 22. صبا

  سلام خوردن قرص کلسیم میزیم زینک به جذب بهتر ارژنین کمک میکنه؟ و اینکه اگه کلسیم منیزیک زینک کمکی میکنه توی چه ساعتی از روز باید خورده بشه؟

 23. صبا

  ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم
  خوردن قرص اهن با قرص ال ارژنین که مصرف می کنم تداخلی نداره؟

 24. صبا

  ممنون میشم اگه جوابمو بدینا:-|

 25. Reza

  من البته جوری ک مربیم بهم گفت. میخام یه ماه از کپسول فارماتون استفاده کنم. بعد حدود دو هفته بزارم کنار دوباره ی ماه استفاده کنم.
  میخاااسم بدونم ک استفاده زیاد از اون ویتامینایی ک توشه و اینا برام صرر نداشته باشه. خاهشا پاسخ بدین خیلییییی ممنونن

 26. Reza

  سلام من یکساله بدنسازی کار میکنم تازگیا هم امینو مصرف مبکنم
  میخاسم بدونم جوری ک مربیم گفته البته
  استفاده از فارماتون روزی ی بار تو طوله یک ماه ضرر نداره باسم ممنون میشم سریعا پاسخ بدین

 27. سما

  سلام میشه لطف کنید راهنماییم کنید
  استفاده همزمان و روزانه فارماتون و ویتامین E مشکلی ایجاد میکنه؟
  من بخاطر فشار عصبی ای که این مدت داشتم صورتم شدیدا لاغر شده… از رژیم خاصی هم استفاده نمیکنم .
  میشه راهنماییم کنید از چه مکمل هایی استفاده کنم برای پر شدن صورت؟

  • مهدی

   سعی کن فارماتون با نهار بخوری و ویتامین ای با شام
   مکمل خاصی برای پر شدن صورت نیست باید وزنت ببری بالا

 28. Saniii

  سلام خسته نباشید ، لطفا منو راهنمایی کنید من دختری ٢۵ ساله هستم بدنسازی کار میکنم نیم ساعت قبل از تمرینم یه قرص cla میخورم مدتی هم هست ریزش مو پیدا کردم که فکر میکنم از رژیم باشه روزانه یه قرص اکوفان و سه قرص سیستین ب۶ میخورم ممکنه سبب مصمومیتم بشن این قرصا ، آخه میخوام ریزش موهام زود قطع شه داره کلافم میکنه لطفا راهنماییم کنید، با تشکر فراوان

  • سحر

   به نظر من یکی از این قرص های اموفان یا سیستین بخور ببین بازم ریزش داری یا نه سی ال آ تقلبی نباشه از کجا گرفتی اگه توش کورتون داشته باشه و شما هم وراثتی ریزش مو داشته باشید بیشتر عود میکنه یکیش یه مدت قطع کن بعد چند ماهه داری اینارو مصرف میکنی سعی کن دوره ای مصرف کنی و زیر نظر پزشک

 29. سمانه

  سلام. ممنون میشم من رو هم راهنمایی کنید.
  من قرص مولتی ویتامین.
  قرص ویتامین D
  و قرص کلسیم باید مصرف کنم.
  علاوه بر اینها به خاطر کم کاری تیرویید باید صبح ها ناشتا قرص لتروکسین استفاده کنم.
  تا اینجا که متوجه شدم، مولتی ویتامین رو باید با یه وعده غذایی بخورم. در مورد ویتامین دی و قرص کلسیم چه طور؟
  کِی باید استفاده اشون کنم؟ آیا مصرف چای و قهوه همزمان باهاشون مشکل داره؟
  کلسیم ام ، منیزیم هم داره. این مشکلی نداره؟ صرفا کلسیم نیست.
  قرص زینک چه طور؟ به خاطر موهام می خورم. نه مرتب. ولی می خوام استفاده از اون رو هم بهم بگین.
  ممنون از راهنمایی هاتون پیشاپیش

 30. مریم

  باسلام
  ایاخوردن قرص ول من و قرص کلسیم دی به صورت یک روز درمیان اشکالی ندارد؟ یک روز ول من و یک روز کلسیم دی میخوره همسرم ایا تداخلی داره؟ باتوجه به اینکه مشکل چربی کبد هم دارد
  ممنونم

 31. مریم

  یک سوال دیگه
  من قرص ول وومن و فارماتون یک روز درمیان میخورم. ایا تداخلی دارند؟بهترین زمان خوردن این دوقرص چه ساعتی از روزه؟ممنون

  • مهرداد

   دوست عزیز نیاز نیست دو تا مولتی ویتامین با هم مصرف کنید سعی کن فارماتون با ناهار و ولل من با شام مصرف کنی

 32. مریم

  با سلام میخواستم ببینم مصرف همزمان ویتامین دی و امکا۳ اثرات جانبی نداره؟
  اینا واسه یه کار پزوهشی میخوام
  خیلی ممنون

 33. یاس

  سلام میخواستم بدونم مصرف هم زمان فارماتون و رجین دایتمشکلی ایجاد میکنه ؟

 34. Zahra

  سلام ببخشید میخواستم بدونم درصورت استفاده از قرص امگاسه،خوردن مواد غذایی (دوغ،ماست و…)که دارای کلسیم هست اشکالی نداره؟ واینکه امگاسه رو با ویتامین cبخوریم بهتره یامکمل بهتری پیشنهادمیکنید

  • رضایی

   بهترین زمان مصرف امگا ۳، شب‏ها قبل از خواب (پس از شام) است میتونی ویتامی ث رو هر زمان از روز بخوری حتی میتونی امگا- ۳ را بعد از غذای کم نمک و کم ادویه میل نمائید. در مجموع بهترین زمان برای مصرف انواع ویتامین صبحگاه، نیم ساعت بعد از غذا می باشد ویتامین های ب -۱۲و ث را شب هنگام( موقع خواب) مصرف نکنید.مکمل حاوی کلسیم با فاصله زمانی حدود دوساعته از سایر داروها و مکمل های غذایی، بعد از یک غذای سبک و به همراه مقدار کافی آب مورد مصرف قرار گیرد

 35. negar

  سلام ببخشید مصرف قرص آهن و اکوفان باید چه جوری باشه ؟چه موقع خورده بشن تا جذبشون بهتر بشه -خوردنشون هر روزباهم مشکلی داره؟

 36. علی مقدم

  سلام ..من قرص ویتامین e و مخمر آبجو و امگا۳ . روی و کراتین مصرف میکنم …. ۷ ماه هست ک باشگاه میرم … آیا تداخل ندارن؟ و باید چه زمان هایی مصرف کنم

  • رضایی

   سلام میتونی ویتامین ای با صبحانه امگا ۳ با ناهار مخمر با شام مصرف کنی
   کلا کپیول های امگا ۳ را بعد از یک وعده غذایی مصرف کنید
   مخمر بهتر است قبل از ناهار یا شام باشد-این قرص فقط اشتها را زیاد میکند و از طریق خوردن بهتر افزایش وزن کلی میدهد.

  • قادر

   دوز مجاز مصرفی مخمر
   معمولا دوز مصرفی روزانه آن ۲-۱ قاشق غذاخوری (شکل محلول) و از ۲ تا ۸ قرص متغیر می باشد. با این که مصرف دوز بالای این مکمل عوارض خطرناکی در برندارد اما بهتر است از مصرف بیش از اندازه آن خودداری کنید. روزی ۳ تا ۹ عدد صبح ظهر شب مصرف شود .

 37. Samir

  سلام
  من به مدت ٢ هفته ویتامین D, و E, مولتی ویتامین و امگا ٣ رو شبها قبل از خواب با هم می خورم، و الان روی پوست صورتم جوشهای خیلی ریز زده، همراه با خارش آزار دهنده، می خواستم بپرسم ممکنه به خاطر تداخله دارویی باشه ؟
  در ضمن به خاطر این مشکل به دکتر هم مراجعه کردم و به تجویز دکتر قرص تتراسیکین رو هم هر شب با این قرصها مصرف می کنم ، ولی بهتر نشدم.
  لطفا راهنماییم کنید

  • reza

   خوب دوست عزیز سعی کنید موقتا قرص ها رو قطع کنید بعد بهتره اینارو تقسیم بندی کنید و در طول روز مصرف کنید مولتی ویتامین با صبحانه امگا ۳ با نهار و دی را با شام مصرف کنید ای هم با میان وعده مصرف کنی

 38. Hamid

  سلام من خیلی وقته این ویتامین ها و مکمل هارو استفاده میکنم میخاسم بدونم مصرفشون تداخل نداره باهم؟
  با صبحانه فارماتون TNT و چهار تا تخم بلدچین
  روز در میون با نهار ویتامین E و B کمپلکس
  با شام روز درمیون Omega 3 و زینک پلاس ۱۰mg
  دو سه ساعت بعد نهار قبل تمرینم کراتین و گینر و ال آرژنین ۱۵۰۰mg و حین تمرین دوتا ویتامین C جوشان ۵۰۰ Mg بعد تمرین گلوتامین و کراتین و پروتیین و نیم ساعت بعدش یک مرغ آبپز

  ممنون میشم جواب بدین

 39. نازی.....ز

  سلام ببخشید من بیستو یک سالمه دختر هستم کم خون هم هستم کم خونی مینور هم دارم ینی اسید فولیک و اهن رو باید بخورم تا چند سال پیش موهام رو خیلی محکم میبستم ب مرور کم پشت شد الان ریزش هم دارم میخام زینک بخورم میخاستم بدونم چجوری این قرصارو بخورم ک جذب کامل رو داشته باشن .قرص سیستن ب شش بهتره یا زینک پلاس؟
  و اینکه دو تا زینک پلاس هس یکیش پنج هست و ده کدوم بهتره من بخورم؟
  ‌طریقه مصرف زینک و سیستن ب شش رو هم بی زحمت بگین ک تا چه مدتی باید خورد کامل توضیح بدین؟
  ممنون از شما و سایت خوبتون

 40. نازی.....ز

  لطفا اگه میشه جواب سوالات رو بدین خیلی ممنون میشم…
  لططططفففففاااا

 41. سحر

  سلام روز بخیر ببخشید من هر روز قرصهای کلسیم و اکوفان و زینک پلاس استفاده می کنم اشکالی نداره. ؟ ممنون میشم پاسخ بدین

  • مریم

   هر روز منظورت چه مدتی هست دوست عزیز
   سعی کن از مکمل ها دوره ای استفاده کنی هیچوقت یه مکمل خاص به صورت همیشگی استفاده نکن

  • بهزاد

   اگر می‌خواهید مکمل‌ کلسیم بخورید یادتان باشد مکمل‌های کلسیم سیترات بهتر و راحت‌تر از کلسیم کربنات جذب می‌شود و ایجاد گاز در معده با کلسیم سیترات کمتر از کلسیم کربنات است. درضمن یادتان باشد بهتر است کلسیم به میزان نه چندان زیاد به بدن برسد. پس بهتر است یک قرص کلسیم یا مکمل را به دونیم کنید و به فاصله ۲۱ساعت بخورید.

 42. بهناز

  سلام.من قصد دارم بادار بشم.
  خواستم بپرسم میتوتم مولتی ویتامین و فولید اسید ۰/۴میل رو باهم مصرف کنم؟؟

  • مهناز

   با سلام مولتی ویتامین بعد از نهار مصرف کنید
   و برای جبران کم خونی ناشی از فقر آهن باید توسط پزشک مکمل آهن دریافت کنید. اسید فولیک را هم اگر پزشک لازم بداند تجویز می کند و مقدار آن توسط پزشک تعیین می گردد. اسید فولیک ویتامین محلول در آب است، خوب است که آن را نیم ساعت بعد از غذا مصرف کنید. کمبود اسید فولیک یا فولات (ویتامین B9) جزو ویتامین های گروه B می باشد. این ویتامین محلول در آب است، در بدن جمع نمی شود و از طریق ادرار دفع می گردد. پس باید هر روز در رژیم غذایی خود، مصرف منابع غذایی اسید فولیک را فراموش نکنیم.

  • بهزاد

   باسلام
   شمابایدباتوجه به تجویزپزشکتون قرصهارو قبل از غذا بخورید,همچنین اینفرضیه که خوردن ماست با غذا مانع جذب اهن میشه هم تاحدی درسته,شما سعی کنید فاصله زمانی خوردن قرص با غذاتون حدودا نیمساعت باشه تا این مشکل پیش نیاد.درضمن کلا خوردن دارو همراه بالبنیات اصلا توصیه نمیشه,چون موقع خوردن لبنیات پرزهای چشایی دستگاه گوارش تحریک و خوردن دارو همزمان یا بافاصله زمانی کوتاه باان به علت خواص شیمیایی داروها باعث اسیب به ان نواحی میگردد.درضمن حالت تهوع موقع خوردن قرص طبیعیه و به مرور برطرف خواهدشد.

 43. حجت

  سلام.من خانومم انسداد روده داشت بعد از بستری تو بیمارستان بدون عمل جراحی رفع و مرخص شد.بعد از آن دکتر قرص سیپروفلوکساسین ۵۰۰ با پودر پسیلیوم (اسفرزه )برای ایشان تجویز کرد.بعد از تمام شدن قرص سیپروفلوکساسین بعد چند روز احساس درد در دست و پا و تمام بدن دارد.گاهی اوقات هم سر گیجه دارد البته سرگیجه مدت کوتاه هست.بنطرتون خانمم ام اس گرفته یا ویتامین d در بدنش کم شده یا عفونت بدنش زیاد شده.تو رو خدا جواب بدید اگه اطلاع دارید.ازمایش ویتامین هم دادیم ولی یک هفته دیگه جوابش میدن.ایا بهش ویتامین d بدم؟؟اگه آره کی بدم؟؟آیا ممکن ام اس باشه؟؟در ضمن میگه خستمه و بدنم کوفته هست…

  • مختار

   دوست عزیز بهتره جواب آزمایش بیاد سرخود نمیشه نظر داد

  • ali

   نمیدومم به دردتون میخوره یا نه میتونه از عوارض انتی بیوتیکا باشه

 44. farzin

  سلام من بدنسازی کار میکنم میخواستم بدونم اگر قبل تمرین مکمل کربوهیدرات مصرف کنم و در هنگام تمرین قرص مولتی ویتامین جوشان مصرف کنم ایا ضرر یا تداخلی دارد؟؟

  • رضایی

   مولتی ویتامین بعد نهار یا صبحانه مصرف میشه نه حین تمرین دوست عزیز

 45. shervine

  سلام و روز بخیر
  میخواستم بدونم مصرف ۲قرص wellwoman و zinc+ هم زمان تداخلی ایجاد نمیکنه؟
  باتشکر

  • ماهان

   سلام ول من با صبحانه بخور زینک هم با نهار مصرف کن اصولا جفتشون باید با یه وعده غذایی مصرف شه چه بهتر که جداگانه مصرف شه

 46. شیدا

  سلام ببخشید مصرف امگا۳ با زینک پلاس همزمان مجاز هست؟یا باید چند ساعت فاصله بدم یا کلا نخورم یکیشو؟میدار مصرف هرکام در طول روز به چه صورته با تشکر

  • بهزاد

   هر کدوم میتونی با یه وعده غذایی بخوری امگا صبح بخور زینک بعد ناهار

 47. رسول

  سلام مصرف ویتامین e و cمشکلی ایجاد نمیکنه؟؟؟

  • رضایی

   یکی محلول در آب یکی در چربی
   خوب چه لزومی داره با هم مصرف کنی جدا مصرف کن البته ویتامین ای با یه وعده غذایی مصرف کن سی هم هر وقت میتونی مصرف کنی با هم مصرف کنی مشکلی نداره

 48. امید

  سلام من قرص های زیر رو مصرف میکنم میشه لطفا یه برنامه مصرف بهم بدید که تداخلی نداشته باشه روزانه ممنون
  کلسیوم دی ۵۰۰،زینک پلاس،امینو۶۰۰۰،منیزیوم،ب کمپلکس،فولیک اسید،ویتامین ایی،امگا۳،گلوکوزامین سی،
  ارژنین،

  • رضایی

   چه خبره این همه قرص هر روز میخوری
   کلسیم و گلوکوزامین با هم بخور تو یه وعده اینا با نهار
   زینک ویتامین ب هم قبل خواب
   آمینو هم تو سه وعده قبل و بعد تمرین و یه میان وعده بخور
   امگا سه با صبحانه

 49. محدثه

  سلام ببخشید بنظرتون قرص جوشان ویتامین ث رو با قرص آهن باهم بخورم مشکلی داره؟
  اخه میخوام سریعتر آهن جذب بشه

 50. فرحان

  سلام مصرف ال آرژنین و کلسیم دی باهم در یک ساعت از
  شبانه روز اشکالی نداره؟

 51. مرتضی

  سلام خسته نباشید یک سوال داشتم . اینکه دکتر برام کپسول ویتامین e 400 نوشته که همراه غذا بخورم خواستم ببینم اگر بعد از غذا یک قرص امگا ۳ هم بخورم اشکال نداره تداخل دارویی ایجاد نمیشه ؟ دکتر دستور مصرف امگا ۳ را هفته ای دو بار همراه غذا داده اشکال نداره؟ امگا ۳ را دکتر تجویز نکرده خودم گرفتم.

 52. شادي

  سلام،من مکمل سلن پلاس مصرف میکنم ،بعداز۶ساعت هم مکمل منیزیم.(سلن پلاس هرشب ومنیزیم سه روزدرهفته)آیا تداخلی باهم ندارندباتوجه به رعایت فاصله مصرف؟؟؟باسپاس

 53. رزا

  سلام من یه دختر ۲۲ ساله هستم.از اول راهنماییم تا الان موهام شدیدا میریزن و یه سری مشکلات دیگه مثل افسردگی و عصبی بودنو.. دارم.کلا بندم ضعیفه.برا موهام شامپو اکوفان استفاده میکردم ک بعدا اونم اثر نکرد.الان یه ماهه این قرصارو اینجوری مصرف میکنم،خواستم ببینم درسته:
  ۱٫ironplus ک باید با اب پرتغال مصزف شه.روزی دوبار،صبح بعد صبحانه و بعد شام گفتن بهم
  ۲.مولتی ویتامین مینرال ک یک شب درمیون بین شام
  ۳.شربت زینک سولفات ۵میلی گرم در ۵میلی لیتر روش نوشته ک هر روز بعد نهار یک قاشق غذاخوری بهم گفتن
  ۴.کلسیم د که هر روز عصر مصرف میکنم.
  ۵.هفته ای یه بار قرص زیر زبانی B12
  ۶٫روزی یه قرص فولیک اسید هر وقت خواستم بهم گفتن
  الان این برنامه درسته؟
  بعد امروز دوباره رفتم داروخونه ک همین قرصارو بگیرم بمن جای ایرون پلاس قرص eizen plus رو دادن گفتن همونه ولی خارجیشه،من ترکیباتشونو خوندم فرق داشتن،ایرون پلاس حاوی‌ اهن فرو ۵۰ میلی گرم و اسید فولیک ۴۰۰ میلیگرم ولی eizen plus اهن ۲۰میلیگرم،ویتامین c و B هستش،من قبلیو روزی دوبار میخوردم،این ک اهنش کمتره رو چیکار کنم؟اصلا قرص قبلیم با این یکیه؟کدوم بهتره؟
  بعد بمن قرص SandrouS هم دادن ک حاوی zincGluconute 35mg و vitamin c 200mg ک نمیدونم کی باید مصرف کرد.اگه میشه بگین چه زمانی و چطور این قرصو باید مصرف کنم؟
  میدونم خیلی طولانی شد ولی ممنون میشم جواب بدین.ب پزشک خودم دسترسی ندارم.

 54. امیر

  خیلی ممنون مطلب عالی بود

 55. Mah

  سه سوال دارم آیا سلنیوم را با ویتامین ب۶ میتوان استفاده کرد؟

 56. Mah

  آیا منیزیوم را با ویتامین ب۶ میتوان استفاده کرد؟
  ممنون میشم اگر لطف کنید و پاسخ دهید.

 57. Mah

  ممنونم از سایت خوبتون

 58. محمود

  با سلام و تشکر .سوالی داشتم آیا می توان ویتامین D را با قطره آهن همزمان به کودک داد؟این دو ،اثر منفی بر یکدیگر ندارند؟

 59. لیدا

  سلام و خسته نباشید
  من قرص فرفولیک و B کمپلکس را مصرف می کنم لطفا طریقه صحیح مصرف و زمان مصرف هر کدام را برای پیشگیری از تداخل دارویی توضیح دهید ؟
  با سپاس و تشکر فراوان

 60. عباس

  ببخشید میخواستم بدونم چون من صبح با صبحانه شیر میخورم ایرادی نداره بعدش مولتی ویتامین فارماتون بخورم؟ یعنی تداخل شیر با فارماتون ایرادی نداره؟ ممنون میشم جواب بدید.

 61. علیرضا

  سلام من قرص مولتی دیلی مصرف میکنم با قرص اهن میخواستم بدونم اگر قرص زینک رو هم اضافه کنم به برنامم خوبه یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مضره؟؟؟؟یا مفید؟؟؟؟مرسی اگه جوابم رو بدید

 62. محمدرضا

  سلام،خسته نباشید،میخوام ببینم خوردن ویتامین ث با پودر پروتئین باعث دفع پروتئین نمیشه؟! منظورم اینه که ویتامین ث ادرار آور هستش و باعث نمیشه که پروتئین هایی که خوردم همزمان رو هم با ادرار دفع کنه؟!

 63. anahita

  با سلام و عرض ارادت
  لطفا بفرمائید آیا مصرف قرص سیستین ب۶ با ول وومن بصورت همزمان مشکلی ایجاد نمی کند .
  ( بصورت روزانه: ول وومن یک کپسول و سیستین ب۶ چهار قرص)

 64. سهیلا

  سلام ایا کلسیم با ویتامینE تداخل مثبت دارد یا منفی؟ مثلا بعد از خوردن بادام زمینی ک ویتامینE دارد میتوان شیر مصرف کرد؟

 65. آرزو خدابخشی

  سلام.من ریزش موی شدید دارم.۲۵ سالمه
  و روزانه یه قرص اهن یه زینک ۱۰ میل و یه امگا۳ و ۲ تا قرص اکوفان میخورم.میخوام بدونم که مصرف اینا باهم مشکلی ایجاد نمیکنه؟هفته ای یه دونه هم ویتامین D با دوز۵۰۰۰۰ میخورم.ممنون

 66. زهره

  باسلام
  آیا خوردن قرص ول وومن و هیر ویت با هم مشکلی داره ؟
  البته من هنوز مصرف نکردم قصد دارم مصرف کنم اما میخوام بدونم هر دو با هم منظورم زمان خوردن نیست اینکه در یه دوره هر دو
  مصرف بشن مشکلی نداره و اینکه دیگه زیادی نیست؟

 67. تورج

  سلام خسته نباشید
  یه سوال داشتم من ریزش موی شدید دارم یه مدتی هس روزانه قرص اکوفن و زینک پلاس به طور همزمان استفاده میکنم ایا این قرصا با هم تداخل دارن
  بعد این که مصرفشون قبل غذا یا بعد غذا
  ممنون میشم از راهنماییتون

 68. مژگان

  سلام آقای دکتر . خواهش میکنم راهنماییم کنید .
  من ریزش مو دارمو رشد موهامم کمه . میخواستم بپرسم مصرف مولتی ویتامین مینرال ریزش مو رو کم میکنه یا زینک پلاس ؟؟؟
  سوال دیگه ام اینه که برای ریزش و رشد سریعتر مو همراه با مصرف زینک چه ویتامین دیگه ای میتونم مصرف کنم که موثر تر باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟ ممنون میشم پاسخ بدید

  • مدیریت

   سلام.
   والا راهنمایی که میتونیم بهتون کنیم اینه که حتما به یک پزشک متخصص مو مراجعه کنین.
   چراکه باید از نزدیک پوست سر و جنس موهاتون چک بشه.
   به تبلیغات اینترنتی و مجازی هم توجه نکنین. اسمش روشه. تبلیغ.

   متشکر.

 69. منیره

  سلام
  دکتر برای من قرص های زینک یک روز درمیان ، D3 هفته ای یکبار ، اهن هر روز و کلسیم یک روز درمیان تجویز کرده
  با توجه به ماه رمضان و روزه گرفتنم اینارو چه جوری مصرف کنم که با هم تداخل نداشته باشه؟ ممنون

 70. علی

  سلام
  دکتر پوست و زینک و ولمن تجویز کرده و دکتر ارولوگ مولتی ویتامین +مینرال و ویتامین e-zavit 400 و erecta vital تجویز کردن . خواستم بدونم آیا تداخل ندارن؟

 71. nazanin

  سلام من سیستم دفاعی بدنم خیلی ضعیف و با توجه به ویروسی که اخیرا در بدنم وارد شده با توجه به تجویز پزشک قرص های immunac و zink plus رو خریدم و گفته شده قرص ایمن رو صبح و شب و زینک رو هم همراه با نهار مصرف کنم ایا این دو قرص تداخلی ایجاد نمیکنن؟ و این که این زمان ها برای جذب قرص ها موثر است یا نه؟ ممنون میشم پاسخ بدین.

 72. مهیار

  سلام من این چهار تا ویتامین رو خریدم ولی نمیدونم چه موقع استفاده کنم ویتامین cوeوکلسیم و زینک پلاس میشه بگین هر کدوم رو چه زمان مصرف کرد ممنون میشم

 73. سعید

  آیا میشه کپسول مولتی ویتامین و زینک پلاس رو هر روز. خورد

 74. سحر طاهري

  سلام منم خواستم بپرسم پس مولتی ویتامین که از ویتامین های زیادی تشکیل شده خودش با خودش تداخل نداره؟!!!!!

 75. عاطفه

  سلام ?
  من قبل خواب شیر وقرص جوشان مولتی ویتامین بخورم مشکلی نداره؟

 76. سهیلا

  سلام
  میخواستم چندتا ویتامینو باهم قاطی کنم و در روغن بدن کودک که هاوی ویتامین e هست بریزم و برای پوست استفاده کنم. (e d c a b6 b12 ) آیا تاثیر منفی روهم میزارن و یا مشکلی ایجاد میکنند؟ و اگر بله کدومشونو میشه با هم استفاده کنم؟

 77. سهیلا

  سلام
  آیا میشه ویتامنهای (a e c d b6 b12 ) باهم قاطی کرد و برای پوست استفاده کرد؟

  • مدیریت

   سلام. از محصولات موجود در بازار استفاده کنید.
   اونها زیر نظر آزمایشگاهها تولید میشن و میزان دقیق تاثیرگذاری رو لحاظ میکنن.
   هم بهتره، هم مطمئنتر

 78. امید

  سلام خسته نباشید ببخشید این دارو برای اونایی ک کمبود ویتامین D دارند ضرر داره؟

 79. م

  با عرض سلام .
  آیا ویتامین ای با اسید فولیک و ویتامین دی تداخل دارد؟

 80. آيدا آيدا

  سلام.ببخشید من هرروز ٢ عددقرص متفورمین میخورم،آیا با فولیک اسید تداخل دارد؟باید چه کارکنم؟بدن درد شدید و ریزش شدید مو دارم میشه راهنمایی کنید که ازچه قرصهایی استفاده کنم

 81. رزگار مربی

  سلام . کانال تناسب اندام بانوان و اقایان کاملا حرفه ای و علمی
  راهنمایی در مورد استفاده از قرص ها
  مشاوره غذایی
  برنامه تمرینی مبتدی متوسط حرفه ای
  @TanasobGhodrat

 82. لیلا زارعی

  سلام و خسته نباشید جسارتا قرص ویتا گلوبین با قرص d3 میشه مصرف کرد؟؟؟ تداخل و ضرری ندارد؟ خواهرم مشکل کلسیم و د۳ دارد برای زانوهاش با اینکه جووان هست اینو گرفتم میتونم بهش بدم مصرف کنه و بهترین زمان مصرف چه زمانی هست باتشکر

 83. مریم اکبری

  سلام خسته نباشید میخواستم بدونم خوردن هر روزه مولتی ویتامین و هیر فولیک باهم تداخل دارن یا نه؟ ممنون

 84. Nemati

  سلام من به تازگی به دکتر مراجعه کردم الان هرصبح ساعت ده به همراه صبحانه هم قرص مولتی ویتامین مینرال و هم قرص زینک پلاس رو استفاده میکنم خواستم بپرسم مصرف این دو باهم مشکلی نداره؟بعد از مصرف میتونم بخوابم؟

 85. مهسابغلانی

  سلام.من ویتامین E وDرا همزمان مصرف کردم,بعد از یک تا دو ساعت, لکه بینی پیدا کردم.ایاربطی به مصرف همزمان قرص ها داره.

 86. Zeynab

  باسلام یه سوال داشتم میخواستم بببنم مصرف همزمان ویتامین دی ۳و مولتی ویتامین مینرال ضرری نداره؟ من باردار هستم ایا میشه به جای قرص فمیبیون مولتی ویتامین مصرف کنم

 87. فاطمه موسوی

  سلام من بیماری بهجت دارم و داروی آزرام و کورتن نیم درصد و تگرتول و سیکلوسپرین مصرف میکنم حالا میخوان بیوتین برای ریزش مو مصرف میکنم میخواستم ببینم تداخلی باهم ندارن ؟ممنون میشم راهنمایی کنید

 88. فاطمه موسوی

  سلام من بیماری بهجت دارم و داروی آزرام و کورتن نیم درصد و تگرتول و سیکلوسپرین و کلسیم مصرف میکنم حالا میخوام بیوتین برای ریزش مو مصرف میکنم میخواستم ببینم تداخلی باهم ندارن ؟ممنون میشم راهنمایی کنید

 89. Aznaz

  سلام وقتتون بخیر
  من تمام علائمى ک مختص ب کمبود ویتامین B هستش رو دارم….مثل خستگى بدن،سرگیجه،بى حسى دست و…
  درحال حاضر قرص فیفول هم مصرف میکنم!
  خواستم بدونم مصرف یا تزریق ویتامین B با فیفول تداخل نداره!
  کپسول bکمپلکس مصرف کنم یا تزریق کنم!؟

  و اینکه چ موقع مصرف کنم بهتره!
  با تشکر

 90. محمد

  سلام من ۱۴ سالمه چه قرص هایی را برای افزایش قد پیشنهائ می کنین و کی به کی باید بخورم؟

 91. محمد

  سلام برای افزایش قد باید چه قرص هایی را بخوریم ؟ من ۱۴ سالمه

 92. نرگس

  سلام آقای دکتر ببخشید مصرف کلسیم یا یکسری ویتامین ها روی زخم معده اثر منفی میزارن؟ و مشکلی نداره ویتامین E با کلسیم همزمان مصرف شود؟ قرص بیسموت ساب سیترات تاثیری برای بهبودی زخم معده داره ؟ و اینکه درد رو تشدید میکنه؟
  ممنونم .

 93. الهه

  سلام خسته نباشین….من قرص زینک پلاسو و مولتی ویتامینو میتونم تو یک دوره زمانی مصرف کنم؟

  • رضا

   تو دوره اره زینک قبل خواب بخور مولتی ویتامین با صبحانه یا نهار بخور

 94. پدرام

  سلام خسته نباشین…..
  میخاستم بودنم ایا مصرف zink plus vit C
  همراه با ویتامین Eعوارضی مشکلی داره یا ن
  با تشکر

 95. پدرام.27

  سلام خسته نباشین…..
  میخاستم بودنم ایا مصرف zink plus vit C
  همراه با ویتامین Eعوارضی مشکلی داره یا ن
  با تشکر

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

مجله ادکوان، پایگاه تخصصی بدنسازی و پاورلیفتینگ | بررسی آخرین مقالات، خبرها و یافته های دنیای ورزش در رشته بدنسازی، پرورش اندام، پاورلیفتینگ و آمادگی جسمانی، گالری تصاویر و فیلم، مجلات و مشاوره