بالاآوردن دمبل از جلو

front-dumbbell-raise_1

شیوه اجرا

1-      روی لبه یک نیمکت نشسته یک جفت دمبل را در حالتی که بازوان در امتداد پهلوها آویزانند و انگشت شست رو به جلواست در دست بگیرید

2-      یک دمبل را از خارج بدن تا سطح شانه بالا آورده به طوری که آرنج ها صاف و مستقیم نگه داشته شوند

3-      دمبل را به طرف پایین و به حالت شروع برگردانید و با دست دیگر همین تمرین را اجرا کنید

نشر از جلو تک دمبلعضلات درگیر در حرکت بالا آوردن دمبل از جلو

عضلات اصلی : دلتوئید قدامی

عضلات کمکی : بخش بالایی سینه ذوزنقه

نکات آناتومیکی

نوع گرفتن : در گرفتن طبیعی (کف دست ها به داخل انگشت شست رو به جلو ) بیشتر عضله دلتوئید قدامی تحت تاثیر قرار میگیرد در گرفتن با چرخش داخلی (کف دست رو به پایین  عضله دلتوئید جانبی نیز به عنوان عضله کمک کننده تقویت می شود

بالاآوردن دمبل از جلو1

 

Frontal_raise_plate

اشکال گوناگون تمرین

بالا آوردن دمبل از جلو با تغییر جهت دست ها

بالا آوردن دمبل از جلو با تغییر جهت دست ها

در شروع حرکت کف دست به حالت طبیعی (انگشت شست رو به جلو ) است در حین بالا آوردن دست دمبل تا نود درجه چرخانده می شود به گونه ای که در پایان حرکت چرخش داخلی (کف دست ها رو به پایین ) انجام شود

 بالا آوردن هالتر از جلو

بالا آوردن هالتر از جلو

شیوه اجرا

1-      با دست هایی که به اندازه عرض شانه باز و کف دست ها رو به پایین (چرخش داخلی ساعد ) هستند هالتر را گرفته و در جلوی ران ها به حالت آویزان نگه دارید

2-      هالتر را به آرنج های صاف و مستقیم از جلو به طرف بالا و تا سطح چشم ها بالا بیاورید

3-      هالتر را به طرف پایین و به وضعیت شروع برگردانید

عضلات درگیر درحرکت بالا آوردن هالتر از جلو

عضلات اصلی : دلتوئید قدامی

عضلات کمکی : دلتوئید جانبی ذوزنقه بخش بالایی سینه

نکات آناتومیکی

فاصله دست ها : زمانی که فاصله دست ها کم باشد عضله دلتویئ قدامی بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرد در حالتی که فاصله دست ها زیاد باشد عضله دلتوئید جانبی نیز به عنوان عضله کمکی تقویت می شود

nashr1

nashr2

اشکال گوناگون تک دمبل از جلو

نشر از جلو دمبل تک

 

یک دمبل را با هر دو دست گرفته انگشتان را دور میله دمبل به هم قلاب کنید باید دمبل را به شیوه طبیعی (انگشت شست به جلو  بگیرید و فاصله دست ها نیز به هم نزدیک باشد در این حرکت تقویت عضله دلتوئید قدامی هرف اصلی تمرین بوده و دلتوئید جانبی حداقل درگیری را دارد

سرشانه سیم کش از جلو

شیوه اجرا

1-      در حالی که دست در حالت چرخش به داخل است (کف دست رو به پایین ) دستگیره D مانند متصل به سیم را بگیرید

2-      در حالی که پشت تان به صفحات وزنه است دستگیره را تا سطح شانه بالا آورید دقت کنید آرنج ها صاف و مستقیم باشیند

3-      دستگیره را تا سطح کمر پایین آورده به حالت شروع باز گردید

عضلات درگیر در حرکت سرشانه سیم کش از جلو

عضلات اصلی : دلتوئید قدامی

عضلات کمکی : دلتوئید جانبی ذوزنقه بخش بالایی سینه

نکات آناتومیکی

نوع گرفتن : در چرخش داخلی دست عضلات دلتوئید قدامی و جانبی به کار گرفته می شوند

اشکال گوناگون تک دمبل از جلو

گرفتن میله کوتاه

در حالی که پشت تان به دستگاه است و سیم از بین پاهایتان رد می شود یک میله کوتاه را با هر دو دست بگیرید در این تمرین فاصله دست ها به اندازه عرض شانه است

شکل دیگر تمرین :

گرفتن طناب : پشت به دستگاه بایستید سیم را از بین پاها رد کنید انتهای طناب را با هر دو دست بگیرید به گونه ای که انگشت شست رو به بالا باشد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *