يکي از مشکلات دنياي متمدن کنوني افزايش وزن در اثر کم تحرکي و غذاهاي پرکالري غني شده است بگونه اي که امروز در حدود 75 درصد جمعيت آمريکا و حدود 55درصد جمعيت ايران داراي چنين مشکلي بوده و به دنبال روشهايي براي کاهش وزن هستند.
کاهش وزن و کم کردن توده چربي بدن به سه عامل زير بستگي دارد:

 

1- رژيم غذايي

2- ورزش

3- مصرف چربي سوز ها

معمولا مشکل افزايش وزن پس از ازدواج رخ مي دهد و اين مسئله در خصوص زنان مصداق بيشتري دارد. از سوي ديگر هرچه سن فرد کمتر باشد با سرعت بيشتر و بهتري مي توان برنامه هاي لاغري را دنبال کرد.

بهترين شيوه کاهش وزن براي افراد مسن و ضعيفي که قادر نيستند به علت عدمتوانايي بدني ، بدنسازي را به عنوان ورزش خود انتخاب کنند ، پياده روي به مدت يک ساعت در روز است که بايد به مدت يکماه ادامه پيدا کند تا قلب و سيستمفيزيولوژيک فرد با تحرک خو پيدا کند و سپس براي وي برنامه هاي سبک کاهش وزنتجويز گردد. توصيه مي شود براي چنين افرادي در ابتدا کار با دستگاه در سه ست با تعداد بالا يعني بين 10 تا 16 تجويز شود و در دو هفته آغازين کار هالتر ودمبل به هيچ عنوان توصيه نمي شود. شايان ذکر است که مي بايد براي چنينافرادي برنامه غذايي مناسب مبتني بر ميزان کالري و پروتئين مناسب تجويز شود.

در غير اين صورت هيچ تفاوتي در وزن اين افراد ملاحظه نخواهد شد و تنها فرمت بدني اين افراد مطلوبتر خواهد شد که خود يکي از دلايل تشويق اين افراد بهادامه ورزش استاما در خصوص جوانان و افراد تنومند مي توان از همان آغاز با برنامه هاي سبککاهش وزن شروع کرد البته بايد توجه داشت که وضعيت بدني فرد در چه حد آمادگيپذيرش وزنه و تمرينات هوازي را دارد و برنامه مي بايد بصورتي باشد که باعثگرفتگي عضلات فرد نگردد چرا که باعث کاهش روحيه و عدم رغبت وي به ادامهتمرينات بدنسازيمي گردد.

بايد توجه داشت که تمرينات هوازي به همراه برنامه هاي کاهش وزن با دستگاه هايبدنسازي نتيجه بسيار بهتر و پر بار تري را به همراه خواهد داشت. پس مربيانهمواره توجه داشته باشند که دستگاههاي دوچرخه ثابت و دو ثابت را حتما به اينافراد به صورت فوق برنامه توصيه و حتي آنان را تشويق به خريد اين دستگاهها درمنزل کنند.

اما در خصوص رژيم غذايي ، رکورد کاهش وزن ايران با اين روش متعلق به فردي 26ساله است که وزن خود را از 184 کيلوگرم به 82 کيلوگرم رسانده است. البته مطمئنا اگر بخواهيم بگويي که اين کاهش وزن به صرف تغيير متد هاي تغذيه بودهکمي غير منصفانه به نظر ميرسد و بايد مطمئن باشيم که اين فرد در برنامه هايخود ورزش را هم گنجانده بوده است. اما در خصوص برنامه هاي غذايي ، بهترينراهکار مراجعه به يک متخصص تغذيه و آشنا به علوم ورزشي است و بهترين برنامه برنامه اي است که با توجه به فرمت و وضعيت بدني فرد پايه ريزي شده باشد واستفاده از برنامه هاي ثابت و کلي که در کتب و مجلات وجود دارد به هيچ عنوانتوصيه نمي شود.

شايان ذکر است که سايت آرمان مديکال به زودي کار خود را زير نظر دکتر روبرتآرمان متخصص تغذيه و علوم ورزشي آغاز خواهد کرد و هدف اين سايت کمک به بدنسازان براي داشتن بدني بهتر و مطلوبتر با ارائه برنامه هاي غذايي و ورزشيمبتني بر پارامتر هاي علمي است.

اما در خصوص داروهاي کاهش وزن ؛

اسم هاي تجاري و تبليغات اين داروها در حال حاضر قسمت عظيمي از تبليغاتروزنامه ها ؛ مجله ها و حتي ماهواره را به خود اختصاص داده است اما در خصوصخريد دارو ها و چسب هاي لاغري وحتي ماساژور ها توصيه مي شود که حتما با يکمتخصص مشورت شود تا علاوه بر تشخيص اصل بودن اجناس ، در مورد کارائي و مضرنبودن محصول اطلاع کافي داشته باشد.

در حال حاضر چهار محصول ال – کارنيتين ، فت بنر ، هيروکسي کات و زنادرين تقريبا داراي بهترين عملکرد در اين حيطه هستند که در مقاله اي نحوه مصرف انها را شرح خواهيم داد. البته در صورتي که پوست فرد آبدار باشد قرصهاي کاتکس 2 وکاتکس 3 توصيه مي شود.

به هر صورت مسئله اضافه وزن از مسائلي لست که اگر با نحوه ي صحيح با آن برخورد شود به آساني حل ميگردد و تنها فرد مي بايد داراي اراده اي قوي وبرنامه اي علمي باشد تا به آساني اين راه را طي کند و به وزن مطلوب خود برسد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *