پروتئین  این گفته که بدنسازان شیفته پروتئین هستند ،کشف وشهود

جدیدی نیست. همچنانکه ساختمانهای بلند و سر به فلک کشیده از بلوک ها واجر ها ساخته شده است ،بدن شما نیز از پروتئین ساخته شده است.پروتئین در ساختمان بافتهای پیوندی وعضلانی بدن شما وهمچنین در ساختمان ناخنها پیوست مو و حتی در ساختمان استخوانها شما نقش بسیارمهمی وسازنده ای را ایفا میکند .

 

انواع دیگری از پروتئینها در بدن شما وجود دارند که آنتی بادی ها ،آنزیمها ،هورمونهایی نظیر :انسولین وانتقال دهنده هایی نظیر :هموگلوبین را می سازند . پروتئین نیز همانند آب،به فراوانی در بدن ادمی یافت شده ودر واکنشها ودر فعالیتهای حیاتی انسان نقش مهمی را ایفا می کنند.بهطورمتوسط درحدود 15الی 20 درصد از وزن بدن شما از پروتئین تشکیل شده است .

 

شاید با شنیدن این نکته برای ورزشکاران ومخصوصا برای بدنسازان خالی از لطف نباشد که بیش از60الی70 درصداز کل پروتئین موجوددر اندامها ودر بدن آدمی،در عضلات اسکلتی ذخیره میگردد . برای این که در افزایش حجم وسایز عظلاتی خود به موفقیت محسوسی دست پیداکنید ، پروتعین مصرفی روزانه شما در طول شبانه روز باید اندکی بیش ازمقدار نیاز روزانهی بدنتا باشد .پروتئین نیز همانند چربی وقند از اتمهای کربن واکسیژن وایضا از اتمهای هیدروژن تشکیل شده است .ذکر این نکته ضروری است که علاوه براتمهای یادشده ،اتمهای نیتروژن نیز به فراوانی در ساختمان پروتئین ها وجود دارند وهمین امر نیز این درشت مغذی را از دیگر درشت مغذی ها متمایز کرده است.

 

بدن شما نیتروژن مورد نیاز خود را تنها وتنها از طریق پروتئین های مصرفی روزانه تان دریافت میکند به دلیل اینکه اغلب پروتئین موجوددربدن نیزدربافتها ونسوج پروتئینی ذخیره می شود ، دانشمندان به راحتی می توانند تاثیرات منفی مصرف مداوم مقادیر زیاد  نیتروژن در رژیم روزانه غذایی را بر روی فرایند عضله  سازی مطالعه کنند. درصورتی که  میزان نیتروژن مصرف شده ویا د فع شده  شمادر طول یک شب بیشاز مقدار نیتروژنی  باشد که در طول همان شبانه روز مصرف می کنید ، منفی نیتروژن در بدن روبرو خواهید شد .درصورتی که این حالت  کاهش حجم عضلانی نیز دور از انتظار نخواهدبود .موازنه منفی نیتروژن که از سوء تغذیه ویا از عدم تناسب  رژیم روزانه غذایی با غیره رنج می برند .

از بدیهی ترین ،مهمترین وبا ارزانترین پیامد های نامطلوب  موازنه منفی در بدن میتوان به سوخت وتجزیه شدن  پروتئین در عضلات اشاره که ورزشکاران رشته هایقدرتی بهخصوص ورزشکاران رشته  شدت از ان هراس دارند و به هرقیمتی که باشد  سعی می کنند .سوخته شدن و تجزیه شدن پروتئین در عضلات منجر به  عضلانی خواهد  شد که شما  پرداخت مبلغ وهزینه های سنگین تغذیه ،مکمل،دارو و…. به دست اورده .

 

همانگونه که می دانیدقند ها به صورت  گلیکوژن در بدن ذخیره گلیکوژن ،همدر عضلانی ذخیره میگردد ایندر حالی پروتئین نمی تواند دربدن ذخیره شود .تنها منبع ذخیره بدن برای امینو اسید ،محدودبه مغادیر جزئی واندکی است که در جریان خون میباشد .بنا بر این که افزایش حجم عضلانی را تضمین کنید ،ناگزیر از مصرف مداوم  وبی وقفه  پروتئین ها کامل در وعه های غذایی روزانه هستید. کسانی که مداوم با وزنه سنگین تمرین میکنند، حتما باید روزانه بین5الی6 وعده  غذایی کامل از پروتئین در رژیم غذایی داشته باشند

درصورتی که  میزان نیتروژن مصرف شده ویا د فع شده  شمادر طول یک شب بیشاز مقدار نیتروژنی  باشد که در طول همان شبانه روز مصرف می کنید ، منفی نیتروژن در بدن روبرو خواهید شد .درصورتی که این حالت  کاهش حجم عضلانی نیز دور از انتظار نخواهدبود .موازنه منفی نیتروژن که از سوء تغذیه ویا از عدم تناسب  رژیم روزانه غذایی با غیره رنج می برند .از بدیهی ترین ،مهمترین وبا ارزانترین پیامد های نامطلوب  موازنه منفی در بدن میتوان به سوخت وتجزیه شدن  پروتئین در عضلات اشاره که ورزشکاران رشته هایقدرتی بهخصوص ورزشکاران رشته  شدت از ان هراس دارند و به هرقیمتی که باشد  سعی می کنند .سوخته شدن و تجزیه شدن پروتئین در عضلات منجر به  عضلانی خواهد  شد که شما  پرداخت مبلغ وهزینه های سنگین تغذیه ،مکمل،دارو و…. به دست اورده .

 

همانگونه که می دانیدقند ها به صورت  گلیکوژن در بدن ذخیره گلیکوژن ،همدر عضلانی ذخیره میگردد ایندر حالی پروتئین نمی تواند دربدن ذخیره شود .تنها منبع ذخیره بدن برای امینو اسید ،محدودبه مغادیر جزئی واندکی است که در جریان خون میباشد .بنا بر این که افزایش حجم عضلانی را تضمین کنید ،ناگزیر از مصرف مداوم  وبی وقفه  پروتئین ها کامل در وعه های غذایی روزانه هستید. کسانی که مداوم با وزنه سنگین تمرین میکنند، حتما باید روزانه بین5الی6 وعده  غذایی کامل از پروتئین در رژیم غذایی داشته باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *