ساختن بیشترین حجم عضلانی نیازمند تاکید روی وزنه های آزاد است ، به خصوص حرکات چند مفصلی مثل اسکوات، پرس سینه، پرس سر شانه و انواع حرکات پارویی. این حرکات به شما امکان میدهند تا از وزنه های بیشتری استفاده کنید .استفاده از وزنه های بیشتر به معنای اعمال فشار بیشتر روی عضله است و نتیجه آن رشد عضلانی بیشتر است .

 


 

حرکتی که با وزنه آزاد انجام می شود نیازمند مقاومت بالا از سوی عضلات هدف است. همین طور دخالت عضلات تثبیت کننده ، در نتیجه ایجاد رشد عضلانی در هر دو این عضلات .

 

اما، من تصدیق می کنم که هر کسی که در مورد افزایش حجم عضلانی جدی است باید از هر دوی این وسایل یعنی وزنه های آزاد ودستگاه های بدنسازی مدرن برای مزیت خاصی که هر کدام دارند استفاده کند. استفاده از خصوصیات مثبت این دو به همراه هم بهترین راه برای رسیدن به اهداف تان برای بدنسازی است. دستگاه ها امکان اعمال فشار ممتد و یکنواخت روی عضله هدف در تمام طول دامنه حرکت را مهیا می کنند. وقتی شما جلوی بازو را با هالتر اجرا می کنید.برای مثال مقدا فشار در بخش بالایی حرکت کاهش می یابد .بر اساس این واقعیت که وزنه های آزاد تحت قدرت جاذبه زمین هستند. وقتی شما حرکت جلوی بازو را با یک دستگاه اجرا می کنید، مقدار فشاردر تمام طول حرکت در حد اکثر ممکن است، و به این معناست که فیبرهای عضلانی بیشتری برای مدت طولانی تری تحت فشار هستند.مزیت دیگر دستگاه های مدرن هماهنگی آن با منحنی قدرت عضله است. برای مثال، در طول حرکت جلو بازو،عضله در ابتدای دامنه حرکت وقتی بازو کاملا کشیده است در ضعیف ترین حالت خود است و وقتی آرنج با زاویه ۹۰ درجه خم است در قوی ترین حالت قراردارد، سپس از آنجا تا رسیدن به انقباض کامل بازو اندک اندک ضعیف تر می شود.

درهنگام استفاده از وزنه های آزاد شما دچار محدودیت هستید نست به وزنه ای که در نقطه شروع حرکت می توانید جابجا کنید.در حالی که بازوی شما در نیمه راه در قوی ترین حالت خود است و می توانید فشاربیشتری را تحمل کند.بسیاری از دستگاه ها از وزنه متعادل کننده ای بهره می گیرند که همزمان با تغییر دامنه حرکت مقدار فشار را بر عضله تغییر می دهد.

در یک دستگاه جلو بازو، در ابتدای حرکت وزنه فشار کمتری روی عضله اعمال می کند، بتدریج تا رسیدن به میانه دامنه حرکت فشار وزنه به حداکثرمی رسد و سپس به تدریج فشار وزنه کاهش می یابد تا رسیدن به انقباض کامل عضله . این بیشترین فشارممکن را روی فیبر های عضله در تمام طول حرکت اعمال می کند.

در نهایت،دستگاه ها نیاز بسیار کمی به استفاده از عضلات تثبیت کننده دارند و چنانچه به طور محض از دستگاه ها استفاده کنید این خصوصیت منفی مشکل ساز می شود. ولی بدنسازان می توانند ازهمین خصوصیت منفی هم استفاده کنند.وقتی عضلات تثبیت کننده بدنبال اجرای حرکات وزنه آزاد دچارخستگی شده اند باعث محدود شدن قدرت عضلانی در ادامه استفاده از حرکات وزنه آزاد می شوند و عضلات هدف، تحریک بهینه را دریافت نمی کنند.در این زمان با تغییر حرکات به دستگاه درانتهای تمرین.وقتی که عضلات تثبیت کننده خسته هستند می توانید به اعمال حداکثر فشار روی عضلات هدف ادامه دهید، چون هنگام استفاده ازدستگاه نیازی به دخالت عضلات تثبیت کننده ندارید. با توجه به این نکات بهترین راه برای به حداکثر رساندن رشد عضلات اجتناب در استفاده از دستگاه ها نیست. آن طوری که برخی از افراد این کار را می کنند، بلکه استفاده بهینه از تمام وسایلی است که در دسترس دارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *