کارایی:

– جذب بسیار پیشرفته ی گلوتابولیک پیچیده
– طراحی شده برای پشتیبانی از آنابولیسم در طی حفاظت از پروتئین های بزرگتر
– توقف کاتابولیسم توسط ممانعت از شکستن پروتئین ها
– طراحی شده برای افزایش حجم عضلات و بالا بردن سرعت ترمیم بدن
– افزایش انرژی برای حمایت از بالابردن سرعت کلیکوژن عضلانی

ادامه مطلب گلوتابولیک glutabolic

دستور مصرف:

به عنوان یک مکمل غذایی یک پیمانه از گلوتابولیک را در مخلوط پروتئین ریخته و مصرف کنید.برای نتیجه ی بهتر ۲ الی ۳ بار در روز مصرف شود.(حتی در روزهایی که تمرین ندارید).
روش گلوتابولیک: شبکه اشباع کامل گلوتامین

در بازار مکملهای ورزشی، مشتریان مهم بدنسازان و علاقمندان به تناسب اندام هستند. در این صنعت به ندریت یک فرآورده عرضه میشود که از همان دوز اول اثر محسوس بکند، از قبیل محصولات انرژیزا یا چربی سوز که حاوی مواد محرک هستند. این محصولات توقعات را بالا برده و امکان بهرهبرداری ما را از مکملهای ارزشمند خدشهدار میکنند. خوشبختانه علم و ورزشکاران مجرب با حمایت از ارزشهایی که به نفع همگان است میتوانند به آفرینش مکملهای «فوق ستارگان» کمک کنند. یکی از این مکملها گلوتین میباشد که چند سال است جزو رژیم حتمی افراد بدنساز قرار دارد. محققان نوترالیک که با ورزشکاران نخبه همکاری دارند به ارزش بدنسازی گلوتین پی برده و محصولی بیرقیب تهیه کردند که میتواند اوج اشباع گلوتین را در بافت هدف ایجاد کند. گلوتابولیک یک محصول تهیه شده با آخرین پیشرفتهای علمی است و حداکثر اثرات مکمل گلوتین را دربردارد.

تاکتیک عملکرد گلوتابولیک: افزایش کل میزان گلوتامین بدن برای بازیافت بهتر عضله، حجم سلولی، عملکرد سالم ایمنی بدن.
گلوتامین که از لحاظ سنتی یک آمینو اسید غیر ضروری محسوب میشد تحت فهرست «ضرورت مشروط» ردهبندی میگشت به ویژه موقعی که تمرین سخت در کار باشد. بدن پس از تمرین زیاد دچار تغییرات سوخت و ساز میشود و انواع رویدادها رخ میدهد که گلوتامین را یک ماده ضروری مینماید.
گلوتامین فراوانترین آمینو اسید عضلانی است ولی فقط در عضلات عملکرد مثبت ندارد. در واقع، سلول عضلانی دارای سازوکار ورود گلوتامین نیست بلکه گلوتامین درون عضله که از آمونیاک و اسید گلوتامیک ساخته میشود به عنوان منبع ذخیره عملکردهای مهمتر زیستی بکار میرود نه اینکه مستقیماً روی عضله سازی اثر بگذارد، اما این عملکردها بطور غیر مستقیم در بهبود قدرت بدنی قابل سنجش اثر دارند. گلوتامین برای عملکرد خوب روده و دستگاه ایمنی حیاتی است. در مورد ورزشکاران، پژوهشهای دقیق نشان میدهد این آمینو اسید توان کمک به سنتز پروتئین، آبگیری سلول عضلانی، و عملکرد ایمنی را دارد و در عین حال کاتابولیزم عضلانی و مصرف زیاد گلیکوژن را محدود میکند. این واقعیات، منجر به تولید گلوتابولیک شد که نوعی رویکرد علمی به تقویت اثرات مکمل گلوتامین است.
گلوتابولیک دارای این امکان است: تحویل انواع گلوتامین برای جذب حداکثر و ایجاد مزایای غیر قابل رقابت ناشی از مصرف مکمل گلوتامین.
گلوتابولیک با افزودن جذب، دسترسی زیستی و گوارش گلوتامین که در نهایت به اشباع کامل عضلانی میانجامد کل وضعیت گلوتامین بدن را افزایش میدهد. این کار با کمک سه کمپلکس قوی و متنوع با مزایای مختلف انجام میشود:
گلوتامین مالات
این نوع پیشرفتهای از گلوتامین است که با اسید مالیک پیوند خورده است. این پیوند مولکولی کاملاً دسترس زیستی را در سلول عضلانی میافزاید. در ضمن این ماده ابقای ازت و افزایش حجم زیاد سلولی را برای اثربخشی بیسابقه افزایش میدهد.

گلوتامین AKG

این یک ترکیب جدید پیشرفته گلوتامین است که نه تنها به خوبی توسط بدن تحمل میشود بلکه جذب عالی و ابقای خوبی دارد که ال- گلوتامین را از رده خارج میسازد. AKG یک زمینه ساز برای جذب گلوتامین است که عملکرد رودهها را میانبُر زده و میتواند برای کمک به جذب و حجم دادن سلولی، وارد سلول شود. این کار امکان میدهد عضلات کاملاً طی تمرین و پس از آن ورزیده شده و عملکرد آن ۲۴ ساعته است.

گلوتامین پپتید

این مواد از نظر کلینیکی تأئید شده است و در بدن پایدار مانده و سریعاً در مجرای گوارش جذب میشوند. این نوع گلوتامین به پپتید متصل است که خود زنجیرهای از آمینوسیدهاست و بدین ترتیب بهتر وارد جریان خون و بافت عضله میشود. این ماده در محلولها، دمای زیاد، و PH کم پایدارتر از گلوتامین معمولی است (گلوتامین عادی (L-glutamine) در حالت محلول به تجزیه به آمونیاک و اسید گلوتامیک تمایل دارد). مجرای گوارش دارای سیستمهای ناقل پپتید است که امکان جذب بهتر پپتید را داده و دسترسی زیستی گلوتامین در جریان خونزا بهبود میبخشد و امکان دسترسی به گلوتامین بیشتری را به بافت عضلانی میدهد. بنابراین پپتید گلوتامین کاملاً از گلوتامین آزاد برای مکمل غذای ورزشی بهتر میباشد.

  • مراجع
    هاوسینگر د.، لانگ اف.، گروک و.، تنظیم عملکرد سلولی با حالت آبگیری سلول، نشریه فیزیولوژی آمریکا، ۱۹۹۴-۲۶۷: E343-55.
    وارنر ام.، لیز جی پی.، تامپسن جی.، رنی ام. جی، اثر محرک گلوتامین در تجمع گلیکوژن در عضلات اسکلتی انسان، نشریه فیزیولوژی آمریکا، ۱۹۹۵-۲۶۹: E 309-15.
    کالدر پی. سی.، یاکوب پی.، گلوتامین و سیستم ایمنی – آمینو اسیدها، ۱۹۹۹، ۱۷: ۲۲۷-۴۱٫
    رنی ام. جی.، مک لنان پی. آ.، هوندال اچ. اس.، و ریک ب.، اسمیت ک.، تیلور پی. ام.، ایگان سی.، وات پی. دبلیو.، انتقال عضلانی گلوتامین، تراکم گلوتامین در عضله و بازده پروتئین عضلانی، سوخت و ساز، ۱۹۸-۳۸ (۸ suppl 1) : 47-51.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *