مکملهای ایجاد پامپ:

ایجاد پامپ در عضله تنها بمعنی افزایش موقتی اندازه عضله نیست. پامپ یا تورم عضله در اثر تمرین (دم) در اثر جریان زیاد مایعاتی است که سلولهای عضلانی را پر میکنند. این عمل باعث گسترش جدار سلولی شده وسلولها شروع به یکسری وقایع می کنند که باعث رشد ماهیچه ها جهت ایجاد فضای بیشتر برای این سلولهای متورم است.

 

 

بعبارت دیگر پامپ یا دم عضلانی نتیجه در رشد دراز مدت عضله میدهد. استفاده از مکملهایی که در زیر به انها میپردازیم بهترین تاثیر را در ایجاد پامپ و رشد عضله دارند.

آرژنین

: خیلی ها تصور میکنند که موادی که باعث افزایش نیتریک اکساید میشوند در حقیقت حاوی این ماده هستند. اما این حقیقت ندارد چون نیتریک اکساید بصورت گاز است و ارائه ان بصورت مکمل غذایی بسیار مشکل است. در حقیقت انچه که شما بعنوان مکمل دارای نیتریک اکساید دریافت میکنید حاوی مقادیر زیادی از امینو اسید ارژنین است.این امینو اسید در بدن به کمک انزیمی بنام “نیتریک اکساید سینتز” به نیتریک اکساید تبدیل میشود. انبساط عروق خونی یکی از مزایای نیتریک اکساید است که اجازه به ورود خون بیشتری به عضلات میدهد. خون بیشتر بمعنی اب بیشتر است زیرا که خون اکثرا متشکل از اب است. این قضیه باعث ورود خون بیشتری به عضله و نتیجتا دم ایجاد شده در عضله میشود.
سیترولین: بسیار نزدیک و در ارتباط با ارژنین است بطوریکه در بدن سیترولین دائما به ارژنین تبدیل میشود. در حقیقت نشانداده شده که مصرف سیترولین موثرتر از مصرف خود ارژنین در افزایش بیشتر ارژنین است. دلیلش اینست که سیترولین بهتر از ارژنین در بدن جذب میشود. بنا براین سیترولین میتواند به بهترین نحو با ارژنین با هم مصرف شود. تحقیقات همچنین نشانداده که سیترولین باعث جلوگیری از خستگی عضلانی شده و موجبات اجرای تکرار بیشتری را در هر ست ایجاد میکند.
پیکنوجنول: همانطور که قبلا اشاره شد، ارژنین برای تبدیل به نیتریک اکساید نیاز به انزیمی بنام “نیتریک اکساید سینتز”دارد. بنابراین جهت حد اکثر تولید نیتریک اکساید از ارژنین نیاز است که فعالیت این انزیم به حداکثر خود برسد. در اینجاست که نوعی انتی اکسیدان از نوع فلاونید که از پوسته درخت کاج فرانسوی گرفته میشود بکار می اید. پیکنوجنول با افزایش فعالیت این انزیم، سبب افزایش ارژنین به نیتریک اکساید میشود.
نحوه مصرف: ۳ تا ۵ گرم ارژنین (بصورت ال ارژنین، ارژنین الفا کتوگلوتارات، ارژنین مالئات یا ارژنین اتیل استر) بدون غذا ۳۰ تا ۶۰ دقیقه قبل تمرین به همراه با ۲ تا ۳ گرم از ال سیترولین یا سیترولین مالئات و ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم پین جنول.
مکملهای انرژی زا:
مکملهایی که انرژی زا هستند، مکملهای مناسبی برای ایجاد قدرت هستند. انرژی بیشتر یعنی قدرت بیشتر، بیشتر از انچه که شما فکرمیکنید.
کافئین: البته که کافئین باید در لیست مکملهای انرژی زا شامل شود. کافئین محرک سیستم عصبی است و شما را میتواند به نقطه ای برساند که احساس کنید میتوانید هر وزنه ای را بلند کنید. ولی تنها این مسئله نیست که کافئین را ضروری میکند. کافئین علاوه برتحریک عصبی، در صورت مصرف یکساعت قبل از تمرین نیروی عضلانی را نیز افزایش میدهد.
تایروزین: این امینواسید کاملا به درد بیدارکردن شما می خورد. تایروزین در بدن بمصرف تولید بسیاری از هورمونهای مهم مانند تیروئید و نوروترانسمیترها (دوپامین، اپی نفرین، نوراپی نفرین) میرسد. افزایش دوپامین در بدن باعث ایجاد تمرکز بیشتر در بلند کردن وزنه های سنگین میشود. همانطوریکه در تحقیقات نشانداده شده سطوح بالای اپی نفرین ونوراپی نفرین در بدن خستگی را کاهش داده وحفظ قدرت در طول تمرین میکند.
کو- کیو ۱۰ (Co Q10): این کو انزیم ضروری برای تولید ادنوزین تری فسفات ((ATP در بدن است. ادنوزین تری فسفات مهمترین منبع انرژی برای سلولهای عضلانی جهت منقبض شدن (در هنگام بلند کردن وزنه) است. بنابراین مصرف کافی این کوانزیم باعث ایجاد ادنوزین تری فسفات کافی در سلولهای عضلانی شده و به شما اجازه تمرین شدیدتر و سنگینتری را میدهد. تحقیقی از دانشگاه ازاکا که در ۲۰۰۸ در مجله تغذیه منتشر شد اشاره میکند که وقتی افراد بمدت ۸ روز روزی ۳۰۰ میلی گرم coQ10 مصرف کردند، خستگی کمتری در اجرای حرکات تمرینی احساس کرده و سریعتر ریکاور شدند.
نحوه مصرف: یکساعت قبل از تمرین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیگرم تایروزین و سپس درست قبل از تمرین ۲۰۰ میلیگرم کو انزیم کیو را با نوشیدنی قبل از تمرینتان مصرف کنید. در طول روز ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیگرم از کو انزیم کیو را با یکی از وعده های غذایی مثل صبحانه یا ناهار یا شام مصرف کنید.
(منبع: فلکس نوامبر ۲۰۰۸ صفحه ۱۵۴).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *