ويتامين b كمپلكس

موارد مصرف:

اين- فرآورده- براي- پيشگيري-و درمان- كمبود ويتامين-هاي- گروه- bمصرف- مي-شود.


مكانيزم اثر:اين- فرآورده- حاوي-ويتامينهاي- محلول- در آب- است- كه- تقريبا هريك- به-عنوان- كوآنزيم- اساسي- درمتابوليسم- پروتئين-، كربوهيدرات- يااسيدچرب- عمل- مي-نمايند.

موارد منع مصرف:

1- تزريق- مكرر فرآورده-هاي-حاوي- ويتامين- b1 بندرت- ممكن- است- منجربه-بروز شوك- آنافيلاكتيك- شود.

2- مقدار مصرف- اين- دارو به- مقدارويتامين-هاي- گروه- b موجود در رژيم- غذايي-،وضعيت- بيمار و اينكه- فرآورده- جهت- درمان-يا پيشگيري- بكار مي-رود، بستگي- دارد.

عوارض جانبي احتمالي: در بعضي- موارد، حساسيت-غيرطبيعي- به-فشار يا لمس- و سفتي-عضلاني- در محل- تزريق- (پس- از تزريق-عضلاني-)، برافروختگي- عمومي-، بثورات-جلدي- و خارش- با مصرف- اين- فرآورده-گزارش- شده- است-.

تداخلات داروئي:

در بعضي- موارد، حساسيت-غيرطبيعي- به-فشار يا لمس- و سفتي-عضلاني- در محل- تزريق- (پس- از تزريق-عضلاني-)، برافروختگي- عمومي-، بثورات-جلدي- و خارش- با مصرف- اين- فرآورده-گزارش- شده- است-.
توصيه ها:

1- رعايت- رژيم- غذايي-مناسب-، بمنظور پيشگيري- از بروز مجددبيماري- پس- از كاهش- مقدار مصرف- يا قطع-درمان-، ضروري- است-.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *