چگونگی عمل هورمون های استروئیدی

روشی که هورمون های استروئیدی مترشحه از قشر فوق کلیوی ؛ تخمدان ها و بیضه ها به آن روش عمل می کنند ایجاد سنتز پروتئین ها در سلول های هدف است.

آنگاه این پروتئین ها به عنوان آنزیم ها یا پروتئین های انتقال دهنده و یا پروتئین های ساختمانی عمل می کنند که به نوبه ی خود سایر اعمال سلول ها را تامین می کنند.

هورمونهای استروئیدی
هورمونهای استروئیدی

توالی وقایع در عمل استروئید ها به طور عمده به شرح زیر است:

۱-هورمون استروئیدی وارد سیتو پلاسم سلول شده و در آنجا به یک پروتئین گیرنده ی ویژه می چسبد.

۲-آنگاه مجموعه ی پروتئین گیرنده و هورمون به داخل هسته انتشار می یابد یا به داخل آن حمل می شود.

۳-این مجموعه به نقاط اختصاصی بر روی رشته های DNA در کروموزوم ها می چسبد و روند کپی برداری از ژن های اختصاصی برای تشکیل RNA پیک را فعال می کند.

۴-RNA پیک  به داخل سیتوپلاسم انشار یافته و در آنجا موجب پیشبرد روند تغییر محل دادن ترجمه در ریبوزوم ها و تشکیل پروتئین های جدید می شود.

برای نمونه آلدسترون که یکی از هورمون های مترشحه از قسمت قشری غده ی فوق کلیوی است وارد سیتوپلاسم سلول های  توبولهای  کلیوی که محتوی پروتئین گیرنده ویژه ی آن هستند می شود.بنابراین توالی اعمال بالا در این سلول ها بر قرارمی شود.

بعد از  حدود ۴۵ دقیقه پروتئین هایی در سلول های توبولهای کلیوی شروع به ظاهر شدن می کنند که موجب پیشبرد  باز جذب سدیم   توبولها می گردند.

به این ترتیب تاخیر مشخصی به مدت حدافل ۴۵ دقیقه وتا چندین ساعت یا حتی چندین روز در عمل نهایی هورمون استروئیدی وجود دارد که در تضاد بارز با عمل تقریبا آنی برخی از هورمون های پپتیدی و مشتق از اسید های آمینه است. تامین می کنند.

توالی وقایع در عمل استروئید ها به طور عمده به شرح زیر است:

۱-هورمون استروئیدی وارد سیتو پلاسم سلول شده و در آنجا به یک پروتئین گیرنده ی ویژه می چسبد.

۲-آنگاه مجموعه ی پروتئین گیرنده و هورمون به داخل هسته انتشار می یابد یا به داخل آن حمل می شود.

۳-این مجموعه به نقاط اختصاصی بر روی رشته های DNA در کروموزوم ها می چسبد و روند کپی برداری از ژن های اختصاصی برای تشکیل RNA پیک را فعال می کند.

۴-RNA پیک  به داخل سیتوپلاسم انشار یافته و در آنجا موجب پیشبرد روند تغییر محل دادن ترجمه در ریبوزوم ها و تشکیل پروتئین های جدید می شود.

برای نمونه آلدسترون که یکی از هورمون های مترشحه از قسمت قشری غده ی فوق کلیوی است وارد سیتوپلاسم سلول های  توبولهای  کلیوی که محتوی پروتئین گیرنده ویژه ی آن هستند می شود.بنابراین توالی اعمال بالا در این سلول ها بر قرار می شود.

بعد از  حدود ۴۵ دقیقه پروتئین هایی در سلول های توبولهای کلیوی شروع به ظاهر شدن می کنند که موجب پیشبرد  باز جذب سدیم   توبولها می گردند.

به این ترتیب تاخیر مشخصی به مدت حدافل ۴۵ دقیقه وتا چندین ساعت یا حتی چندین روز در عمل نهایی هورمون استروئیدی وجود دارد که در تضاد بارز با عمل تقریبا آنی برخی از هورمون های پپتیدی و مشتق از اسید های آمینه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *