هموراش: نخستين حجم دهنده خون و شبكه قدرتي پيش از تمرين”

كارايي:
1. افزايش قدرت ماهيچه ها
2. پمپاژ شديد خون
3. رفع خستگي ماهيچه هاي بدن
4. بالا بردن تمركز و افزايش تيز هوشي
5.بدني سازمان يافته همگام با چربي سوزي بيشتر

دستور مصرف:
به عنوان يك مكمل غذايي يك پيمانه از محصول هموراش را با 180 الي 300 ميلي ليتر آب سرد مخلوط و ميل كنيد.يك وعده از اين محصول را 20 دقيقه قبل از تمرين مصرف كنيد.

موارد احتياطي:
در يك تك وعده بيشتر از 5/1 پيمانه مصرف نشود.

ايدۀ هموارش: بهترين دفاع، حمله است
وزنه برداري يك نبرد است! اگر ميخواهيد برنده شويد بايد با جديت به وزنه حمله كنيد. موفقيت در سالن تمرين قبل از نخستين تمرينات جدي آغاز ميشود. تحقيقات نشان ميدهد وقتي سيستم عضلاني – عصبي قبل از تمرين با مواد مغذي محرك عملكرد تغذيه شود، اندازه و قدرت عضله سريعتر زياد ميشود.
بايد قبل از شروع تمرين حجم خون را توسط اجزاء ارگوژنيك بالا بريد تا هنگام تمرين در اوج آمادگي ذهني و جسمي باشيد. بايد مرزها را درنورديد تا بهترين حالت شخصي خود را بيابيد. اين كار هميشه لازم است!
تاكتيك عملكرد هموراش: يك فرمول به ثبت رسيده كه توليد قدرت و سوخت و ساز انرژي را اوج ميدهد. از نظر باليني، تجمع سريع خستگي عصبي، متابوليك و عضلاني اوج خروجي قدرت را كاهش ميدهد و ميزان رشد و نيرو و قدرت مطلق را ميكاهد. هر يك از اين ويژگيها نقش مهمي در ميزان توان يافتن اندازه، قدرت و عملكرد زيادتر دارد. هموراش عملكرد عضلاني را در سه جبهه مورد حمله قرار ميدهد: سوخت و ساز انرژي، حجم خون، و انتقال عصبي. در نتيجه توان بالا بردن وزنه، رشد و بازيافت بيشتر ميشود.
شبكه قدرتي پيش از تمرين هموراش براي ايجاد هماهنگي ميان اجزاء مواد طراحي شده است. در نتيجه يك فرمول بدست آمد كه ساير فرآوردههاي بازار قادر به رقابت با آن نيستند:
– افزايش اكسيد ازت پلاسما براي وزنه زدن افراطي و پوست تركاندن
– افزايش انرژي
– افزايش تمركز و وضوح ذهني
– تأخير در ايجاد خستگي عضلاني
– افزايش قدرت خروجي توسط فعال سازي عصبي – عضلاني
– ترغيب تركيب بندي بهتر بدني و سوزاندن چربي
هموراش يك هيولاي پيش از تمرين است كه براي ارائه نتايجي قابل لمس طراحي شده است.
هموراش داراي اين مواد است: 7 شبكه تقويت نيرو كه در هماهنگي با يكديگر قدرت تمرين را ميافزايند.

شبكه فعال سازي اكسيد ازت هموپمپ
اكسيد ازت پلاسما از علل افزايش تحويل خون به عضلات است كه حاوي اكسيژن، مواد مغذي و هورمون و غيره ميباشد. در نتيجه، كيفيت تمرين بالا رفته، توليد نيرو افزايش يافته و بازيافت تسريع ميشود. شبكه هموپمپ داراي AE2 ميباشد (اژرنين اتيل استر، ارژنين اوروتات، ارژنين AKG).

شبكه حمل كراتين هموسل
اين فرمول شامل سه كراتين طراحي شده است كه مانند استاندارد طلا براي مكملهاي افزايش عملكرد ميباشد: تري كراتين اوروتات – چيلات منيزيم كراتين – و كراتين اتيل استر. تحقيقات نشان ميدهد كراتين عملكرد را افزوده و تودۀ بدن را اضافه ميكند. در سطح سلولي اين كار با افزايش پروتئين زنجيره سنگين ميوزين كه جزء اصلي عضلههاي انقبضاي اسكلتي ميباشد و تأكيد روي عوامل تنظيم ميوژن انجام ميشود. به زبان ساده، اين به معني بلند كردن وزنه بيشتر در مدت كمتر است و نتايج سريع براي شما به ارمغان ميآورد. تري كراتين اوروتات مولكول كراتين را به اسيد اوروتيك متصل ميكند كه خود يك واسطه مهم در فرآيند تشكيل كارنوزين در سلول عضله است. معلوم شده كه بهبود تراكم كارنوزين درون عضله، اثرات اسيد لاكتيك حاصل از فعاليت شديد را خفه ميكند. اسيد اوروتيك ميتواند سنتز زيستي فسفات كراتين را به سمت بيشينه تنظيم كند كه براي بازيافت سريع آدرنوزين تري فسفات (ATP) بين فعاليتهاي ضروري است.

شبكه خون ساز EPO
اين شبكه مقولۀ تازهاي در بهبود عملكرد طبيعي محسوب ميشود. علفهاي سنتي چيني و غربي را مخلوط كردهايم تا با ايمني و اثربخشي حجم خون را افزايش داده و مقاومت در قبال خستگي را بيشتر كنيم. اكنون به شكل قانوني و ايمن ميتوانيد بر رقيب غلبه كنيد. اچينلسيا پورپورا يك علف هندي است كه داراي مزاياي حمايت از دستگاه ايمني و كاهش التهاب است. اين علف بيشتر براي جلوگيري از سرماخوردگي به كار ميرود ولي اجزاء آن ميتواند به ورزشكاران و بدنسازان كمك كند تا سريع بازيابي كرده و مقاومت در برابر خستگي را بيشتر كنند.

شبكه ATP درون سلولي
ATP مولكول انرژي بدن است و بدون مقدار كافي آن فقط تا وزن بدن خود را ميتوانيد بلند كنيد. خوشبختانه اجزاء شبكه حمايت از باز توليد ATP درون سلول داراي منافع ديگري مانند ارتقاء سوخت و ساز آيروبيك و توليد انرژي در عضله در حال تمرين ميباشد.
بتا آلانين
اين ماده داغترين مكمل بازار در حال حاضر است چون توان تأخير در خستگي و افزودن قدرت انقباضي الياف عضلاني II b را داراست. اين ماده ساير اثرات شبكههاي هموراش را تقويت ميكند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *