تمام كسانيكه در رشته پرورش اندام فعاليت دارند بايد به نكات مهم زير  توجه داشته باشند :

 


1- برنـامه غـذايي :  اگر شخص نسبت به اين امر بي توجه بـاشد نميتواند در ورزش موفق شود  براي اينكه تغذيـه جهت رشد عضلات و بالا بردن سيستم ايمني بدن بسيار  مؤثر ميباشد ، همه ما مي دانيم چنانچه غذا به بدن ما نرسد مغز نميتواند بطور دقيق فرمان بدهد و كنتـرل ما هنگام ورزش از بين مي رود .

2- هـدف و اعتمـاد بـه نفس : داشتن هـدف باعث مي شود كه شخص در مقابل سختي هـا و  حضور در ميـاديـن ورزشـي بـه مـوفقيت برسد ، به عنـوان مثـال ، هر روز جهت اجراي حـركات تكراري استقامت به خرج مي دهد ، اگر اعتماد به نفس نداشته باشد علاقه را هم از دست خواهد داد ، بنابراين اعتماد به نفس مي تواند در جهت پيشرفت ورزشكار بسيار  مؤثر باشد .

3-استـراحت : تـا زمانيكه ورزشكار استـراحت كافـي نداشته باشد قطعاً نميتواند حركات را  كامل و صحيح انجام بدهد ، آن هم بدليل اينكه سيستم ايمنـي و قـدرت بـدني ضعيف مي شود و  حركات كند مي شود .  در آخر احتمال آسيب ديدگـي هنگام انجام حركات بوجـود مي آيد ، بنابراين همه ورزشكاران مي بايستي قبل و بعد از تمرين استراحت كافي  رادر برنامه ي خود قرار دهند .

4- دوش گرفتـن : بسياري از ورزشكاران بعد از انجام حـركات ورزشي دوش گرفتن را فراموش ميكنند همين كار باعث گرفتگي عضلات و خستگي مي شود به دليل اينكه بـدن ساعت ها زير فشـار وزنـه بوده و نيـاز به آزاد شـدن دارد  ،  زمانـي كه ورزشكار بعد از تمـرين با آب  ولرم دوش مي گيرد از لحاظ پزشكي تمام عضـلات يك فيـزيوتراپي به صورت آب درمـانـي انجام ميدهند و فرد مي تواند با نشاط بيشتري بكار روزمره خود بپردازد بعد از تمرين دوش گرفتن را فراموش نكنيد تا هميشه شاداب و سرحال باشيد .

5-برنـامه تمريني : يكي از راه هاي رسيدن به قهرماني داشتن يك برنامه تمريني دقيق و حرفه اي  مي باشد ، پرورش اندام يك رشته ي فشرده و ظريف است كه اگر شخص بدون داشتن برنـامه صحيح تمريـن كند نه تنهـا پيشرفت نخواهد كرد بلكه آسيب ديدگي را هم در بر خواهد داشت .اگر كسي بخواهد براي ورزشكار برنامه اي را تنظيم نمايد حتماً مي بايستـي با علم روز  آشنـا باشد و تجـربه كافـي را هم داشته باشد ، آن وقت ورزشكار  مي تواند با خيال راحت تمرين كند  و از آسيبهـاي احتمالـي دور باشد .كساني كه بدون  برنامه صحيح  تمريـن مي كنند نمي توانند به اهــداف خود برسند بنابراين در معرض  آسيب هاي جسماني كه شامل پارگي تاندومها ، خستگي مدام ، گرفتگي عضلات باشند . ورزشكاران عزيز بدانند  هر كاري اصولي دارد  كه مي بايستي بر اساس علم بالا و آگاهي كافي به اهداف در نظر گرفته شده برسند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *