نقش چربيها در بدن

منبع انرژي:

چربيها منبع مهم انرژي هستند زيرا هر يك گرم چربي در بدن 9 كيلوكالري انرژي توليد مي كند. بنابراين چربي ها منبع عمده تامين كننده انرژي مورد نياز بدن مي باشند.

ارزش سير كنندگي:

 

fats

 

چربي به آهستگي معده را ترك مي كند، اين تاخير در تخليه معده به احساس سيري پس از مصرف غذاي چرب كمك مي نمايد.

حامل ويتامين هاي محلول در چربي:

چربي غذا حامل ويتامين هاي محلول در چربي E،D،A و K مي باشد. بنابراين چربي رژيم غذايي در تامين ويتامين هاي محلول در چربي نقش به سزايي به عهده دارد.

منبع اسيدهاي چرب ضروري:

چربي رژيم غذايي منبع تامين كننده اسيدهاي چرب ضروري در بدن است. بنابراين با توجه به نقـــش اســـيدهاي چـــرب ضروري در رشد، كاهش دريافت آن ها موجب اختلال در رشد مي گردد.

پيش ساز پروستالگندمينها، استروئيدها و اسيدهاي صفراوي:

چربي غذا نقش مهمي در سنتز پروستاگلاندينها، استروئيدها و اسيدهاي صفراوي دارند. اين مواد نقش مهمي از جمله انتقال و هدايت تحريكات عصبي، تنظيم فشارخون و …… را بعهده دارند.

طعم و مزه غذا:

چربي به غذا طعم و مزه مي دهد و بسياري از موادي كه مسئول مزه و طعم غذا هستند اغلب در چربي محلولند.

با توجه به نقش هاي مختلف چربي بويژه نقش آن ها در تامين اسيدهاي چرب ضروري كه در دوران رشد حائز اهميت مي باشد، دريافت كافي چربي از طريق رژيم غذايي در دوران مختلف زندگي بويژه دوران كودكي، بارداري و شيردهي از اهميت ويژه اي برخوردار است. بطوري كه نتايج برخي از بررسيها نشان داده است مقدار و كيفيت چربي رژيم غذايي مصرف شده در رژيم غذايي كودكان تاثير به سزايي بر روي رشد و تكامل آن ها داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *