نوجوانان
83کیلوگرم مصطفی علیزاده اول
93کیلوگرم سعیدآزادفلاح اول
105کیلوگرم آرین خواجه طاهری دوم
جوانان
83کیلوگرم امیرطاهری پوراول
93کیلوگرم سیدعلی هاشمی دوم
120کیلوگرم سامان مدبردوم
بزرگسالان


83کیلوگرم علی بابااحمدی اول
93کیلوگرم میلادارزاقی اول
105کیلوگرم مصطفی یزدانی اول
105کیلوگرمسیدصامدقریشی دوم
105کیلوگرم خلیل علیپور سوم
120کیلوگرم اکبر کریمی اول
120+کیلوگرم مهدی شول اول
پیشکسوتان
66کیلوگرم مستر3 منوچهر سرفراز اول
74کیلوگرم مستر3 حسن عرب اول
105کیلوگرم مستر1 محمدرضاوظیفه اول
120کیلوگرم مستر 1 زین العابدین عزیزی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *