نتيجه تمرين شديد، چيزي جز افزايش پروسه آنتي اكسيد اسيوني در ماهيچه ها نيست كه عاقبت آن، بالا رفتن پروكسيدهاي چربي وراديكال هاي آزاد است و هر دو به عبارت ساده تر توكسين ياسم ناميده مي شوند. اين مقدارها عبارتند از:

 

 

KevinLevrone

ويتامينC ، 2000 ميلي گرم روزانه
ويتامين E ، 800 ميلي گرم روزانه بتاكارتن ،20 ميلي گرم روزانه

 


در مدل هاي حيواني اين مساله ثابت شده كه پس از تمرينات پر فشار، به سطح راديكال هاي آزاد ماهيچه ها در جگر 2 تا3 برابر افزوده مي شود. در اكثر مطالعات و تحقيقات انجام شده، اندازه گيري اين سموم به وسيله روش هاي غير مستقيم انجام مي شود و به همين دليل درارتباط ميان شدت تمرينات و توليد مواد سمي ترديدهايي وجود دارد. آزمايش هاي تازه اي درباره تاثير تمرينات ورزشي روي اكسيد اسيون كلسترول LDL ( كلسترول بد) انجام شده است. نتيجه اين آزمايش ها نشان مي دهد كه تمرينات پرفشار به منظور توليد بيشتر راديكال هاي آزاد يا همان سموم حركت است. اما ويتامين ها با اثر ضد اكسيدانتي مخصوصاً ويتامين هاي C وE و بتاكاروتن. باعث خنثي شدن راديكال هاي آزاد يا سموم مي شوند و در نتيجه به بازگشت سريع تر بدن به حالت طبيعي پس از تمرينات پرفشار كمك شاياني مي كنند.
براي آن كه از اثر بخشي اضافه شدن ويتامين ها به غذاي ورزشكاران اطمينان حاصل شود، محققان مقدار زيادي ويتامين هاي C وE و بتاكاروتن را در زمان 3 تا 4 هفته اي به غذاي ورزشكاران اضافه كردند.بعد از آن ثابت شد. سطح موادي كه باعث آسيب ديدگي ماهيچه ها مي شود. كاهش پيدا كرد و برگشت به حالت طبيعي پس از انجام ورزش و تمرينات سنگين با استفاده زياد از اين ويتامين ها بسيار سريع تر صورت گرفت.
برخي ورزشكاران در ورزش هايي شركت مي كنند كه زمان تمرين و مسابقه فشار زيادي را تحمل مي كنند. آنها مي توانند از فشارهاي تمريني خود با استفاده از آنتي اكسيد انت هاي جانشين مانند ويتامين هاي C وE و بتا كاروتن بكاهند. پيشنهاد مي شود، اين مواد دفع كننده سموم به صورت مخلوطي از مواد ويتامين هاي C و E و بتاكاروتن و با هدف تضمين و تامين سيستم دفاعي بدن در زمان تمرينات پرفشار و با حفظ سطح مناسبي از اين آنتي اكسيد انت ها وارد بدن ورزشكاران شوند. بدين وسيله امكان ابتلا به عفونت ها در ورزشكاران كاهش مي يابد.
تحقيقات جديد نشان مي دهد، استفاده از آنتي اكسيدانت هاي جانشين ريسك گرفتاري و توسعه عفونت قسمت بالايي سيستم تنفسي را پس از تمرينات طولاني يا مسابقاتي مانند دوي ماراتن. دوچرخه سواري، فوتبال و ديگر ورزشها كاهش مي دهد. اغلب احساس مي شود.
استفاده مقدار زياد آنتي اكسيدانت ها، ويتامين ها و الكتروليت ها تضميني براي بهتر انجام دادن فعاليت هاي ورزشي، سرعت در بازگشت به حالت معمولي، دفع خستگي پس از تمرينات پرفشار و پوشش براي بعضي كمبودهاي تغذيه اي باشد؛ اما براي تنظيم يك برنامه مناسب تغذيه اي لازم است نيازهاي انفرادي هر فرد با اندازه گيري مناسب سنجيده شود.
شخص ورزشكار بايد حتما با پزشك متخصص خود در استفاده از ميزان و زمان اين مواد مشورت كند. زيرا ميزان استفاده از هر يك از اين مواد بر اساس وزن، نوع ورزش، پست بازي يا حجم و قدرت تمرينات محاسبه مي شود. فراموش نكنيد كه هم زمان از سطح مجاز اين مواد كه مشخص شده است فراتر نرويم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *