مناسب کردن سایز و ترمیم لباسهای پاورلیفتینگ

لباسهای پاورلیفتینگ در سایزهای استاندارد تولید شده و درصورت مناسب نبودن آن برای فرد تاحدی قابل تنگ کردن می باشند.

پیراهن پرس
آستین های پیراهن پرس باید به طوری باشد که در هنگام پایین آمدن هالتر ، بر روی بازوها حرکت نکند و در صورت لیز خوردن آستین می توان از روی خط دوخت و از بیرون آن را تنگ نمود ، برای تنگ کردن سینه ی پیراهن نیز می توان انتهای دوخت آستین پیراهن در زیر بغل ها را از بیرون تنگ کرد.


بیشترین خرابی پیراهن پرس در محل دوخت آستین ها به سینه ، یقه و سینه اتفاق می افتد که تنها مجاز به دو ختن پارگی ها با نخ بوده و ترمیم پیراهن های پرس به وسیله ی دوختن پارچه در محل یقه و سینه غیر مجاز و به منزله ی تقویت پیراهن می باشد.
برای جلوگیری از پارگی در محل اتصال آسیتن ها به سینه می توان از چسب آکواریم استفاده نمود.

سوت اسکوات و لیفت

سوت اسکوات و لیفت باید به طوری باشد که هنگام وزنه زدن بر روی ران ها و همچنین ورزشکار حرکت نکرده و در حال ایستاده فضای خالی بین بندهای سوت و شانه ها نیز وجود نداشته باشد.
در صورت آزاد بودن رانها و می توان با یک دوخت از جوانب و موازی با خط دوخت سوت به طوری که ناحیه ی جدا شده در بیرون قرار گیرد به سایز مناسب رسید.
برای حذف فضای بین بندهای سوت و شانه ها نیز با اسفاده از یک بند کفش و پس از قرار دادن بندها بر روی شانه ها ، انتهای بندها را تا جای ممکن بالا می کشیم و سپس ناحیه ی اضافی را با دور دادن بند کفش به دور آن محکم می بندیم .
ترمیم در ناحیه ی فاق سوت مجاز نمی باشد.

توجه

باید توجه داشته باشید که هر چند تنگ کردن لباسهای پاورلیفتینگ در افزایش رکورد موثر است ولی به دلیل فشاری که به عروق وارد می کند به صورت افراطی توصیه نمی شود

 

مناسب کردن سایز و ترمیم لباسهای پاورلیفتینگ

لباسهای پاورلیفتینگ در سایزهای استاندارد تولید شده و درصورت مناسب نبودن آن برای فرد تاحدی قابل تنگ کردن می باشند. پیراهن پرس
آستین های پیراهن پرس باید به طوری باشد که در هنگام پایین آمدن هالتر ، بر روی بازوها حرکت نکند و در صورت لیز خوردن آستین می توان از روی خط دوخت و از بیرون آن را تنگ نمود ، برای تنگ کردن سینه ی پیراهن نیز می توان انتهای دوخت آستین پیراهن در زیر بغل ها را از بیرون تنگ کرد.
بیشترین خرابی پیراهن پرس در محل دوخت آستین ها به سینه ، یقه و سینه اتفاق می افتد که تنها مجاز به دو ختن پارگی ها با نخ بوده و ترمیم پیراهن های پرس به وسیله ی دوختن پارچه در محل یقه و سینه غیر مجاز و به منزله ی تقویت پیراهن می باشد.
برای جلوگیری از پارگی در محل اتصال آسیتن ها به سینه می توان از چسب آکواریم استفاده نمود.

نکات طلایی در استفاده از بنچ پرس

سایز پیراهن

لباسهای پاورلیفتینگ در سایز های استاندارد تولید می شوند هرچند که سفارش دوخت لباس با توجه به اندازه های سایز فردی نیز توسط برخی از شرکت ها انجام می شود .
انتخاب سایز نامناسب پیراهن پرس با عث عدم کارایی پیراهن در صورت بزرگ بودن و یا گرفتگی و بعضاً پارگی عروق در صورت تنگ بودن می شود. بنابراین سایز خود را با توجه به اندازهای بدنی محاسبه کنید و نه بواسطه ی گفته ها!

پوشیدن پیراهن

تنظیم درست قرار گرفتن پیراهن روی بدن توسط آرم و خط دوخت روی آستین ها صورت می گیرد که عدم قرار گیری نادرست آن باعث از کنترل خارج شدنوزنه و در بعضی مواقع آسیب دیدگی می شود.

بستن کمر بند

مهار یکوزنه خوب ملزم به داشتن یک پیراهن با سایز مناسب و همچنین عدم تکان خوردن و بازی کردن آن در هنگاموزنه زدن می باشد . بنابراین پس از قرارگیری صحیح پیراهن پرس با بستن کمر بند از حرکت یقه پیراهن که موجب وارد کردن فشار به گردن و همچنین لیز خوردن آن و از کنترل خارج شدنوزنه جلوگیری کنید.

عجله نکنید!

یکی از بدترین حوادثی که ممکن است برای یک پرس کار بوجود آید از کنترل خارج شدن هالتر هنگام بالا آوردن و اغلب بر گشت بر روی صورت می باشد.
وقتی که یک ورزشکار از پیراهن پرس برایوزنه زدن استفاده می کند در ابتدای مسیر بالا آوردن هالتر میزان کمک پیراهن زیاد بوده و در صورت عجله کردن سرعت هالتر زیاد و در نتیجه احتمال از کنترل خارج شدن آن نیز بسیار می شود .

تمرین ، تمرین ، تمرین

پیراهن پرس اگرچه توان فرد را در مهاروزنه بالا می برد اما مقدار این تناژ بسته به تجربه ی فرد در استفاده از پیراهن متفاوت می باشد . استفاده ی مداوم از پیراهن به منظور عادت کردن دست ها بهوزنه های سنگین تفاوت استفاده و عدم استفاده از پیراهن را آشکار می سازد . بنابراین کسانی که به فکر استفاده از پیراهن تنها در روز مسابقه هستند اتنظار معجزه نباید داشته باشند.

استفاده از تخته

استفاده از پیراهن پرس اگرچه توان شما را در مهاروزنه های سنگین تر بالا می برد ولی به همان اندازه انجام یک حرکت کامل یعنی چسباندن هالتر برروی سینه را دروزنه های سبک مشکل می سازد . در این حالت استفاده از یک تخته و قرار دادن آن بر روی سینه و درواقع کوتاه کردن دامنه ی حرکت بسیار موثر بوده و همچنین به افرادی که به علت ضعف پشت بازو در صاف کردن کامل هالتر مشکل دارند امکان قرار گرفتن زیروزنه های سنگین تر را می دهد . ضخامت این تخته بسته به نوع تمرین از 2 تا 8 سانتیمتر می تواند باشد.

مشکل پایین آوردن هالتر

همان گونه که گفته شد استفاده از پیراهن برای مهاروزنه های سبک مشکلاتی را در چسباندن هالتر بر روی سینه ایجاد می کند ، در این حال بهترین راه حل باز کردن بیشتر دست ها بر روی هالتر می باشد و توجه داشته باشید که دست های شما مجاز به داشتن 81 سانتیمتر فاصله از یکدیگر بر روی هالتر هستند.

گرم کردن

در تمامی ورزش ها گرم کردن و در واقع آماده سازی بدن برای شروع حرکت اصلی الزامی است . بنابراین قبل از پوشیدن پیراهن نیز دقت داشته باشید که تا 40 الی 50 کیلوگرم کمتر از رکورد خود را بدون پیراهن 1 یا 2 تکرار انجام دهید.

 

سوت اسکوات و لیفت

سوت اسکوات و لیفت باید به طوری باشد که هنگام وزنه زدن بر روی ران ها و همچنین **** ورزشکارحرکت نکرده و در حال ایستاده فضای خالی بین بندهای سوت و شانه ها نیز وجود نداشته باشد.
در صورت آزاد بودن رانها و **** می توان با یک دوخت از جوانب و موازی با خط دوخت سوت به طوری که ناحیه ی جدا شده در بیرون قرار گیرد به سایز مناسب رسید.
برای حذف فضای بین بندهای سوت و شانه ها نیز با اسفاده از یک بند کفش و پس از قرار دادن بندها بر روی شانه ها ، انتهای بندها را تا جای ممکن بالا می کشیم و سپس ناحیه ی اضافی را با دور دادن بند کفش به دور آن محکم می بندیم .
ترمیم در ناحیه ی فاق سوت مجاز نمی باشد.

توجه

باید توجه داشته باشید که هر چند تنگ کردن لباسهای پاورلیفتینگ در افزایش رکورد موثر است ولی به دلیل فشاری که به عروق وارد می کند به صورت افراطی توصیه نمی شود

 

جدول سایز سوت اسکوات

جدول سایز سوت اسکوات اینزر:
وزن بدن CHAMPION SUIT Z-SUITS
52 24 27
56 26 28
60 28 29
67.5 30 30
75 32 31
82.5 34 32
90 36 33
100 38 34
110 40 35
125 42 36
125+ 44 37

 

 

جدول سایز سوت اسکوات سنتورین تایتان :

:

 

 

وزن بدن سایز تمرینی سایز مناسب سایز مسابقه
52 32 30 28
56 34 32 30
60 36 34 32
67.5 38 36 34
75 40 38 36
82.5 42 40 38
90 44 42 40
100 46 44 42
110 48 46 44
120 50 48 46
130 52 50 48
140 54 52 50
150 56 54 52
160 58 56 54

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *