دومین دوره مسابقات پرس سینه بدون لوازم باشگاههای کشور از تاریخ25الی 30اردیبهشت1390درشهرستان اسکوآذربایجان شرقی درتمام رده های سنی برگزار گردید در ایندوره از رقابتها410ورزشکار درغالب13تیم در رده نوجوانان و22تیم درجوانان و31تیم در ره بزرگسالان و22تیم در رده پیشکسوتان از 30استان کشور حضور داشتند
عوامل اجرائی
فرشید سلطانی رئیس کمیته پاورلیفتینگ جمهوری اسلامی ایران
حبیب اله عائل رئیس کمیته برگزاری مسابقات
مانی خسروی رئیس کمیته مربیان پاورلیفتینگ کشور
جمشید بابائی قانع رئیس کمیته فنی پاورلیفتینگ کشور
رحیم عسکری مسئول کمیته داوران پاورلیفتینگ کشور
مرتضی جانقربان مسئول اموراستانها پاورلیفتینگ کشور
رضا جامعی اسکو رئیس کمیته پاورلیفتینگ اسکو
داوران بین الملل
فرشید سلطانی ا حبیب اله عائل ا مانی خسرویا جمشید بابائی قانع -علی عبداله زاده
رحیم عسکری
داوران ملی
مرتضی جانقربان ا جعفر کریمیان ا اکبر وحدانی – داوود ساعد ا رضا جامعی اسکو حسن هاشم زاده ا مهدی ارباب اا علیرضا منفرد ا سید احمد احمدزاده اعلی شادپور- علیرضااندک رنج-سید امیر موسوی اجداد-میلاد ذات پرور ا منوچهر فکور سیروس دهبان
نتایج انفرادی
53کیلوگرم نوجوانان 1.اسد اسدی بستان آباد5/87کیلو2.میرصابرپاک نژاد بستان آباد 80 کیلو3.محمدرضااحمدی همدان75کیلو
جوانان 1.مهدی ارباب کرمانشاه 5/137کیلو 2.ساجدعلوی المپیک دزفول5/102کیلو3.علی کشاورزی قزوین80کیلو
59کیلوگرم نوجوانان 1.رضااکبرزاده بستان آباد 5/102کیلو2.حسین سلطانی بستان آباد 100کیلو3.فرهادمیرزائیان بستان آباد90کیلو
جوانان 1.محمدبادنوروز المپیک دزفول 155کیلو 2.سالار دره قاعدی اسکو 135کیلو 3.امیرمیرزائی کرمان5/132کیلو
مستر1 1.رسول همتی ذوالفقار حیدرکرمانشاه 105کیلو2.علیرضا شاه مرادی زنجان 75کیلو3.محمد علی شبانی امید الیگودرز 55کیلو
مستر2 1.حسین خلیل زاده قائم شهر 5/107کیلو2. رحمان فعال المپیک دزفول 5/77کیلو 3.غلامعلی کاظمی فرد کشاورزکرمانشاه 65کیلو
مستر3 1.قلی آبراهه قائمشهر60کیلو 2.طاهر قنبری گیلان 50کیلو
مستر4 1.حسین سروری خراسان رضوی 40کیلو 2.حسین خنیک خراسان رضوی 5/27
بزرگسالان 1.یونس محمدی جامعی اسکوئی 5/142کیلو 2.مهدی ارباب کارون 140کیلو 3.مجیدرسول پور کردستان 140کیلو
66کیلوگرم نوجوانان 1.داودخضری نیا آ-غربی 135کیلو 2.حمیدرضا صادقی دلیر قزوین5/132کیلو 3.حسین شادفر بستان آباد 5/122کیلو
جوانان 1.محمدحسین رشیدزاده آ-غربی145کیلو 2.سعیدفیوجی قوچانی ولیعصرمشهد145کیلو3.حمیدکرمی کرمانشاه 5/142کیلو
مستر1 1.محمدرضا وجدانی خراسان رضوی 140کیلو 2.علی کسایی جهاد کرمانشاه 5/117کیلو 3.علی هادیان ماشین سازی اراک 115کیلو
مستر2 1.کریم گرشاسبی البرز 110کیلو 2. مسعود احمدی قم 5/107کیلو 3.سیدابراهیم مرتضوی رسالت اسکو 5/72کیلو
مستر3 1.علی حیدر ثاقب انزلی 5/82کیلو 2. جهانشاه حیدریان پیام تهران 50کیلو
مستر4 1.عبداله دادمهر کردستان 85کیلو 2. سید محمد مهاجرانی ماشین سازی اراک 70کیلو
بزرگسالان 1.علی اکبرداراب پور جامعی اسکوئی 180کیلو 2.کوشا معتمدی خوزستان 175کیلو 3. مجید بادنوروز المپیک دزفول 155کیلو
74کیلوگرم نوجوانان 1.آسوآگوشی آ-غربی 5/147کیلو2.میثم ایران نژاد همدان 145کیلو3.عباس آرامزاد یگانه ایلام 140کیلو
جوانان 1.رسول صالحی اسکو 5/177کیلو 2.محمدرضا عاشقی تهران175ک 3.مجتبی علی کمالی المپیک دزفول5/162کیلو
مستر1 1.اکبر ذوالقدر قزوین 180کیلو 2. محمدرضا یوسف گودرزی امید الیگودرز 125کیلو 3.کریم وفادوست کارون پارس تبریز 5/107کیلو
مستر2 1.سیدعباس کاظمی گیلان 135کیلو 2.محمود امینی 5/117کیلو 3. بیک نوری طلب اقدام آ- غربی 5/112کیلو
مستر3 1.مسعودبیابانی کردستان 5/112کیلو 2.فریبرزتابش البرز 90کیلو 3.حسن آقاحیدر پیام تهران 75کیلو
مستر4 1.محمدعلی جعفری خراسان رضوی 80کیلو 2.نبی ساکی نژاد ماشین سازی اراک 65کیلو 3.محمد جواداکرامی عراقی تهران 60کیلو
بزرگسالان 1.رسول صالحی کارون 5/177کیلو 2. داود ساعد جامعی اسکوئی 175کیلو 3.امیر حسین پژمان کرمان 175کیلو
83کیلوگرم نوجوانان 1.امیدرحمانی بستان آباد 160کیلو 2.مجمدحسین پور اردبیل 5/152کیلو 3.سیدحسین باقری کرمان 110کیلو
جوانان 1.آرش سلیمی مراغه 175کیلو2.حامدخدام تهران 5/172کیلو3.ناصر کاشی تهران 165کیلو
مستر1 1.داریوش جوزاپی کارون پارس 170کیلو 2. ابوالفضل رحمانی قزوین 5/152کیلو 3.مسعود کاکاوند قزوین 5/147کیلو
مستر2 1.احد همتی رسالت اسکو 160کیلو2. جمشید سیف اله زاده تهران 5/137کیلو 3.حسین فرجی ماشین سازی اراک 110کیلو
مستر3 1.محمد داوری نصب تهران 5/92کیلو 2. محمدعلیقلی زاده تهران 90کیلو 3.علی اکبر پیله ور ماشین سازی اراک 80کیلو
مستر4 1. سید عیسی مهاجرانی ماشین سازی اراک 70کیلو 2. جلیل مسروری کردستان 65کیلو 3.حاج آقا گلچین ماشین سازی اراک 45کیلو
بزرگسالان 1سامان یاری کردستان 2.حامد آقائی کرمانشاه5/187کیلو 3.مهدی صادقی مراغه 185کیلو
93کیلوگرم نوجوانان 1.حسین رحیمی زنجان 150کیلو 2.بهمن بهپور لردبیل 140کیلو 3.مهیار شیرمحمدی تهران120کیلو
جوانان 1.جاسم عبدیان پور اسکو 195کیلو2.حبیب خوش ضمیر اسکو 5/192کیلو 3.رامین پناهی تهران 190کیلو
مستر1 1.شاهپور محرابیان ذوالفقار حیدر 185کیلو2.بختیار درخشان ایلام 5/182کیلو 3. یوسف رازقی قزوین 165کیلو
مستر2 1.شمس اله داودآبادی ماشین سازی اراک 140کیلو 2.معین عاملی رسالت اسکو 135کیلو 3.جبارعلی قلی زاده آ- غربی 5/132کیلو
مستر3 1.عثمان مهران کردستان 150کیلو 2.کاویان حسین زاده پیام تهران 110کیلو
3.علی اصغربی نیاز خراسان رضوی 5/97کیلو
بزرگسالان 1.یاسرفیضی ایلام 220کیلو 2.مسعودپورخیری المپیک دزفول 5/212کیلو 3.امین حایری نیروی زمینی ارتش 210کیلو
105کیلوگرم نوجوانان 1.سعیدآزادفلاح قزوین 170کیلو 2.اکبرسلطانی بستان آباد160کیلو 3.عیسی خالقی آ-شرقی 155کیلو
جوانان 1.مهدی خدابنده لو تهران 5/192کیلو 2.حمیدرضا سیاری قزوین 190کیلو3.حسین سارمی اردبیل 5/187کیلو
مستر1 1.میرفخرالدین حمزوی قزوین 5/197کیلو 2.نادرسیف تهران 190کیلو 3.کمال حیدری ذوالفقارحیدرکرمانشاه190کیلو
مستر2 1.علیرضاابراهیم زاده قم 5/162کیلو 2.تقی آذرلو ماشین سازی اراک 5/122کیلو 3.علی خلج طهرانی پیام تهران 110کیلو
مستر3 1.مصطفی اقبال کشاورزکرمانشاه 5/147کیلو 2.ناصراسدی کردستان 5/142کیلو 3.قاسم محمدی ماشین سازی اراک 5/117کیلو
مستر4 1.حسینعلی محمدیان آ- غربی 80کیلو 2.عباس روحانی خراسان رضوی 25کیلو
بزرگسالان 1.مسعوداردشیری چهارمحال بختیاری 220کیلو 2.امیر گمار کرمانشاه 5/217کیلو3.بهروز رضائی کرمانشاه 5/217کیلو
120کیلوگرم نوجوانان1.ابوالفضل عبدالمالکی بستان آباد 185کیلو 2.مهران محمدی کردستان 5/157کیلو 3.حسین تقی زاده آ-شرقی 150کیلو
جوانان 1.آرش حضرت درگاهی ارومیه 190کیلو 2.امین موسوی تهران 180کیلو 3.حسن چگینی اسکو 5/177کیلو
مستر11.اردشیر فاتحی ذوالفقار حیدر کرمانشاه 200کیلو 2.سعید هداوند تهران 5/182کیلو 3.محمدرضافتاحی تهران 180کیلو
مستر2 1.عادل نواعتقاد ماشین سازی اراک 5/142کیلو 2.خداکرم علی پور چهارمحال بختیاری 5/132کیلو
مستر3 1.علی رزازپور کرمان 5/112کیلو 2.حسین همتی ماشین سازی اراک 5/112کیلو 3.نوراله فرخی راد زنجان 5/92کیلو
بزرگسالان 1.جوادسعیدپور نیروی زمینی ارتش 230کیلو 2.سعیدمرتضوی کارون 5/227کیلو 3.علی خسروی پویا خاسان رضوی 225کیلو
120+کیلوگرم نوجوانان 1.سعیدکریمی بستان آباد 125کیلو
جوانان 1.محمدرضا جهانگیر تبریز 5/212کیلو2.اکبر بخشی تهران 210کیلو 3.فرشاد حیدری کرمانشاه 5/202کیلو
مستر1 1.محمدتبریزیان خراسان رضوی 5/197کیلو 2.محسن امیری جهاد کرمانشاه 195کیلو 3.کیوان قبادپور ذوالفارحیدرکرمانشاه 5/182کیلو
مستر2 1.رضاکلانتری زنجان 140کیلو 2.عثمان خلیلی کردستان 5/132کیلو 3.علیرضا ارمی خراسان رضوی 65کیلو
مستر3 1.محمدحسین زارعی پور خراسان رضوی 60کیلو
مستر4 1.اسفندیار ابراهیم زاده خراسان رضوی 30کیلو
بزرگسالان 1.مصطفی پرورش جامعی اسکوئی 260کیلو 2.امید نجفی نیروی زمینی ارتش 5/232کیلو 3.مهدی قنبری – گیلان 222.5 کیلو
نتایج تیمی وقهرمان قهرمانان
نوجوانان 1.بستان آباد الف 54امتیاز 2.بستان آباد ب 42امتیاز 3.قزوین 42امتیاز
قهرمان قهرمانان امید رحمانی بستان آباد با امتیاز107
جوانان 1.تربیت بدنی اسکو الف 50امتیاز 2. تهران 47امتیاز 3.المپیک دزفول 42امتیاز جوانان قهرمان قهرمانان محمد بادنوروز کرمانشاه با امتیاز 133
بزگسالان 1.جامعی اسکوئی آ- شرقی 52امتیاز 2.نیروی زمینی ارتش 42امتیاز 3.کرمانشاه 38امتیازقهرمان قهرمانان علی اکبرداراب پور جامعی اسکو با 148امتیاز
مستر1 1. ذوالفقار حیدرکرمانشاه 52امتیاز2.قزوین 49امتیاز 3.کارون پارس 31امتیاز
قهرمان قهرمانان اکبر ذوالقدر قزوین با 129امتیاز
مستر2 1.ماشین سازی اراک 48امتیاز 2.رسالت اسکو 43امتیاز 3.خراسان رضوی 34امتیاز قهرمان قهرمانان احدهمتی رسالت اسکو با 108امتیاز
مستر3 1.کردستان 40امتیاز 2.پیام تهران 38امتیاز 3.ماشین سازی اراک37امتیاز
قهرمان قهرمانان عثمان مهران کردستان با 97امتیاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *