بخش ۱ :

شماره ۱ : تیم ها

 

 

اعضای تیم باید متشکل از همان استانی باشند که برای حضور در مسابقات به کمیته معرفی شده اند . در صورت درخواست کمیته . اعضای تیم به صورت گروهی و یا انفرادی باید مدارک خواسته شده را آماده وبرای دادن حسن نیت و جدیت خود برای حضور در مسابقات آن را تحویل کمیته دهند . واژه تیم به کلیه مقاصد و اهداف مچ اندازی . رده ها . مچ اندازی با دست چپ و راست. همچنین گروه زنان و مردان اطلاق می گردد . جوایزی که به تیم ها اعطاء می شود . بر اساس جمع کلیه امتیازات در تمامی رده ها و گروههای مردان و زنان می باشد . برای رده بندی گروه مردان و زنان در یک استان می توان تیم ها را به دو گروه مردان و زنان تقسیم نمود . همچنین تیم ها را می توان به دو گروه مچ اندازی با دست راست و چپ آن هم بر اساس جنسیت ( زن و مرد ) تقسیم نمود که این نوعی دیگر برای رده بندی مردان و زنان می باشد . جوایز در چنین گروه های کوچک. در صورت موافقت و تمایل میزبان مسابقات و با کسب اجازه کتبی از کمیته مچ اندازی .اعطا می گردد .

شماره ۲ : تعداد ورزشکاران در یک تیم
از هر استان حد اکثر دو نفر می توانند در یک تیم به رقابت بپردازند که این تعداد برای مچ اندازان در گروههای چپ دست و راست دست نیز صدق می کند .
همچنین این مطالب شامل مسابقات گروههای ۴۰ سال و بالای ۴۰ سال می باشد . ولی شامل گروه معلولین نمی باشد .

شماره ۳ : رده بندی وزنها
الف) مچ اندازی با دست چپ و راست در گروه بزرگسالان :
مردان می توانند در اوزان ۵۵ . ۶۰ . ۶۵ . ۷۰ . ۷۵ . ۸۰ . ۸۵ . ۹۰ . ۱۰۰ . ۱۱۰ . ۱۱۰ + . کیلو گرم در مسابقات مچ اندازی شرکت نمایند .
زنان می توالنند در اوزان ۵۰ . ۵۵ . ۶۰ . ۶۵ . ۷۰ . ۸۰ . ۸۰ + کیلو گرم در مسابقات مچ اندازی شرکت نمایند .

ب) مچ اندازی با دست چپ و راست در گروه بالای ۴۰ سال آقایان و بانوان :
مردان می توانند در اوزان ۷۰ . ۸۰ . ۹۰ . ۱۰۰ . ۱۰۰ + .کیلو گرم در مسابقات مچ اندازی شرکت نمایند .
زنان می توانند در اوزان ۶۰ . ۷۰ . ۸۰ . ۸۰ + . کیلو گرم در مسابقات مچ اندازی شرکت نمایند .

ج) مچ اندازی با دست چپ و راست در گروه بالای ۵۰ سال آقایان :
در این گروه مچ اندازی تنها با دست راست آن هم در اوزان ۷۵ . ۹۰ . ۹۰ + .کیلو گرم امکان پذیر است .
چ)مچ اندازی با دست چپ و راست در گروه جانبازان و معلولین :
مردان میتوانند در اوزان ۶۰ . ۷۵ . ۹۰ . ۹۰ + کیلو گرم در مسابقات مچ اندازی شرکت نمایند .
زنان میتوانند در اوزان ۶۰ . ۶۰ + کیلو گرم در مسابقات مچ اندازی شرکت نمایند .
خ)مچ اندازی با دست چپ و راست در گروه جوانان :
آقایان میتوانند در اوزان ۵۰ . ۵۵ . ۶۰ . ۶۵ . ۷۰ . ۸۰ . ۸۰ + کیلو گرم در مسابقات مچ اندازی شرکت کنند .
زنان میتوانند در اوزان ۴۵ . ۵۰ . ۵۵ . ۶۰ . ۷۰ + کیلو گرم در مسابقات مچ اندازی شرکت نمایند .

د) وزن کشی :
وزن کشی در طول مسابقات به صورت برهنه صورت می گیرد و ورزشکاران در حین وزن کشی هیچگاه نباید لباس بر تن داشته باشند . این برای صلاحیت و شایستگی حضور ورزشکاران در رده وزنی خاصی صورت می گیرد . معمولا” وزن کشی از صفر تا وزن واقعی شخص می باشد . یعنی آنکه چنانچه وزن فردی ۷۰ کیلو گرم باشد می تواند در رده و.زنی صفر الی ۷۰ کیلو گرم به رقابت بپردازد . سنجش وزن بدون هیچگونه تعصب و یا تبعیض صورت می گیرد . چنانچه ورزشکاری دارای اندام مصنوعی می باشد و در حین مسابقات می خواهد با داشتن آنها به رقابت بپردازد . سنجش وزن با داشتن این اندام مصنوعی بر تن صورت می گیرد .

ه) هیچ اعتراضی در طول مراحل وزن کشی وارد نیست . پس از وزن کشی . وزن ها بر اساس ترتیب صورت گرفته ثبت می شوند . به عنوان مثال : اولین تیمی که وزن آنها سنجیده شده است . وزن آنها توسط دبیر کمیته مچ اندازی ثبت می گردد و به همین ترتیب وزن دیگر تیمها . کمیته مچ اندازی می تواند از حضور استانی که صلاحیت و شایستگی به حضور در رقابتها را ندارد و یا استانی که ورزشکاران آن منجر به ایجاد بی نظمی می شوند را جلوگیری نماید .

ن) وزن کشی ورزشکاران توسط دستگاههای مجهز و مورد تایید و تصدیق کمیته مچ اندازی صورت می گیرد و معمولا” ۲۴ ساعت قبل از آغاز روز مسابقات صورت می گیرد .

و) در طول وزن کشی . ورزشکار می تواند به همراه یکی از مسؤلین تیم خود حاضر شود .

ی) برای وزن کشی می توان از یک دستگاه و یا بیشتر استفاده نمود .

و) رئیس وزن کشی . آخرین فردی است که در مورد نحوه و مراحل وزن کشی تصمیم اتخاذ می نماید.

پ ) ورزشکار می تواند در وضعیت و وزن عادی خود یا یک رده وزنی بالاتر در مسابقات به رقابت بپردازد .

شماره ۴ : طبقه بندی رده های سنی
این طبقه بندی برای مردان و زنان یکسان می باشد .
رده نوجوانان : افراد ۱۲ سال و زیر ۱۲ سال .
رده جوانان : افراد ۱۸ سال و زیر ۱۸ سال .
رده بزرگسالان : افراد ۱۸ سال به بالا .
رده برتر : افراد ۴۰ سال و ۴۰ سال به بالا .
رده ارشدی و استادی : افراد ۵۰ سال و ۵۰ سال به بالا .

نکته :
چنانچه کمیته از ورزشکار مدارکی برای اثبات سن درخواست نماید . وی باید با ارائه شناسنامه(کارت ملی) و یا هر گونه مدارک پزشکی به اثبات سن خود بپردازد .
چنانچه کمیته برای اثبات جنسیت ورزشکار مدارکی درخواست نماید . مدارک باید تحت نظر پزشکان منصوب کمیته جمع آوری و به کمیته تحویل شود .

شماره ۵ : امتیازات تیمی
نحوه اعطاء امتیاز به نفرات و یا تیم های اول الی هفتم به شکل زیر می باشد:
مقام اول : ۱۰ امتیاز .
مقام دوم : ۷ امتیاز .
مقام سوم : ۵ امتیاز .
مقام چهارم : ۴ امتیاز .
مقام پنجم : ۳ امتیاز .
مقام ششم : ۲ امتیاز .
مقام هفتم : ۱ امتیاز .
مسئولین (جزئی) کمیته. عهده دار جدول بندی امتیازات و رده بندی گروههای مختلف می باشند .

شماره ۶ : مشخصات تجهیزات و وسایل مورد استفاده در مسابقات
الف) میز
چنانچه مسابقه مچ اندازی در حالت نشسته صورت پذیرد . میز باید ۲۸ اینچ از زمین فاصله داشته باشد یا به عبارت دیگر فاصله زمین تا روی میز باید ۲۸ اینچ باشد .
چنانچه مسابقه مچ اندازی در حالت ایستاده صورت پذیرد . میز باید ۴۰ اینچ از زمین فاصله داشته باشد. یا به عبارت دیگر فاصله زمین تا روی میز باید ۴۰ اینچ باشد .
دیگر مشخصات برای هر دو حالت نشسته و ایستاده یکسان می باشد .

ب) سطح میز
سطح میز باید به صورت ۲۶ * ۳۸ اینچ باشد .

ج) لایه های زیر آرنجی
این زیر دستی ها به شکل مربع و در اندازه ۷ * ۷ اینچ می باشد که حدود ۲ اینچ نیز ضخامت دارند . این زیر دستی ها معمولا از جنس فوم می باشند که دارای پوششی نیزمیباشند . که این زیر دستی ها می توانند به یک ورقه فلزی که در اندازه ۷ * ۷ اینچ می باشد و ضخامت حدود ۸/۱ اینچ دارد به کمک ۲ پیچ بر روی ورقه فلزی بسته میشود . واین مانع حرکت زیر دستی ها بر روی سطح میز می شود .
معمولا از یک خط که معمولا رنگی ویا نوار رنگی می باشد برای مشخص کردن وسط میز استفاده می نمایند .

د) زیر دستی هایی که با آنها تماس ایجاد می شود معمولا ۱۴ اینچ عرض * ۲ اینچ ضخامت * ۴ اینچ ارتفاع دارد و معمولا با چیزی پوشیده نمی شوند .

نحوه قرار گیری وسایل: زیر آرنجی ها بایستی توسط پیچ ها بر روی سطح میز به فاصله ۲ اینچی از لبه میز بسسته شوند .

تشکچه های تماس: بایستی که در گوشه میز باشند و تقریبا” ۵ اینچ دورتر از زیر آرنجی ها قرار گیرند. و حدودا” ۲/۱ اینچ با میز (لبهء میز فاصله داشته باشند) فاصله میان دستگیره ها و تشکچه تماس باید ۴/۳/۲ باشد .

ه) دستگیره های (پینهای ) دستی:
این پیم ها یا اصطلاحا” دستگیره ها بایستی در عرض میز نصب شوند و در فاصله ۱۳ اینچی از ورزشکار و حدودا” ۱ اینچ به سمت داخل میز نصب گردند . و این دستگیره بایستی در اندازه ۶ اینچ ارتفاع و ۱ اینچ قطر باشد .

شماره ۷ : صندلی ها
صندلی ها باید ۱۸ * ۱۸ اینچ به شکل مربع باشند و حدود ۱۸ اینچ از سطح زمین فاصله داشته باشند . سطحی که ورزشکار بر روی آن می نشیند باید حدود ۱۸ اینچ از سطح زمین فاصله داشته باشد و بایستی دقیقا” مقابل میز باشد .
صندلی ها ومیز بایستی در جایی امن بر روی زمین ویا سکویی قرار گیرند .

شماره ۸ :
بهترین جنس و موادی که می توان برای صندلی ها و سطح میز استفاده نمود . ورقه های فلزی آهن می باشند که نباید بیش از ۲ اینچ ضخامت ویا قطر داشته باشد . سطح میز و صندلی معمولا” از تخته های چند لایه به ضخامت ۴/۳ اینچ می باشند .
سطح میز و صندلی با یک لایه نازکی از فوم پوشیده می شود که بر روی این فوم لایه ای دیگر قرار میگیرد که برای راحتی بیشتر می باشد .
هیچگاه نباید از پتکسی گلس و یا نوارهایی که نور را بازتاب می کنند بر روی سطح میز و صندلی استفاده نمود .

شماره ۹ : محل قرار گیری
مکانی که برای گذاشتن گچ ویا پودر برای استفاده ورزشکاران در دستانشان می باشد . باید در دو طرف میز باشد اما به طوری که مزاحمتی برای حضور داوران و یا مقامات دیگر ایجاد نکنند .

شماره ۱۰ : صحنه مسابقه
چنانچه ورزشکاران در سطحی بالاتر از سطح زمین به رقابت می پردازند . میزبان مسابقات عهده دار نصب میله ها ویا حفاظ های امنیتی در اطراف صحن مسابقه می باشند تا از هر گونه خطر احتمالی جلوگیری شود . همچنین صحنه مسابقه باید طوری طراحی شده باشد که به دور از تماشاگران باشد .

شماره ۱۱ : سکوهای بالا برنده
تخته و یا سکوهای بالا برنده برای رقبایی که دارای قد کوتاه می باشند استفاده می گردد. از این تخته می توان به همراه کفش ها یا به تنهایی برای بالا بردن ورزشکار استفاده نمود . با این کار می توان حداقل تا کمی رقیب را بالا برد و به سطح میز رساند . رقبا می توانند از تخته ها ویا سکوهای بالا برنده شخصی خود البته با کسب اجازه از رئیس داوران استفاده نماید .
در کل این وسیله از تخته های چند لایه به ضخامت ۲/۱ اینچی و به ارتفاع ۴ اینچ * ۳۶ اینچ پهنا و ۳۲ عرض ساخته می شود . آنها می توانند در روی پایه های میز برای جلوگیری از لغزش رقبا نصب گردند. در واقع در بین شکافی که در دو طرف پایه های میز ایجاد شده نصب می گردد .
یک حفره ویا سوراخی بهتر است در مرکز ایجاد شود تا بتوان به آسانی به نصب و خارج کردن سکوهای بالا برنده استفاده نمود .

شماره ۱۲ : باندها
چنانچه از باندها در طول مسابقه استفاده شود . باید از نوع استاندارد باشد و به همراه سگکی پلاستیکی و یا فلزی باشد . چنانچه از جنس پارچه باشد . مورد قبول نمی باشد .

شماره ۱۳ : لباس ها
کلیه شرکت کنندگان در مسابقات . اعم از ورزشکاران و مسئولین تیم ها باید با قوانین و نوع لباسهای کمیته مچ اندازی آشنا باشند . ورزشکاران هر استان باید به راحتی قابل تشخیص باشند و لباس هر ورزشکار به عنوان نماد و نمایندگی آن استان می باشد .
بلوزهایی که ورزشکاران بر تن دارند می توانند آستین کوتاه یا بدون آستین باشد . و شلوارک های کوتاه (البته نباید از جنس جین باشد) در حین مسابقات جائز است تبلیغات بر روی البسه ورزشکاران در حد بسیار کم و محدودی امکان پذیر است .
از جمله دیگر موارد برای شرکت در مسابقه . داشتن کفش ورزشی مناسب است .

شماره ۱۴ : داوران
الف) رئیس داوران
وظایف رئیس داوران را می توان به صورت زیر بیان نمود :
– انتخاب و تخصیص داوران در طول و هنگام مسابقه .
– نظارت بر نحوه عملکرد داوران در طول مسابقه و همچنین صدور گزارش و نحوه عملکرد آن داوران پس از اتمام مسابقه .
– بر کناری داورانی که غیر مسئول هستند و یا از نظر فنی مناسب با سطح داوری در آن مسابقات نمی باشند .
– تطابق وتطبیق دادن لباس داوران با نظامنامه و قوانین لباس کمیته .
– آگاه کردن هیئت اجرایی مسابقات از داورانی که در حین مسابقات بی نظم و یا اعمال غیر اخلاقی ویا راهنمایی نادرست در حین مسابقات انجام داده اند .

ب) رئیس تعلیم و آموزش داوران
می توان گفت که از جمله وظایف وی به صورت زیر می باشد:
– حصول اطمینان از صلاحیت فیزیکی و فنی داوران شرکت کننده در مسابقات .
– نظارت بر برنامه های آموزشی داوران و انجام این برنامه ها .
– دنبال کردن مسابقات و نظارت کامل بر اجرای آنها برای جلوگیری از هر گونه تغییر در قوانین بازی .

ج ) داور مسابقات
داور مسابقات باید لباس مناسب که مطابق با قوانین و نظامنامه کمیته برای داوران شرکت کننده در مسابقات تعیین شده است را بر تن کنند . لباس داور یک بلوز آستین کوتاه . سیاه و سفید و به صورت راه راه می باشد که هر کدام از این رنگها به فاصله ۱ اینچی هستند .
همچنین داور باید شلوار مشکی و جوراب و کفش مناسب داشته باشد . اسامی هر کدام از داوران باید بر روی پشت پیراهن حک شده باشد و همچنین رده واستان داور نیز بر روی آستین های بلوز حک شود . پرچم جمهوری اسلامی ایران و استان داور باید بر روی آستین دست چپ . ۱ اینچ بالاتر از سر آستین و رده داور بر روی آستین دست راست ۱ اینچ بالاتر از سر آستین دوخته شود .

داور مسابقات در حین مسابقات وظایف زیر را بر عهده دارد :
– آشنایی با کلیه قوانین و مقررات کمیته و حضور در کنگره قبل از آغاز مسابقات .
– قضاوت بی طرفانه و منصفانه و بدون تعصب . و همچنین وی نباید پیروزی ورزشکاران را به صورت انفرادی تبریک گوید . وی بایستی به هر دو ورزشکار پس از پایان مسابقه تبریک گوید.

شماره ۱۵ :
دو داور در کناره های میز می ایستند و مسابقه را قضاوت می کنند . داوری که مسابقه را آغاز می نماید . به عنوان رئیس داور میز در آن مسابقه شناخته می شود . کمک داور در آغاز بازی مراقب خطاها وفول آرنج می باشد. پس از آغاز مسابقه دو داور در کناره های میز مراقب خطاها و فول ها می باشند .
دو داور در کناره های میز باید مراقب خطاهای پا و کفل باشند .

شماره ۱۶ : مچ اندازی در حالت ایستاده
همان دو داور در کناره های میز نیز حضور دارند .
الف ) داوری که مسابقه را آغاز می نماید به عنوان رئیس داور میز در آن مسابقه شناخته می شود . کمک داور مراقب خطاهای آرنج در آغاز مسابقه می باشد و همچنین به آغاز مسابقه منصفانه و جوانمردانه کمک می نماید پس از آغاز مسابقه دو داور مراقب خطاها و فول ها در دو طرف میز می باشند .

ب) پس از حضور داور بر سر میز . وی اجازه ترک میز را به هیچ وجه ندارد مگر آنکه بی صلاحیتی و یا نداشتن دانش فنی وی ثابت شود .

شماره ۱۷ : پروتوکل
الف) رویدادها و مسابقات مچ اندازی با دست راست و چپ در روزهای مختلفی صورت می گیرد .

ب) هیچ فردی (اعم از ورزشکار و یا غیره) مگر با اجازه رئیس داور میز . اجازه نزدیک شدن به میز مسابقه را ندارد یا به عبارت دیگر هیچ فردی اجازه نزدیک شدن به ۲۰ قدمی میز را ندارد . در صورت مشاهده چنین عملی . جریمه سنگینی در نظر گرفته میشود .

ج) در صورت مشاهده بی انضباطی و نقص نظم و انضباط و ضعف ورزشکار . امتیازاتی از تیم کسر می شود .

د) افراد در هر رده وزنی . هنگامی که نوبت رقابت آنها باشد . به پای میز یا روی صحنه خوانده می شوند سپس مسابقه آغاز می شود .

ه) استفاده از هر گونه مچ بند . نوار . باندهایی به دور آرنج . باندهای حفاظتی . انگشتر و غیره بر روی دست و بازوان در حین مسابقه ممنوع می باشد . منظور از دست آن قسمت از بدن است که از شانه تا نوک انگشتان است .

و) آزمایشات دوپینگ در کلیه مسابقات جهانی . بین المللی . قاره ای . و مسابقات قهرمانی کشورها جایز می باشد و جزء مجوزات کمیته می باشد .

ن) حضور ورزشکاران و رقبای ضعیف در این مسابقات جایز نمی باشد و حضور آنها در این مسابقات منجر به وقفه ویا اتمام سریع بازی می گردد .

قوانین ومقررات مسابقات
بخش ۲
شماره ۱ :
مسابقات قهرمانی کمیته مچ اندازی همیشه دو مرحله حذفی دارد . همه رقبا باید دو بار در رقابت با حریف خود با زنده شوند و در پی دو بار باخت از مسابقات حذف می گردند .
اعضای تیم یک استان هیچگاه در راند اول در مقابل یکدیگر به رقابت نمی پردازند .

شماره ۲ :
رقبا در هر رده وزنی پس از خوانده شدن نامشان بر روی صحنه می آیند .

شماره ۳ :
پس از خوانده شدن اسامی رقبا ۶۰ ثانیه برای حضور در صحنه رقابت وقت داده می شود .
چنانچه پس از ۶۰ ثانیه رقبا در کنار میز حاضر نشوند . یک امتیاز منفی کسب می نمایند . وقتی رقبا بر سر میز حاضر می شوند با یکدیگر دست می دهند و سپس به مچ انداختن می پردازند .

شماره ۴ :
نحوه گرفتن دست رقبا بدین شکل است که کف دست یکدیگر را در دست می گیرند به طوری که انگشتان شصت دو ورزشکار آشکار باشد .
دست دیگر ( دست آزاد ) باید دستگیره ها را که در لبه میز وجود دارد را بگیرد این دست می تواند با سطح میز تماس پیدا کند ویا نکند . ناخونها باید کوتاه باشد تا به رقیب و حریف آسیب وارد ننماید . استفاده از گچ ویا پودر مجاز می باشد .

شماره ۵ :
هیچگاه نباید به سمت عقب خم شد . زیرا با این کار منجر به کشیده شدن دست رقیب به وسط میز می شوید که ممنوع می باشد . واین همان آغاز غلط بازی اطلاق می گردد .

شماره ۶ :
هر کدام از رقبا که دارای موهای بلند باشند باید آنها را ببندند و از ریختن آنها بر روی صورت جلوگیری نمایند . از هد بند می توان برای بستن موها استفاده نمود . استفاده از کلاه در حین مسابقه ممنوع می باشد .

شماره ۷ :
قبل از آغاز مسابقه شانه ها باید با میز به صورت موازی قرار گیرد و بعد از آغاز مسابقه می تواند به هر طرف انحراف پیدا کند .

شماره ۸ :
میان شانه ها و ساعد هر ورزشکار به اندازه یک مشت باید فاصله باشد و همچنین این فاصله میان چانه و دست نیز قبل از آغاز مسابقه باید حفظ گردد .

شماره ۹ :
داورها برای ایجاد فشار بر روی دستان حریفان هیچگاه تلاش ننمایند . داوران در مواقع زیر به صورت بسیار سبک دستان حریفان را می فشارند :
– برای قرار گرفتن دستها در یک خط .
– برای صاف کردن مچ های دست رقبا و قرار گیری دستان رقبا در مرکز میز .

شماره ۱۰ :
رئیس داور میز برای آغاز مسابقه گفتن ۱- آماده ۲- حرکت . را اعلام می کند و در پایان مسابقه نیز فرمان پایان را برای اتمام بازی اعلام می کند وبرنده مسابقه را با بالا بردن دست خود و اشاره به سمت برنده اعلام می دارد . داور باید تمام سعی خود را بکند تا رقبا متوجه پایان بازی بشوند .

شماره ۱۱ :
هر گاه مچ دست ویا نوک انگشتان با تشکچه برخورد کنند ویا اینکه از تشکچه عبور کنند پایان اعلام می شود .در واقع حریف موفق به خواباندن دست حریف بر روی تشکچه شود پایان اعلام می گردد .

شماره ۱۲ : مچ اندازی در حالت نشسته
پاها در حین مسابقه باید در زیر میز و یا اینکه خارج از زیر میز و در کنار پایه های میز به طوریکه مزاحمتی برای حریف به وجود نیاورد قرار گیرند . پاها نباید با زمین برخورد نمایند . یکی از کفل ها باید با صندلی در تمام طول مسابقه برخورد نماید .

شماره ۱۳ : مچ اندازی در حالت ایستاده
پاهای رقبا می تواند به دور پایه های میز پیچیده شود و یا قرار گیرد . همچنین پاها می توانند به صورت جفت در مقابل پایه های میز طرف حریف قرار گیرند . پاها می توانند در طول مسابقه با زمین برخورد نمایند ویا اینکه در هر جهت در صورتی که مزاحمتی برای حریف مقابل پیش نیاید حرکت کند .

شماره ۱۴ :
چنانچه در حین مسابقه یکی از رقبا آسیب و صدمه ای ببیند . نام وی تا زمانیکه دو بار شکست متحمل شود حذف نمی گردد . مسابقه ای که در آن یکی از رقبا آسیب می بیند . به عنوان شکست برای آن ورزشکار محسوب می گردد .

شماره ۱۵ :
هیچ محدودیت زمانی ویا در کل زمان قانونی برای مچ اندازی در نظر گرفته نمی شود .
چنانچه رئیس داوران و یا پزشک کمیته مچ اندازی تشخیص دهند که یکی از ورزشکاران قادر به ادامه مسابقه نیست بلافاصله مسابقه متوقف می گردد .

شماره ۱۶ :
هیچ توقفی در حین مسابقه جایز نمی باشد مگر آنکه مشکلی در وسایل ویا تجهیزات ویا نحوه عملکرد مسئولین به وجود آید .

شماره ۱۷:
هیچ ورزشکاری برای دو بار در مقابل یک رقیب به رقابت نمی پردازند مگر آنکه این مسابقه در مقام رده بندی باشد .

شماره ۱۸:
گاهی اوقات داوران به ورزشکاران معلول برای برخی موارد آوانس می دهند .

بخش ۳
خطاها و فول ها در طول مسابقات

نکته:
دو اخطار برابر با یک فول می باشد . به عبارت دیگر چنانچه یکی از رقبا دو بار اخطار بگیرد یک فول برای وی محسوب می گردد .
پس از دریافت دو فول ورزشکار آن مسابقه را از دست می دهد و برای وی شکست محسوب می گردد.

شماره ۱ :
چنانچه رقبا پس از خوانده شدن نامشان در ظرف ۶۰ ثانیه بر سر میز حاضر نشوند . فردی که تاخیر در حضور داشته است . آن مسابقه را از دست می دهد . اسامی آنها از همان رده که شرکت کرده بودند خارج می شود و به عنوان شکست در مچ اندازی حساب می گردد . چنانچه این رقیب شکست دیگری داشته باشد. از صحنه مسابقات به طور کل خارج می گردد.

شماره ۲ :
چنانچه رقبا پس از یک دقیقه پس از آغاز مسابقه دست یکدیگر را نگیرند . داور اعلام گرفتن دست به کمک داور را می نماید که این شامل مراحل زیر می باشد :
داور دستان دو رقیب را در دست یکدیگر می گذارد و انگشتان شصتها را به سمت پایین می فشارد و انگشتان رقبا یکی پس از دیگری به سمت پایین آورده می شود . در هنگام انجام این امور داور می تواند از رقبا در مورد علاقه آنها برای آزاد ماندن انگشت شصتشان سؤال کند .بند انگشت شصت باید نمایان باشد و ساعدهای دستان دو حریف باید در یک سطح قرار بگیرند و مچ های دست صاف باشد و پس از آنکه این عملیات و طرز قرار گیری توسط داور انجام شد . رقبا اجازه تغییر این وضعیت را ندارند و همچنین نمی توانند دستانشان را حرکت دهند .
منظور از حرکت دستان اعمالی چون باز کردن انگشتان وسعی در گرفتن مجدد دست حریف – ایجاد فشار به سمت پشت – خم کردن مچ دست یا در اصطلاح شکستن مچ دست وبالا بردن آرنج دستان از روی زیر آرنجی . هر کدام از رقبا که قبل از آغاز مسابقه دستانشان را حرکت دهند مرتکب فول می گردد .

شماره ۳ :
هنگامی که آرنج دست یکی از رقبا از روی زیر آرنجی بالا رود ودر اصطلاح با زیر آرنجی دیگر تماس نداشته باشد . از سوی داور اعلام فول می گردد . هنگامی می گوییم که آرنج دست با زیر آرنجی تماس ندارد که :
الف ) هرگاه آرنج به صورت عمدی و قائم از زیر آرنجی جدا شود . به طوری که فاصله ایجاد شده میان زیر آرنجی و آرنج دیده شود . آنگاه اعلام فول می گردد . چنانچه آرنج دست از زیر آرنجی جدا شود . ولی ساعد دست همچنان با زیر آرنجی تماس داشته باشد . اعلام فول می گردد .

ب ) چنانچه یکی از رقبا بر روی عضله سه سر و یا ساعد خود فشار آورد . به طوری که آرنج دست کشیده شود و از سطح زیر آرنجی بیرون رود . اعلام فول می گردد .

ج ) چنانچه در آغاز و یا حین مسابقه . آرنج های هر دو حریف همزمان با یکدیگر بالا رود و در اصطلاح از سطح زیر آرنجی ها جدا شوند . بازی متوقف می گردد و مجددا” شروع می گردد .
این رویداد به عنوان تخلف همزمان میباشد که هیچ کدام از حریفان صاحب فول نمی گردند .

شماره ۴ :
داور هنگامی که لغزش واز دست در رفتن دست حریف از داخل دست دیگر حریف رخ دهد اعلام فول می کند . که می تواند به گروه های زیر تقسیم شود :
الف) هنگامی که یکی از رقبا انگشتان دست خود را از دست حریف جدا نماید .
ب) هنگامی که انگشتان دست به قدری محکم دست حریف را بگیرد که ناراحتی ایجاد نماید .
ج) هنگامی که مچ دست یکی از رقبا خم شده باشد . در اصطلاح شکسته باشد و وی سعی کند انگشتان دست خود را در داخل دست حریف بفشارد که در این صورت دستشان از دست حریف جدا شده واعلام فول می گردد .
د) استفاده از بندها و نوارها به دور دستان تنها پس از پایان مسابقه ممکن است زیرا که ممکن است منجر به لغزش و در رفتن دست رقبا گردد که در پی آن امتیاز فول محسوب می شود . هنگامی که لغزش و در رفتن دست از دست حریف صورت می گیرد که کاملا” دست دو حریف از یکدیگر جدا گردد. مسئولین قبل از اعلام فول باید از جدا شدن دست حریفان کاملا” مطمئن باشند . چنانچه مسئولین از جدا شدن دستان مطمئن نباشند و ندانند چه کسی منجر به انجام آن شده است . به هیچ کدام از حریفان امتیاز فول نمی دهند ودر اینجا می توانند از نوارها وباندها استفاده نمایند .
ه) هنگامی که از بندها ونوارها استفاده می شود . مسئولین از دو حریف درخواست برگردن به حالت اولیه قبل از آغاز مسابقه می کنند . دستان در دست یکدیگر قرار می گیرد . انگشتان بر روی دستان حریف . انگشتان شصت به سمت پایین فشار آورده می شوند و دست آزاد دستگیره ها را که از قبل در کنار میز فراهم شده است . را در اختیار می گیرد . در چنین حالتی نوارها ویا بندها قرار داده می شوند . رقبا می توانند از مسئولین درخواست شل کردن ویا تغییر محل آن را بکنند . نوارها و بندها نمی توانند و نباید ۱ اینچ پایین تر از خط مچ قرار گیرند .
و) پس از قرار گیری نوارها وبندها . رقبا دست یکدیگر را می گیرند و آرنج های دستشان را در محل دلخواه خود قرار می دهند .
ی) چنانچه یکی از رقبا در حین مسابقه لغزش صورت بگیرد و در حالتی نزدیک به شکست باشد . (حالت شکست به زمانی اطلاق می شود که ۳/۲ دست حریف نزدیک به زیر آرنجی توسط حریف آورده شود) آن رقیب مسابقه را می بازد . هر گونه لغزش و یا دررفتن دست عمدی منجر به اخذ فول می گردد.

شماره ۵ : اخطارها
الف) هر گونه حرکت در شانه . بازوان . دست یا انگشتان دست قبل از آغاز مسابقه خطا می باشد . مگر آنکه دستان رقبا در دست داور باشد که در این زمان اعلام فول می گردد .
ب) چنانچه یکی از ورزشکاران در گرفتن دست حریف درنگ کند . داور به آن فرد خطا کار (خاطی) اخطار می دهد .
ج) نگرفتن دستگیره ها ویا پیمها . بر روی میز منجر به گرفتن اخطار می شود و این بدون توقف بازی صورت می گیرد . چنانچه یکی از رقبا از گرفتن دستگیره ها صاحب امتیاز گردد . مسابقه متوقف می گردد و فرد خاطی (که دستگیره را نگرفته است) اعلام فول می گردد . گرفتن و تماس با دستگیره ها باید روی سطح میز صورت گیرد . معلولین (افرادی که یک دست دارند) نباید از دستگیره ها در طول مسابقه استفاده نمایند .

شماره ۶ :
الف)شانه های رقبا هیچگاه نباید از خط وسط میز عبور نماید. درغیر اینصورت صاحب فول می گردند .
ب) رقبا نباید به غیر از دست حریف نقاط دیگر بدن حریف همچون سر – شانه – چانه – را بگیرند .در صورت انجام. امتیاز فول کسب می نمایند .
ج) چنانچه به صورت عمدی فشار بر روی دست حریف وارد گردانید امتیاز فول دارد .
د) چنانچه رقبا در وضعیت خطرناک همچون شکستن دست حریف قرار گیرند . داور مسابقه با صدای بلند به وی اخطار می دهد .

شماره ۷ :
پس از هر فول ۳۰ ثانیه توقف محسوب می شود .

شماره ۸ :
چنانچه بی ادبی نسبت به حریف و یا داور صورت گیرد و یا اینکه رقبا بسیار ضعیف باشند . فول کسب می نمایند . چنانچه این امر ادامه یابد . مسئولین وی را از ادامه مسابقات منع می نمایند .

(( کلیه مسائل مربوط به مچ اندازی تابع قوانین و مقررات انظباتی سازمان تربیت بدنی می باشد ))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *