احتیاج داریم به اندازه های مربوطه داریم:

۱-      دور کمر به اینچ

۲-      وزن بدن به پوند (اگر کیلو باشد باید به پوند تبدیل شود)۱ پوند ۴۵۴/۰ کیلو گرم است.

۳-      ۱۵/۴ عدد ثابت است.

۴-      ۴۲/۹۸ عدد ثابت برای آقایان ۱۵/۴ × (به فوت) اندازه کمر = A

۵-      ۷۶/۷۶ عدد ثابت برای خانمها

۶-      ۰۸۲/۱ عدد ثابت ۰۸۲/۱ × (پوند)وزن بدن = B

۷-      C=B-A

C +98/42برای آقایان

C + 76/76(برای خانمها)

C – وزن بدن

درصد چربی بدن % ۱۰۰ × c تقسیم بر وزن بدن

مثال : خانمی با کمر ۳۴ اینچ و وزن ۱۲۰ پوند و با سن ۳۰ سال درصد چربیش چقدر است؟

۱۱/۱۴۱ = ۱۵/۴ × ۳۴ = A

۸۴/۱۲۹ = ۰۸۲/۱ × ۱۲۰ = B

۲۷/۱۱= ۸۴/۱۲۹ -۱۱/۱۴۱ =A- B=C

۰۳/۸۸ = ۷۶/۷۶ + ۲۷/۱۱ =۷۶/۷۶ + C

۹۷/۳۱ = ۰۳/۸۸ -۱۲۰ =۰۳/۸۸ – وزن بدن

درصد چربی ۲۶% = ۱۰۰ * ۹۷/۳۱ تقسیم بر ۱۲۰

با توجه به جدول چربی درصد چربی این خانم باید ۳۰% باشد ایشان هیکل مناسبی با چربی مناسبی دارد.

جدول درصد چربی نسبت به سن

درصد مرد%

درصد زن%

سن

۱۲

۲/۲۱

۱۵

۱۲

۹/۲۸

۱۷

۵/۱۲

۷/۲۵

۲۲-۱۸

۱۴

۲۹

۲۹-۲۳

۵/۱۶

۳۰

۴۰-۳۰

۲۱

۳۲

وبه بالا۵۰-۴۰

۵۷

۱۲-۱۱

۲۰<

۳۰<

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *