سيستم ترکیبی تمرينات فريب دهنده Deceiver

اين سيستم به افرادي که مشکل رشد عضلات بازو و سينه دارند توصيه ميگردد
دکستر جکسون

افراد مبتدي ابتدا بايد با انجام سيستم هاي ساده ، بدن خود را رشد دهند و پس از پيشرفت تحت نظارت مربي با تجربه اقدام به انجام سيستم هاي ترکيبي نمايند.
نکته1 : به مدت 2 هفته کليه تمرينات مستقيم مربوط به عضلات جلو بازو ،پشت بازو وساعد از جدول تمرينات حذف گردد.

نکته2 : پس از انجام نکته 1 و در هفته سوم ، چهارم و پنجم تا آخر طبق سيستم Deceiver (فريب دهنده ) عضلات بازو را تحت شوک قرار دهيد.
نکته 3 : شروع سيستم Deceiver به ترتيب زير مي باشد که شخص مي تواند طي يک برنامه نامنظم تمريني براي يک عضله حالاتي را در آن عضله بوجود آورد که مانند شروع اولين تمرينات باشد ، در هر بار استفاده از اين سيستم تمريني ، عضلات شخص تمرين گيرنده کليه فرامين قبلي و آمادگي که در تمرين قبلي دريافت نموده است را از دست داده و با فرامين جديد تمريني که به آن داده مي شود غافلگير مي گردد در اين سيستم مي توان از هر تکنيک که با تکنيک تمرينات جلسه قبل تفاوت دارد ، اعم از سيستم پيراميد ، رست – پوز ، پيش خستگي ، لاين معکوس ، تمرينات افزايشي ، %80 و … استفاده نمود.
نکته 4:قائده کلي در اين تمرين اين است که در جلسه اول يک سري تمرينات فشرده و غافلگير کننده را به عضله القاء مي نمائيم ودر جلسه بعدي ، تمرينات کاملا سبک و تمرکزي مي شود و در جلسه سوم مجددا  تمرينات فشرده ديگر و تحت سيستم متفاوت انجام خواهد شد و به همين ترتيب ادامه مي دهيم :برنامه هفتگي
1 شنبه : جلوران ، جلو بازو
2 يکشنبه : سينه+سر شانه
3 دوشنبه : جلو بازو +زير بغل +کول
4 سه شنبه : سينه+سر شانه
5 چهارشنبه : زير بغل+پشت بازو+ساق
6 پنج شنبه : سينه+سرشانه1- هفته اول و دوم پنج روز در هفته تمرين شود.
2- هفته سوم و چهارم شش روز در هفته تمرين شود.
3- هفته پنجم و ششم مجددا 5 روز در هفته تمرين شود.
ميزان وزنه تمرين
نکته 1- فشار روي عضله سينه : طبق جدول زير…
« ابتداي هفته فشار سنگين »
« وسط هفته يعني روز تمرين وسط ، فشار کم »
«آخر هفته يعني روز آخر تمرين فشار فوق سنگين يا شوک ست »
نکته 2- تمام عضلات يک بار در هفته تحت فشار بالا ويک جلسه بصورت فشار ياد آوري
نکته 3- حرکات با تنوع بالا و ست تکراري کم انجام شود مانند :
« تمرينات 2 تا نهايت 3 ست با تکرار بين 8 و12 تکرار »
نکته 4- سيستم حرکات :مشابه سيستم پيش خستگي و تمرکزي
نکته 5- حرکات مي بايد در زمان کوتاه و با سرعت انجام گيرد.
نکته 6 ـ کليه تمرينات در اين سيستم مي بايد بصورت کاملا  تمرکزي ( نه کند ) وکاملا  صحيح انجام شود همچنين عضله در تمام مراحل مي بايد تحت کنترل مغز عمل نمايد (به اين معني که حرکات رفت طي يک شماره و با کنترل و حرکات برگشت طي 2 شماره و کاملا  تحت کنترل مغز و عضله انجام شود )
نکته 7- قبل از انجام کليه تمرينات يک ست گرم کردن انجام شود .
نکته8- تکنيک هاي تمريني در سيستم هاي مختلف:
1-پيراميد(هرمي ناقص )
ميزان وزنه شدت تمرين تکرار فرضي
1 سبک 65% 15
2 کمي سنگين 75% 10
3 سنگين 85% 8
4 سنگين ترين ست 95% 7- 5
5 سنگين ( مانند ست3 ) 85% 8
6 کمي سنگين ( مانندست2 ) 75% 12- 10

2-پيش خستگي
ميزان وزنه شدت تمرين تکرار فرضي

1 سبک 50% 21
2 سنگين 75% الي 85% 10
3 سنگين تر 85% الي 90% 8
4 سنگين ترين ست 90% الي 95% 6- 4
5 تکرار ست 3 85% 6- 4

3-لاين معکوس
دقيقا”عکس تمرينات افزايشي زير

4-تمرينات افزايشي
ميزان وزنه شدت تمرين تکرار فرضي
1 بر اساس تست 80% 75% بر اساس تست 80%
2 بر اساس تست 80% 80% بر اساس تست 80%
3 بر اساس تست 80% 90% 3 الي 4 حرکت کمتر از تست
4 بر اساس تست 80% 95% بر اساس تست 80%
5 بر اساس تست 80% 95% بر اساس تست 80%
عضله در هر هفته يک بار تحت فشار بالا و در مرتبه دوم بصورت فشار يادآوري تحت تنش قرار مي گيرد.
نکته 9- بهترين انتخاب در انجام کليه تمرينات اين سيستم مي تواندسيستم pre-acsuast و يا مشابه سيستم پيش خستگي و تمرکزي مي باشد و کليه حرکات مي بايد در زمان مناسب وسرعت مناسب انجام شود.
نکته10- کليه تمرينات بدنسازي خود را در هنگام اجراي تمرينات Deceiver در مدت زمان 42 الي 46 دقيقه مي بايد به پايان برسانيد . در رسيدن به تايم تمريني مطلوب کوشا باشيد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *