سرعت تکرارها در تمرین های مختلف متنوع است و به طور کامل به این مسئله بستگی دارد که تمرین با کابل یا وزنه های آزاد یا ماشین انجام بگیرد .

jay_cutler_training_y

 

ادامه مطلب: سرعت تکرارها

از آنجایی که مقاومت درانجام کامل حرکت در تمرین با کابل استقامت زیادی می طلبد پس در نتیجه استفاده موثر از کابل بستگی به تکرارهای آهسته تر دارد تا فرد تمرین کننده را به یک انقباض و بسط خوب هدایت کند در تمرین با وزنه کسب نیرو بستگی به دامنه حرکت دارد در بعضی از تمرین ها وزنه ها سنگین تر از موارد دیگر هستند و این درست برخلاف وضعیت اجرای تمرین با کابل می باشد .
در این حالت باید نیروی بیشتری به لحاظ کسب مقاومت بیشتر در مقایسه با دیگر موارد به کار ببرید و به همین خاطر باید یا از سرعت تکرارها بکاهید یا که آن ها را افزایش دهید بنابراین وزنه های آزاد با توجه به تکرارهایی که کنترل شده اما اندکی انفجاری تر هستند به صورت موثرتر به کار می روند .
ماشین ها نیز یک زمینه متوسط در میان کابل ها و وزنه های آزاد دارند در کار با آن ها نمی توانید مثل کار با کابل عمل کرد زیرا آن ها به مهیا کردن مقاومت پایدار در دامنه کامل حرکت می پردازند تکرارهای کند و کنترل شده در بسط و انقباض عضلات بسیار موثر هستند به خصوص وقتی که از ماشین ها استفاده کنیم .
هدف از تمرین
سرعت تکرار همیشه بر این مسئله حاکم است که آیا تمرینی که از آن استفاده می کنید برای محدود کردن و شکل دادن به یک عضله مجزا استفاده می شود یا که برای ساختن حجم کلی یا گروهی عضلات به کار می رود اگر در این حالت در مورد اول تکرارهای تان باید کمی کندتر ، هموارتر ، پایدارتر و کنترل شده تر باشد در مورد بعدی آن ها باید انفجاری تر و سریع تر باشد .
اعضای بدن
اعضای کوچک تر نیازمند به کنترل مجزاتر در مقایسه با اعضای بزرگتر هستند بنابراین تکرارهای تمرینی در رابطه با این اعضا معمولا کندتر و پایدارتر هستند نکته دیگر این که زمانی خواهان کسب یک عضله گسترده هستید باید به پمپ کردن عضلات با تکرارهای سریع بپردازید برای اعضای بزرگتر بدن نظیر : قفسه سینه پشت و عضلات چهار سر رانی باید از وزنه های سنگین تر استفاده کنید بنابراین تکرارهایت ان باید به صورت طبیعی کندتر باشند .
وضعیت ترتیبی ست ها
سرعت تکرارهای تان مسلماً در مراحل مختلف متفاوت خواهد بود و این بستگی به این مسئله دارد که آیا شما ست لازم به منظور گرم کردن خود را در ابتدای ست های موجود انجام داده اید یا که انجام آن را محول به قبل از انجام یک ست سنگین کرده اید تکرارهای تان را کنترل کنید و آن ها را در حین انجام ست های اول کند نگه دارید اما به تدریج که بر روی گروه های عضلانی مختلف کار می کنید و می خواهید به پمپ کردن بپردازید آن را تدریجاً افزایش دهید اولین ست انجام شده شما باید کنترل شده و پایدار باشد اما در مراحل دیگر که به اجرای ست های سنگین و نهایی می پردازید باید به کندترین اجراهای موجود باشند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *