اگر بخواهیم صرفا با معیار قهرمانی در مستر المپیا آنها را بسنجیم باید رونی را قبل از دوریان یتس به شما معرفی کنیم و شرح کار او را برایتان شرح دهیم.

 

رونی کلمن
به جرات می توان گفت ظاهر بدن رونی کولمن در مسابقات مستر المپیا 2003بی نظیر ترین وبی نقص ترین بدنی بود که تا به حال روی صحنه مسابقات بدنسازی به نمایش در آمد.فاصله او با دیگر قهرمانان یک فاصله کهکشانی بود فاصله ای از زمین تا آسمان !او حجیم پر چگالی وکات بود وبا وزنی نزدیک به 130کیلو از سر تا پا ضخیم و قدرتمند بود .با این قدرت و توانایی او اگر با آسیب دیدگی رو به رو نمی شد چه بسا می توانست اولین بدنسازی باشد که با عدد دو رقمی در کسب عنوان قهرمانی کارمستر المپیا را کنار می گذاشت .


رونی کولمن دوست داشت از هر راهی که می تواند قهرمان مستر المپیا شود . او فهمیده بود چه توانایی هایی داردو چگونه می تواند روی قله های موفقیت قرار بگیرد.این قدرت و توانایی ها رابدن سال 2003او به ما می گفت نه کلام رونی !کولمن عاشق تمرین بود و البته او این کار را شغل نمیدانست بلکه به عنوان تفریح و سر گرمی از آن یاد می کرد……اگر بخواهیم صرفا با معیار قهرمانی در مستر المپیا آنها را بسنجیم باید رونی را قبل از دوریان یتس به شما معرفی کنیم و شرح کار او را برایتان شرح دهیم.
به جرات می توان گفت ظاهر بدن رونی کولمن در مسابقات مستر المپیا 2003بی نظیر ترین وبی نقص ترین بدنی بود که تا به حال روی صحنه مسابقات بدنسازی به نمایش در آمد.فاصله او با دیگر قهرمانان یک فاصله کهکشانی بود فاصله ای از زمین تا آسمان !او حجیم پر چگالی وکات بود وبا وزنی نزدیک به 130کیلو از سر تا پا ضخیم و قدرتمند بود .با این قدرت و توانایی او اگر با آسیب دیدگی رو به رو نمی شد چه بسا می توانست اولین بدنسازی باشد که با عدد دو رقمی در کسب عنوان قهرمانی کارمستر المپیا را کنار می گذاشت .
رونی کولمن دوست داشت از هر راهی که می تواند قهرمان مستر المپیا شود . او فهمیده بود چه توانایی هایی داردو چگونه می تواند روی قله های موفقیت قرار بگیرد.این قدرت و توانایی ها رابدن سال 2003او به ما می گفت نه کلام رونی !کولمن عاشق تمرین بود و البته او این کار را شغل نمیدانست بلکه به عنوان تفریح و سر گرمی از آن یاد می کرد.
در مدت زمان آماده کردن مطلب رونی کولمن متوجه شدیم که او از هیچ قانون خارق العاده ای پیروی نمی کند وهیچ اسلوب جادویی برای تغذیه ندارد . تمام برنامه های او پایه ای بودند ودر واقع فرمول رونی این بود:تمرین سخت +هوازی مناسب+تغذیه استوار =رونی کولمن با هشت بار قهرمانی درمستر المپیا .
وحالا اینجا استراتژی ساده او را برای آماده سازی مسابقه و ساختن بهترین بدن تاریخ بدن سازی به شما نشان میدهیم .این برنامه عینا همان کاری است که او برای مستر المپیا 2003 انجام داده بود.

تمرین قبل از مسابقه :

رونی 10الی 16 هفته پیش از مسابقه کار خود راشروع می کند او شش روز در هفته مطابق برنامه زیر برای مسابقه تمرین می کند .
هفته اول :
شنبه :پشت جلو بازو
یک شنبه:سینه پشت بازو
دو شنبه:سر شانه کول
سه شنبه :ران
چهار شنبه :پشت چلو بازو
پنج شنبه :سینه پشت بازو
جمعه :استراحت
هفته دوم :
شنبه:ران
یک شنبه:پشت چلو بازو
دو شنبه :سر شانه کول
سه شنبه :سینه پشت بازو
چهار شنبه :ران
پنج شنبه :پشت جلو بازو
جمعه :استراحت
هفته سوم :
شنبه:سینه پشت بازو
یک شنبه :ران
دو شنبه :سرشانه کول
سه شنبه :پشت جلو بازو
چهارشنبه:سینه پشت بازو
پنج شنبه:ران
جمعه :استراحت
او در این برنامه تمرینی یک روز درمیان عضلات ساق وشکم خود راتمرین میدهد ودر کل هفته ای 3بار به سراغ این دو عضله می رود.
با برنامه سیکلی فوق رونی هر عضله را در طول این سه هفته پنج بار تمرین می دهد به جز سر شانه و کول که هر هفته یک جلسه روی آن ها وقت می گذارد او هر دوشنبه تمرینات این دو بخش را انجام می دهد وتمرین عضلات را حول آن می چر خاند .رونی عقیده دارد با این کار همیشه در تمرینات احساس تازگی خواهد کرد . او به جز حرکت همسترینگ دلتوئید خلفی و کول از بقیه حرکاتسه ست 10الی15تکراری انجام می دهد و برای این سه عضله خاص چهار ست 10الی15تکراری را در دستور کارش قرار می دهد .از آنجایی که اوتعداد حرکات کمتری برای این سه عضله انجام میدهد دوست دارد تعداد ست های خود را بیشتر کند .استراحت بین ست ها را تا زمانی که نفس کشیدنش آرام شود ادامه می دهد .این استراحت بیشتر از دو دقیقه طول نمی کشد . تنها بعد از ست های سنگین پا و پشت استراحت بیشتری می کند.
او برای پیروی از قانون تازگی تمرین دو نوع برنامه متفاوت AوBرا طرح ریزی کرده که در آن حرکاتمختلفی برای هر عضله در نظر می گیرد .او از هر کدام از این دو گروه در یک سیکل سه هفته ای استفاده می کند .با ذکر این نکته که تمرینات حجم و مسابقه رونی تفاوت زیادی با هم ندارند می توانید برنامه دو گانه رونی کولمن را مشاهده کنید:

تمرین قبل از مسابقه
رونی 10الی 16 هفته پیش از مسابقه کار خود راشروع می کند او شش روز در هفته مطابق برنامهزیر برای مسابقه تمرین می کند .
هفته اول :
شنبه :پشت جلو بازو
یک شنبه:سینه پشت بازو
دو شنبه:سر شانه کول
سه شنبه :ران
چهار شنبه :پشت چلو بازو
پنج شنبه :سینه پشت بازو
جمعه :استراحت
هفته دوم :
شنبه:ران
یک شنبه:پشت چلو بازو
دو شنبه :سر شانه کول
سه شنبه :سینه پشت بازو
چهار شنبه :ران
پنج شنبه :پشت جلو بازو
جمعه :استراحت
هفته سوم :
شنبه:سینه پشت بازو
یک شنبه :ران
دو شنبه :سرشانه کول
سه شنبه :پشت جلو بازو
چهارشنبه:سینه پشت بازو
پنج شنبه:ران
جمعه :استراحت
او در این برنامه تمرینی یک روز درمیان عضلات ساق وشکم خود راتمرین میدهد ودر کل هفته ای 3بار به سراغ این دو عضله می رود.
با برنامه سیکلی فوق رونی هر عضله را در طول این سه هفته پنج بار تمرین می دهد به جز سر شانه و کول که هر هفته یک جلسه روی آن ها وقت می گذارد او هر دوشنبه تمرینات این دو بخش را انجام می دهد وتمرین عضلات را حول آن می چر خاند .رونی عقیده دارد با این کار همیشه در تمرینات احساس تازگی خواهد کرد . او به جز حرکت همسترینگ دلتوئید خلفی و کول از بقیه حرکاتسه ست 10الی15تکراری انجام می دهد و برای این سه عضله خاص چهار ست 10الی15تکراری را در دستور کارش قرار می دهد .از آنجایی که اوتعداد حرکات کمتری برای این سه عضله انجام میدهد دوست دارد تعداد ست های خود را بیشتر کند .استراحت بین ست ها را تا زمانی که نفس کشیدنش آرام شود ادامه می دهد .این استراحت بیشتر از دو دقیقه طول نمی کشد . تنها بعد از ست های سنگین پا و پشت استراحت بیشتری می کند.
او برای پیروی از قانون تازگی تمرین دو نوع برنامه متفاوت AوBرا طرح ریزی کرده که در آن حرکاتمختلفی برای هر عضله در نظر می گیرد .او از هر کدام از این دو گروه در یک سیکل سه هفته ای استفاده می کند .با ذکر این نکته که تمرینات حجم و مسابقه رونی تفاوت زیادی با هم ندارند می توانید برنامه دو گانه رونی کولمن را مشاهده کنید:
تمرینات گروه A :
پشت :
بار فیکس
زیر بغل سیم کش از جلو
زیر بغل سیم کش از عقب
جلو بازو :
جلو بازو با دمبل ایستاده
جلو بازو دمبل تناوبی ایستاده
جلو بازو EZ
سینه :
پرس بالا سینه با دمبل
پرس زیر سینه با دمبل
پرس سینه با دمبل
پشت بازو :
پشت بازو پشت گردن نشسته تک دست
پشت بازو خوابیده با میله EZ
پشت بازو با کابل میله صاف
سر شانه :
پرس سر شانه نشسته
نشر از جانب
کول با هالتر
قفسه پروانه برعکس
نشر خم
کول شراگ با دمبل
ران:
اسکوات از جلو
هاگ اسکوات
لانج راه رفتنی
پشت پا خوابیده تک پا
پشت پا نشسته

تمرینات گروه B :
پشت :
ددلیفت
زیر بغل هالتر خم
تی بار
جلو بازو:
جلو بازو تمرکزی
جلو بازو لاری
جلو بازو هالتر
سینه :
پرس بالا سینه با هالتر
پرس زیر سینه با هالتر
پرس سینه با هالتر
پشت بازو :
دیپ با ماشین
پشت بازو با دمبل جفت دست پشت گردن
پشت بازو دمبل تک خم
سر شانه :
نشر از جانب نشسته
نشراز جلو ایستاده
نشراز جانب با ماشین نشسته
کراس اور بر عکس دسته بالا
کراس اور بر عکس دسته پائین
کو ل :
شراگ با هالتر
ران:
جلو پا ماشین
اسکوات
پرس پا
پشت پا ایستاده
ددلیفت پا صاف
هوازی پیش از مسابقه
رونی در فصل حجم کمتر از فصل مسابقه تمرین هوازی انجام می دهد. او در زمان خارج از مسابقه سه الی چهار بار در هفته به مدت 30الی45 دقیقه تمرین هوازی انجام می دهد. درسال 2003 که رونی بدنی عظیم و ماندگار را به نمایش گذاشت تمرینات هوازی را 10هفته مانده به مسابقه آغاز کرد و5روز درهفته در دو جلسه 30دقیقه ای آن را انجام داد . پس از دو هفته مدت زمان هر جلسه را به 45 دقیقه افزایش داد ولی روزی دو بار و پنج روز در هفته .او اولین جلسه هوازی خود را صبح زود پیش از اولین وعده ودومی را شب قبل از آخرین وعده غذایی خود انجام می دهد.دو ابزار مورد علاقه او در تمرین هوازی تردمیل واستپ میل هستند.او روی تردمیل با سرعت 5کیلو متر وشیب 4در صد تمرین می کند ودستان خود رانیز آزاد می گذارد تا فعالیت بیشتری داشته باشد.
تمرین وهوازی
او آخرین تمرین پا خود را یک هفته پیش از مسابقه انجام می دهد وتا روز دوشنبه هفته آخر هوازی را ادامه می دهد .روز چهار شنبه آخرین برنامه تمرینی است وجالب است بدانید او مثل قبل تمرین می کند با این تفاوت که کمی از مقدار وزنه ها می کاهد.
تغذیه مکمل های قبل از مسابقه
رونی در طول تمام دوره آماده سازی خود هرگز و در هیچ صورت در برنامه تغذیه خود کوتاهی نمی کند .او هرگز تقلب نمی کند وبرایش وعده های تقلب یا غذاهای تقلبی وجود خارجی ندارد چرا که تمام آنها را فقط موانعی در راه رسیدن به موفقیت می داند .او به طور میانگین هرسه ساعت یکبار یک وعده غذا میل می کند و عقیده خاصی در مصرف آب دارد .حتی بعضی اوقات روزی 8تا12لیتر آب مینو شد.چرا که تگزاس شهر گرمی است وحتی با راه رفتن نیز بدن عرق میکند ونیازمند آب است . او برای تهیه غذاها از مادر خود کمک می گیرد وموفقیت خودرا مدیون اوست چرا که اگر او نبود رونی نمی توانست به قهرمانی های بزرگی دست یابد .برنامه شش وعده ای او را در زیر مشاهده می کنید .
وعده یک : مخلوط پروتئینی کاملا سائیده شده در حدود 100گرم پروتئین و 200گرو کربو هیدرات یک فنجان
وعده دو : 340گرم سینه مرغ سوخاری اندازه گیری بعد از پخت
280گرم سیب زمینی پخته اندازه گیری بعد از پخت
وعده سوم : 340گرم سینه مرغ سو خاری\280گرم سیب زمینی آب پز
وعده چهارم : 340گرم بو قلمون سوخاری \یک فنجان برنج سفید
وعده پنج : استیک گوشت پشت بازو 340گرم \یک فنجان برنج سفید
وعده شش: نو شیدنی پروتئینی مانند وعده اول
رونی تقریبا از همه مکمل های بهره می برد ودست ردبه سینه هیچ مکملی نمی زند !در لیستمکمل های پیش از مسابقه او مکمل هایی نظیر مولتی ویتامین ها ومواد معدنی B6-B12فولیک اسید ویتامین C-ویتامین E–گلو تامین –BCAAآمینو اسید –ZMAپروتئین وی کراتین وگلو کزامین درج شده است .البته رونی وعده های غذایی را مبحث مهمتری می داند .
مصرف آب
او تاروز دو شنبه همچنان 8لیتر در روز آب می نوشد وروز بعد این میزان را نصف می کند روز قبل از مسابقه او 170سی سی آب را در هر وعده غذایی اش یعنی مجموعا 1020سی سی مصرف می کند .شاید این مقدار زیاد باشد ولی رونی می داند که باز هم با این مقدار آب احساس خشکی دهان خواهد کرد.
روز شماری تا مسابقه
فرض کنیم جمعه روز مسابقه است و می خواهیم ببینیم قهرمانی به نام رونی کولمن یک هفته قبل از آن چگونه خود را آماده می سازد .

شنبه یک شنبه دو شنبه : رونی عقیده دارد همه چیز را باید ساده حفظ کرد وهر گز نباید تغییرات وحشتناکی در شکل تمرینات به وجود آورد او در تمام دوران رژیم کربو هیدرات مصرفی خود را کاهش می دهد وهیج کار احمقانه ای انجام نمی دهد تنها درآخر هفته میزان آن را نصف می کند او پروتئینمصرفی خود را نیز ثابت نگه می دارد .
سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه : او برنامه عادی خود را ادامه می دهد ومیزان کربو هیدرات خود را به اندازه قبل از این سه روز افزایش میدهد .
روز مسابقه : روز مسابقه فرا رسیده وقهرمان هنوز هم ساده کار می کند وبرای تصاحب المپیا بعدی آماده می شود او تا قبل از شروع مسابقه کمی نوشیدنی پروتئینی را مصرف می کند ولی هر گز شکم خود را طوری پرازغذا نمی کند که در مسابقه نتواند فیگور بگیرد.

نکات دقیق 90
فیگور گیری: رونی تمرین فیگور گرفتن را چندان مهم نمی داند .تنها چهار یا پنج هفته مانده به مسابقه هر وقت که بتواند برنامه فیگور خود را اجرا می کند به نظر او آماده سازی فقط درسه —- خلاصه می شود :تمرین تغذیه هوازی
برنزه کردن : او هرگز از دستگاه ها و حتی نور مستقیم خورشید استفاده نمی کند فقط شب قبل از مسابقه بدن خود را رنگ می کند وروی صحنه حاضر می شود.
پشت صحنه : او پشت صحنه بدن خود را روغن مالی می کند و با چند حرکت ساده به بدن دم می دهد . در این زمان هیچ فیگوری نمی گیرد چون می داند لحظاتی بعد به اندازه کافی فیگور خواهد گرفت .

رونی وکلام آخر

بیشترین چیزی که در آماده سازی آن را دوست داری …
تمرین کردن !من همیشه عاشق آن بودم و از روزی که پا به باشگاه گذاشتم تا وقتی که قهرمان المپیا شدم به آن عشق می ورزیدم .
چیزی که در آماده سازی مسابقه دوست داری …
رژیم غذایی
اولین چیزی که بعد از مسابقه دوست داری بخوری…
پیتزا
ورزشکار دیگری که آماده سازی مسابقه اش را تحسین می کند …
سوال بسیار سختی است چرا که تا به حال هیچ — چنین سوالی را از من نپرسیده بود اگر بخواهم کسی را انتخاب کنم مطمئنا او لی هنی خواهد بود
مسابقه ای که بهترین شرایط را در آن داشتی …
مستر المپیا 2003
چیزی که همیشه تو را با انگیزه و منظم حفظ کرده …
شوق من برای بهترین بودن.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *