زماني كه از دست دادن چربي، موردنظر باشد، تنها مقدار وزن كاهش يافته ملاك نيست، شما مي خواهيد چربي از دست دهيد در حاليكه بايد عضلات را حفظ كنيد يا حتي عضله بسازيد.
 سپس، به راهي براي محاسبه درصد چربي بدن نياز داريد. اين مسئله در زمان افزايش وزن هم صادق است، يعني زماني كه قصد افزودن عضله با حداقل افزايش در مقدار چربي بدن را داريد. در اين زمان بايد مقدار چربي بدن را تحت نظر داشته باشيد، تا بتوانيد محاسبه كنيد چه مقدار از وزني كه اضافه كرده ايد مربوط به افزايش وزن عضلاني و چه مقدار مربوط به وزن چربي است و استراتژيهاي لازم براي به حداقل رساندن چربي را طراحي كنيد.
راههاي مختلفي براي محاسبه دقيق درصد چربي بدن وجود دارد كه اغلب مشكل و پرهزينه بوده يا به وسايل و تجهيزات ويژه اي نياز دارند كه ممكن است براحتي در دسترس نباشد.( البته بزودي به بررسي اين روشها هم خواهيم پرداخت) ولي روشهاي ساده تري هم براي اين كار وجود دارد كه هر چند ممكن است دقت خيلي زيادي نداشته باشند، ولي باز هم درصد چربي را با تقريب خوبي نشان مي دهند و با استفاده از آنها مي توان ميزان تغييرات در كاهش و افزايش چربي بدن را تحت نظر داشت.
در ادامه قصد داريم به دو روش نسبتاً ساده براي محاسبه درصد چربي بدن و درصد حجم خالص عضلاني بپردازيم.
روش اول: در اين روش شما نياز به كمك يك دوست داريد. بعلاوه يك خط كش كه با مقياس ميلي متر علامت گذاري شده باشد.
مرحله اول: دست راست خود را به حالت آزاد در كنار بدن قرار داده و از دوست خود بخواهيد تا نقطه مياني بين شانه و آرنج شما را مشخص كند، در قسمت پشت بازو.
مرحله دوم: دوستتان بايد بوسيله انگشت شست و سبابه اش از قسمت مشخص شده پوست و چربي را بصورت نيشگون كشيده و در اصل از عضله جدا كند.
مرحله سوم: دوستتان بايد ضخامت پوستي كه در دستش نگه داشته را توسط خط كش اندازه گيري و ثبت كند. ( خط كش را روي پوست فشار ندهد)
مرحله چهارم: بايد مرحله دو و سه را چند بار تكرار و متوسط اعداد ثبت شده را محاسبه كنيد.( چنانچه مراحل گفته شده بدرستي و با دقت اجرا شود اعداد بدست آمده در هر بار اندازه گيري بايد به هم نزديك باشند و در صورتيكه بعضي از اعداد تفاوت زيادي با بقيه دارند آنها را حذف كنيد.)
مرحله پنجم: درصد چربي بدنتان را بوسيله جدول زير محاسبه كنيد.

روش دوم: در اين روش نياز به يك ترازو و يك عدد متر( براي اندازه گيري) داريد. محاسبات زير را انجام دهيد:
براي آقايان:
635/1- ( وزنه بدن بر حسب پوند) 082/1+42/94= وزن بدن بدون چربي( بر حسب پوند) ( دوركمر از روي ناف بر حسب سانتي متر).
براي خانمها:
( وزن بدن بر حسب كيلوگرم)732/0+987/8= وزن بدن بدون چربي( بر حسب كيلوگرم)( دور ساعد بر اساس سانتيمتر)434/0+( دوركمر بر اساس سانتيمتر)205/1+.
و در آخر
100( وزن بدن/ وزن بدن بدون چربي- وزن بدن)= درصد چربي بدن.
يادآوري:
1. وزن بر حسب پوند = وزن بر حسب كيلوگرم2/2
2. وزن بر حسب كيلوگرم = وزن بر حسب پوند45/0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *