آنچه براي تان بسيار ضروري و حياتي است عبارت است از:
کربوهيدرات ها
تأمين کننده انرژي عضلاني شما هستند .
ترکيب ساکاروز، گلوکز، فرکتوز، دريک نوشابه ورزشي به ميزان معين بسيار حائز اهميت است. اين ترکيب با در صدهاي معين باعث انتقال سريع مايعات و ايجاد وضعيت استفاده حداکثراز مواد غذايي در کليه قسمت هاي بدن مي گردد. يک نوشابه ورزشي علمي حاوي 6 تا 5/6% کربوهيدرات که حداکثر ميزان کربوهيدرات مورد نياز بدن را به سلول ها مي رساند وجود. 8% کربوهيدرات يا بيشتر در يک نوشابه ورزشي باعث کندي سرعت جذب مايعات در روده مي گردد و از سوي ديگر نسبت به نوشابه هاي ورزشي حاوي 6% کربوهيدرات از نقطه نظر عملکرد ورزشي برتري ندارند.

الکتروليت ها
تأمين الکتروليت ها ( سديم، پتاسيم و کلرايد) که يک ورزشکار از طريق تعرق از دست مي دهد وجود مقادير تحقيق شده سديم، پتاسيم و کلرايد در يک نوشابه ورزشي در جايگزيني اين مواد که پس از تعرق از بدن ورزشکار خارج مي گردد بسيار حياتي و ضروري است  . اين مواد باعث تثبيت سطح الکتروليت هاي خون مي گردد  و در مقايسه با مايعات فاقد الکتروليت تأمين آب سلولي را تحريک نموده و به آن سرعت مي بخشد.

مايعات
سيستم تشنگي ورزشکار و تأمين مايعات مورد نياز را تحريک نموده تا او را وادار به نوشيدن کند. اين عمل با اضافه نمودن مقداري طعم دهنده به مايع به آساني صورت مي پذيرد تأمين مايعات سلولي مورد نياز بدن ورزشکار از چالش هاي اساسي در ارتقاء سطح عملکرد ورزشکاران به شمار مي رود. حتي از دست دادن اندکي از اين مايعات (در حد 1% يا 2% يا به عبارتي ديگر 1 يا 2 کيلو آب براي يک ورزشکار 100 کيلويي)در صورت عدم جازگزینی مي تواند عملکرد فيزيکي و مغزي ورزشکار را به شدت کاهش دهد . تحقيقات نشان مي دهد ورزشکاران از مايعات ورزشي طعم دار به مقدار فراوان تري مصرف مي نمايند . در اين صورت اين ورزشکار بهتر سوخت رساني شده و در مقايسه با زماني که از آب ساده استفاده مي کرده از مقدار مايعات بيشتري خواهد نوشيد.

چه چیزهایی نیاز ندارید

آب ساده
با وجود اين که آب مناسب ترين گزينه در رفع عطش مي باشد. اما از نظر تحريک سيستم تشنگي براي مصرف مجدد مايعات کم ارزش ترين گزينه است. آب فاقد کربوهيدرات به منظور تأمين انرژي بوده و از الکتروليت و طعم درآن خبري نيست.

ويتامين ها

تحقيقات در اثبات اين که اضافه نمودن ويتامين ها در مايعات مصرفي ورزشکاران تأثيري بر عملکرد آنان دارد حرف زيادي براي گفتن ندارند  .

پروتئين
وجود مکمل هاي پروتئيني و يا حاوي اسيدهاي آمينه در مايعات مصرفي ورزشکاران اثر چنداني در ارتقاء عملکرد فيزيکي ورزشکاران ندارد و حتي در بازگشت عضلات به حالت اوليه نيز بي تأثيرند.

کافئين
کافئين به عنوان يک کئذ در بدن عمل مي کند که نتيجه اي جز از دست دادن مايعات مصرفي ندارد .

گاز
گاز دار نمودن نوشابه هاي ورزشي باعث سوزش گلو گرديده و مي توانند باعث نفخ و معده درد گردند  .

گياهان داروئي

هيچ تحقيقي نشانگر فوائد وجود گياهاني نظير gingko و biloba يا ginseng دريک نوشابه ورزشي نيست. چنين مواد اضافه اي در يک نوشابه ورزشي مي تواند باعث بروز عوارض جانبي نيز باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *