طول انگشتان دست با خصوصیات دیگر فیزیولوژیک بدن در ارتباط است

 


 

 

دست ‌نگه دارید، خواندن این مطلب شرط دارد. با شما هستم کهچشمانتان گرد شده است و تندتند به خط‌های پایین‌تر یک نگاه گذرا می‌اندازید تابفهمید چه شرطی. شرطش این است که پیش از همه ترجیحا باید خانم باشید. شرط دومش هماین است که پیش از خواندن ادامه این مطلب یک خط‌کش یا متر تهیه کنید و کنار دستتانقرار دهید.


طول انگشت انگشتر شما چقدر است؟ می‌خواهیم جدا از کف‌بینی و فال،پیشگویی کنیم که شما استعداد ورزشکار شدن را دارید یا نه.
شاید تعجب کنید ولی اندازه‌گیری طول انگشتان خانم‌ها می‌تواندراهی آسان برای پیشگویی این مطلب باشد که آیا شما می‌توانید در آینده ورزشکارنامدا� �ی شوید؟
نتایج این مطالعات دانشمندان انگلیسی در مجله <طب ورزشی> در این کشور به تازگی به چاپ رسیده است و به نظر می‌رسد این یافته برای بسیاری ازبانوان، به ویژه بانوان علاقمند به ورزش بسیار هیجان‌انگیز است.
محققان کالج سلطنتی لندن بر این باورند که طول انگشت انگشتربانوان نشان‌دهنده استعداد آنها در آموختن مهارت‌های ورزشی است.
در این مطالعه گسترده، ۶۰۷ زن ۲۵ تا ۷۹ ساله انگلیسی مورد مطالعهقرار گرفتند و اطلاعات مربوط به توانایی‌های ورزشی آنان در طول عمرشان جمع‌آوری شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد خانم‌هایی که انگشت انگشترشان کشیده‌تر از انگشتاشاره آنهاست، مهارت و توانایی بیشتری در دویدن و ورزش‌هایی مانند فوتبال و تنیسدارند. این در حالی است که طول این انگشت در اکثر بانوان مساوی یا کوتاه‌تر ازانگشت اشاره است ولی طول این انگشت معمولا در آقایان بیش از انگشت اشارهاست.
در آینده شاید بتوان از این شاخص برای ارزیابی و انتخابورزشکا� �ان پیش از رقابت‌ها، به عنوان معیاری برای گزینش ورزشکاران استفادهکرد.
این در حالی است که برخی متخصصان رشته‌های ورزشی با نتایج اینمطالعه موافق نیستند و با شک به این یافته محققان نگاه می‌کنند. پروفسور <تیماسپکتور> سرپرست این مطالعه در کالج سلطنتی لندن در این باره می‌گوید: <هنوزخیلی زود است که بتوان درباره وجود چنین رابطه‌ای نظر قطعی داد.> به علاوه نتایجمطالعات قبلی نشان داده بود که طول انگشتان دست با خصوصیات دیگر فیزیولوژیک بدن درارتباط است. به عنوان مثال بانوانی که سطح هورمون تستوسترون در رحمشان بیش ازدیگران است، نوزادان دختری با انگشتان کشیده‌تر به دنیا می‌آورند. جالب‌تر اینکهمطالعات متفاوتی ثابت کرده‌اند که دوقلوهایی که به صورت ارثی طول انگشتان دستشانبلندتر بوده است، و پدر و مادر ورزشکاری داشته‌اند، ورزشکاران بهتری نسبت به دیگرانبوده‌ا ند.
این محققان اعتقاد دارند که طول انگشتان، ۷۰ درصد تحت اثر عواملژنی و وراثتی و به میزان اندکی تحت تاثیر محیط و شرایط رشد و نمو جنین در رحم‌ مادراست. بنابراین نقش اصلی را در تعیین طول انگشتان، ژن‌ها بر عهده دارند.
با این حال هنوز ژن خاص مسوول تعیین طول انگشتان، مشخص و شناسایی نشده است و به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از ژن‌های متفاوت این نقش را بر عهده دارند.

● آقایان فراموش نشده‌اند
تا به حال هر چه گفتیم مربوط به خانم‌ها بود ولی محققان آقایانرا نیز از یاد نبرده‌اند. پیش از اینکه این مطالعات بر روی بانوان انجام شود، رابطهبین طول انگشتان و مهارت‌های ورزشی در آقایان مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته بود. به عنوان مثال مقاله‌ای در سال ۲۰۰۱ در انگلستان به چاپ رسید که دانشمندان بامقایسه طول انگشتان ۳۰۴ فوتبالیست حرفه‌ای با افراد عادی، به این مطلب پی بردهبودند که طول انگشت انگشتر به طول انگشت اشاره در ورزشکاران به مراتب از متوسططبیعی افراد جامعه بیشتر است.
به‌علاوه مطالعات دیگری ارتباط بین توانایی **** مردان، قدرتعضلانی و بیماری‌های خاصی در آقایان را با طول انگشتان به اثبات رسانده‌اند.

● اشعه ایکس در دستان شما
در این مطالعه از۶۰۷ خانم دوقلو دعوت به همکاری شد. بیشترین اینخانم‌ها راست دست بودند و به طور متوسط ۵۳ سال سن داشتند. سپس از دست راست و چپ اینخانم‌ها عکس رادیوگرافی با استفاده از اشعه ایکس تهیه شد. اندازه‌گیری طول دقیقانگشتان دست از روی رادیوگرافی بسیار آسان‌تر از اندازه‌گیری عادی طول انگشتانبود.
در این مرحله طول انگشت انگشتر و طول انگشت اشاره هر یک از اینخانم‌ها، از روی کلیشه رادیوگرافی اندازه‌گیری شد و نسبت بین طول این دو انگشت بایک تقسیم ساده به دست آمد و به عنوان یک شاخص در نظر گرفته شد. در طی انجام اینمراحل با هر یک از این بانوان مصاحبه‌ای انجام شد و درباره مهارت‌ها و موفقیت‌هایور زشی‌شان از سن ۱۱ سالگی تاکنون در مدرسه و دانشگاه و بعد از آن پرسش‌هایی مطرحگردید تا مشخص شود این بانوان در طول زندگی خود تا چه اندازه در مسابقات ورزشی ویادگیری مهارت‌های ورزشی موفق بوده‌اند.
در نهایت مشخص شد که بانوانی که در طول زندگی ورزشکارانی موفقبودند، انگشتان بلندتری نسبت به سایرین داشته‌اند.
در عین حال این خانم‌ها شناگران، تنیس‌***** و دوندگان ماهریبودند و برخی از آنها در مسابقات دوچرخه‌سواری بسیار موفق بوده و توانایی داشتند درمسافت‌های طولانی رکاب بزنند. بنابراین طول انگشتان با مهارت‌های ورزشی ویژه‌ای نیزدر ارتباط است. این محققان بر این باورند که طول انگشتان و نسبت بین آنها درطول رشدو نمو جنین درون رحم تعیین می‌شود و به صورت مشخصی تحت اثر هورمون‌های **** موجوددر رحم قرار می‌گیرد. این در حالی است که مطالعات دیگر نشان می‌دهند، طول انگشتانمانند دیگر خصوصیاتی قامتی بیشتر تحت اثر عوامل ژنتیکی و ژن‌ها است تا محیط رشد ونمو جنین.

● زنان ورزشکارتر بخوانند
اگر شما از بانوانی هستید که به صورت روزانه برنامه مشخصی برایورزش کردن دارید و یا رقابت‌های ورزشی را به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کنید، باید بههمان نسبت از برنامه و دستورالعمل‌ه ای خاصی برای سلامتیتان پیرویکنید.
گاهی شما فراتر از حفظ سلامتی خود در رشته‌ای خاص جهت کسب مقامقهرمانی کوشش مستمر می‌کنید که در این شرایط تمامی دستگاه‌های مختلف بدن شما تحتتاثیر قرار می‌گیرند.
قلب، ریه، دستگاه گوارش، هورمون‌ها، سیستم عصبی و به ویژه ماهیچه‌ها نیاز به تطابق با وضعیت جدید دارند. در حقیقت هیچ استرس و فشاری مانند یک ورزش سنگین و طولانی مدت روی بدن تاثیر نمی‌گذارد. طی فعالیت ورزشی از یک طرف میزان متابولیسم پایه افزایش می‌یابد و از طرف دیگر فعالیت شما زیادتر می‌شود. بنابراین مقدار انرژی بین ۳ تا ۶ هزار کیلوکالری در روز توصیه می‌شود، به طور کلی میزان نیاز انرژی برای زنان ورزشکار ۱۰ درصد کمتر از مردان ورزشکار است. در کنار این مطلب شما لازم است به کم‌خونی و احتمال وقوع بیشتر آن در خانم‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشید.
علائم کم‌خونی بسیار مشخص و واضح‌اند. در صورتی که شما احساس رنگ پریدگی، بی‌نظمی غیرقابل توجیه در ضربان قلب حین تمرین، از دست رفتن شکل بدن، سردرد یا بی‌خوابی و سرگیجه کردید، بهتر است با یک پزشک در این مورد مشورت کنید.

● حرف آخر
۱) از خوردن نوشابه‌های گازدار و موادغذایی نفخ دهنده خودداریکنید.
۲) از خوردن غذاهای چرب و سرخ‌کرده دوری کنید.
۳) بهتر است از چای کم‌رنگ استفاده کنید.
۴) مصرف ۱تا ۳ فنجان قهوه یا نسکافه برای افزایش توان ورزشی مفیداست.
۵) در هر روز حداقل ۲ نوع میوه حاوی ویتامین C استفادهکنید.
۶) روزانه مصرف سبزیجات تازه را فراموش نکنید.
۷) مصرف پروتئین زیاد پیش از مسابقه مجاز نیست چون نیاز به آب راافزایش می‌دهد.
۸) افزایش انرژی مصرفی بر حسب نوع، مدت و شدت ورزش و مصرفکربوهیدا� �ت زیاد تا حداکثر ۷۵ درصد کالری رژیم برای فعالیت‌های ورزشی سنگین وطولانی مدت توصیه می‌شود.
)۹ انواع میوه‌ها، شیر، نان و غلات منابع خوب کربوهیدرات هستندکه بهتر است یک ساعت قبل از ورزش شیر با عسل و یا آب میوه با عسل مصرف کنید زیراعسل سبب افزایش سطح انرژی در بدن می‌شود.

سلامتی با انگشتان دست!!
5راه ساده برای استفاده از انگشتان و كف دست ها در مبارزه با بیماری ها،‌ پوكی استخوان و ریزش مو وجود دارد تا از پیش رفت بیماری جلوگیری کنید .
1. وزن خود را كاهش دهید.
موقع غذا خوردن میزان غذایی كه می خورید را چك كنید .تقریبا 100 گرم گوشت كافی است كه به اندازه كف دست شماست. خوردن شیرینی و دسر را به اندازه ی یك انگشت شست متوسط كاهش دهید.
2. مبارزه با پوكی استخوان:
اسكن محیطی فرا صوت روش نسبتا ارزانی است كه به وسیله ی آن می توان تراكم استخوانها را از طریق انگشتان بررسی كرد. در صورت نیاز با دستور پزشك هر از چند گاهی تركم استخوانها را چك كنید تا از سلامت استخوانها مطمئن شوید.
3. مراقب علائم تیروئیدی باشید:
اگر ناخنهای انگشتانتان ناهموار ، زبر یا شكننده تر از حد معمول شده،می تواند نشان دهنده ی كم كاری یا پركاری تیروئید باشد. اگر به چنین مشكلاتی شك دارید از پزشك بخواهید كه برای شما آزمایش تیروئید در خواست كند.
4. استراحت كنید تا موهای سالمی داشته باشید:
پوست سرتان را به روش چی كونگ (نوعی ورزش و مدیتیشن چینی) با استفاده از نوك انگشتان ماساژ دهید زیرا این كار ضخامت و رشد فولیكولهای مو را تحریك می كند. نوك انگشتان جلوی سر قرار دهید و در حالی كه بازدم انجام می دهید از جلوی پیشانی ، جایی كه موها رویش دارند، تا پشت گردن ضربه های ریز وارد كنید. این كار را 10 مرتبه تكرار كنید.
5. در مقابل عوامل بیماری از خود دفاع كنید:
به گفته ی متخصصان شستن دستها بهترین راه برای جلوگیری از بیمار شدن شماست. با آب گرم و صابون به مدت 20ثانیه این كار را انجام دهید . بین انگشتان و زیر ناخنها یادتان نرود.
(گروه سلامت سیمرغ)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *