نتایج مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاههای کشور آذر88 کرج


52کیلوگرم
نوجوانان 1.ابراهیم اسدی فارس 105ک
2.صادق شیخ زاده رکورد داران اهواز 100ک
3.سامان نوروزیان ایلام 100ک
جوانان 1.عبدالعظیم صحرائی زاده بوشهر 112.5ک
2.مجید سعدی کرمان 107.5ک
3.امیر سلیمی چهار محال بختیاری 107.5ک

56کیلوگرم
نوجوانان 1.جلال اسدی ذات پرور رشت 112.5ک
2.فرزاد گرایلی مازندران 95ک
3.وحید مخلص آبادی مرکزی 80ک
جوانان 1.مهدی ارباب بزرگی دماوند 132.5ک
2.ابوالفضل حسن پور نی ریز 127.5ک
3.کیانوش رئیسی چهار محال 125ک
بزرگسالان 1.منصور علیپور بوشهر 155ک
2.حجت توحیدی نژاد ملی حفاری 140ک
3.مهدی ارباب کرمانشاه عدالت 130ک

60کیلوگرم
نوجوانان 1.علی فرجی بوشهر 125ک
2.علیرضا محمدی توانا قم 125ک
3. ایرج صاحبدل عیاران آ-شرقی 125ک
جوانان 1.ابوالفضل خلیلی بزرگی دماوند 137.5ک
2.محمد جواد نباتی کارون زرین شهر 135ک
3.حسن صلاحی پور مس سرچشمه 130ک
بزرگسالان 1.مالک پژمان کرمان 132.5ک
2.سیروس رضاوندی کردستان 130ک
3.اکبر وحدانی تبریز 122.5ک

67.5کیلوگرم
نوجوانان 1.مسلم ده یادگاری کرمان 157.5ک
2.بهروز پاشائیان عیاران آ – شرقی 157.5ک
3.مهدی ملیکی عیاران آ – شرقی 155ک
جوانان 1.محسن محمدی ایلام 190ک در این وزن آقای محمدی 10کیلوگرم رکورد ایران را ترقی دادند
2.مهرداد محمد خانی کرمان 172.5ک
3.عماد محمد تقوائی بوشهر 170ک
بزرگسالان 1.محمد ناطقی اصفهان 202.5ک
2.منصور دولتی ملی حفاری 200ک
3.محمد محمدی ایلام 190ک

75کیلوگرم
نوجوانان 1.مهدی خسرونژاد فارس 185ک در این وزن آقای خسرونژاد 10کیلوگرم رکورد ایران را شکستند
2.آرش سلیمی مراغه 177.5ک
3.سعید رشید نهال ایلام 162.5ک
جوانان 1.علیرضا گلناری کرمان 200ک
2.اسماعیل امیری رکوردداران اهواز 195ک
3.مهدی رضائی نسب لرستان 190ک
بزرگسالان 1.اکبر عبدالهی غفوری ملی حفاری 240ک
2.اسماعیل امیری ملی حفاری * 200ک
3.اکبر آزادبخت خرم آباد 190ک

82.5کیلوگرم
نوجوانان 1.مهدی طهماسبی چهارمحال 222.5ک دراین وزن آقای طهماسبی 22.5کیلوگرم رکورد ایران را شکستند
2.سامان پوریا فرد بوشهر 190ک
3.بهزاد محمود صالحی کارون زرین شهر 150ک
جوانان 1.حامد سارابیگی ایلام 192.5ک
2.هاشم سماسی کرمانشاه 190ک
3.ناصر کاشی بزرگی دماوند 190ک
بزرگسالان 1.احسان ایمانی کیا ملی حفاری 260ک دراین وزن آقای ایمانی کیا10کیلوگرم رکورد ایران را ترقی دادند
2.علی عنایتی ملی حفاری 230ک
3.مهدی طهماسبی چهارمحال 222.5ک

90کیلوگرم
نوجوانان 1.حسین امیری ابوالوردی رضوان کرمانشاه 195ک
2.حسین کریمی رکورد داران اهواز 185ک
3.آرش پیری رضوان کرمانشاه 167.5ک
جوانان 1.رضا عسکری مرکزی 217.5ک
2.مهدی ذات پرور ذات پرور رشت 217.5ک
3.باقر باریکی ایلام 215ک
بزرگسالان 1. مجیدآقابزرگی ملی حفاری 257.5ک در این وزن آقای بزرگی 2.5کیلوگرم رکورد ایران را ترقی دادند
2.موسی رحیمی گیلان 232.5ک
3.مسعود پورخیری شهید محسنی دزفول 232.5ک

100کیلوگرم
نوجوانان 1.مصطفی فرهادی بوشهر 205ک در این وزن آقای فرهادی 2.5کیلوگرم رکورد ایران را ترقی دادند
2.سعید آزادفلاح عیاران آ- شرقی 170ک
3.مهدی صفی خانی بوشهر 147.5ک
جوانان 1.مسعود اردشیری چهارمحال 242.5ک
2.مسعود انگالی بوشهر 242.5ک
3.اکبر صالحی کارون زرین شهر 232.5ک
بزرگسالان 1.داود ابن علی ملی حفاری 265ک
2.مسعود اردشیری چهارمحال 252.5ک
3. مجید کرباسیان اصفهان 247.5ک

110کیلوگرم
نوجوانان 1.ابوالفضل عرب * – رضوی 192.5ک
2.حمدرضااختری بزرگی دماوند 187.5ک
3.یزدان ساسانی کرمانشاه 180ک
جوانان 1.لقمان کمال آبادی مرکزی 240ک
2.محمد گل میرزائی لرستان 230ک
3.مهدی اسداله زاده عیاران آ-شرقی 230ک
بزرگسالان 1.سعید نادری تهران 275ک
2.فرهاد قصابیان کرمانشاه 275ک
3.جمال الدین عزیزیان ملی حفاری 272.5ک

125کیلوگرم
نوجوانان 1. محمدرضا اردشیری چهارمحال 205ک
2.بهزاد فریادی ایلام 200ک
3.صابر امینی مرکزی 182.5ک
جوانان 1.علی اسماعیلی رکوردداران اهواز 250ک
2.اکبر کریمی کارون زرین شهر 250ک
3.فتح اله آقائی ایلام 235ک
بزرگسالان 1.سعید اکبری کرمان 285ک
2.محمد براتی ملی حفاری 275ک
3.سعید مزتضوی ایمان چالوس 260ک

125+کیلوگرم
نوجوانان 1.سبحان ایرانمنش مرکزی 120ک
جوانان 1.حجت کریمی افشار کرمان 250ک
2.محمدکریم عزیزی لرستان 230ک
3.فرزاد سلطانی رضوان کرمانشاه 172.5ک
بزرگسالان 1.حمید رحمتی ملی حفاری 280ک
2.جعفر پیری نیا ایلام 260ک
3.علی درویش آ- غربی 257.5ک
مستر1 1.محمد ایرانی ماشین سازی اراک 190ک
2.حسین کاظمی بدن آرا اصفهان 180ک
قهرمان قهرمانان
نوجوانان: مهدی طهماسبی چهارمحال بختیاری با149امتیاز
جوانان :مسعود اردشیری چهار محال بختیاری با147امتیاز
بزرگسالان:احس ان ایمانی کیا ملی حفاری با174امتیاز
مستر1 :عبداله عبداله نیا فارس با 127امتیاز
مستر2: اسماعیل فتوت آریا قرائی با 118امتیاز
مستر3:عثمان مهران کردستان با 97امتیاز
مستر4:عبداله دادمهر کردستان با65امتیاز
نتایج تیمی
نوجوانان 1.بوشهر با 45امتیاز
2.رضوان کرمانشاه با 42امتیاز
3.فارس با37امتیاز
جوانان 1.کرمان با57امتیاز
2.بوشهر با 46امتیاز
3.ایلام با 45امتیاز
بزرگسالان 1.ملی حفاری با 57امتیاز
2.کرمان با 40امتیاز
3.ملی حفاری * با 38امتیاز
مستر1 1.تن آرا اصفهان با 45امتیاز
2.ماشین سازی اراک با 44امتیاز
3.کرمان با 31امتیاز
مستر2 1.ایمان چالوس با 52امتیاز
2.بدن آرا اصفهان با 48امتیاز
3.ماشین سازی اراک با 46امتیاز
مستر3 1.ماشین سازی اراک با 50امتیاز
2.بدن آرا اصفهان با 20امتیاز
3.فارس با 18امتیاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *