ورزشکاران رعايت يک رژيم غذايي سرشار از کربوهيدرات را سرلوحه کارشان قرار دهند.
مصرف مواد غذايي سرشار از کربوهيدرات قبل و بعد از تمرين يا مسابقه باعث ارتقاء قابليت تمرينات حرفه اي و شديد مي گردد.
در يک تحقيق افرادي که به مدت 1 دقيقه رکاب زدن با دوچرخه ثابت و 3 دقيقه استراحت و تکرار مجدد 1 دقيقه رکاب زدن و 3 دقيقه استراحت تا زمان بروز خستگي تحت آزمايش قرار داشتند، تحت آزمايش پس از نوشيدن نوشيدني اختصاصي ورزشي 6% کربوهيدرات + الکتروليت قرار گرفتند.

 

تحقيقات درباره کربوهيدرات

 

نتايج نشان مي دهد که ورزشکاراني که از اين نوشابه استفاده کرده بودند بهبود عملکرد در انجام تمرين به مدت طولاني تر و قدرت ارائه تمرين را در 7 دوره ( 1 دقيقه رکاب 3 دقيقه استراحت ) بيشتر نشان دادند.

ورزش هاي ” دويدن و توقف ”
دويدن هاي ناگهاني و انفجاري جزء جدايي ناپذير بسياري از ورزش هاي دسته جمعي محسوب گرديده و باعث تخليه ناگهاني ذخائر گليکوژن عضلاني مي گردد. يک دو انفجاري 30 ثانيه اي مي تواند ذخائر گليکوژن عضلاني را به ميزان 27% مصرف نمايد.
بعد از 2 حرکت انفجاري و دويدن به مدت 30 ثانيه ميزان ذخيره گليکوژن تا 47% کاهش مي يابد ، با مصرف نوشيدني هاي ورزشي حاوي کربوهيدرات امکان تکرار اين حرکت، انفجاري و سرعتي همراه با توقف و تکرار مجدد به به نحو مؤثري ارتقاء مي يابد.

ورزش هاي استقامتي
در طي انجام ورزش هاي استقامتي مصرف کربوهيدرات به نحو قابل ملاحظه اي باعث کاهش هورمون هاي ايجاد کننده خستگي مي گردد از ساير فوائد استفاده از نوشيدني هاي حاوي کربوهيدرات مي توان به ” کاهش احساس تلاش در حين ورزش ” بالا رفتن انگيزه و ارتقاء وضعيت رواني اشاره نمود.

ورزش هاي قدرتي
ورزشکاراني که درگير مسابقات قدرتي هستند ميبايستي از کربوهيدرات هاي پيچيده و پروتئين هاي ممتاز و ناب در وعده هاي غذايي روزانه خود استفاده نمايند. اين برنامه غذايي باعث افزايش حجم عضلاني آنان مي گردد کربوهيدرات هاي پيچيده نظير نان، غلات، برنج و ماکاروني تأمين کننده انرژي هاي سالم و بدون عوارض جانبي براي تمرينات قدرتي عضلات محسوب مي گردند.

تأثير مصرف مواد غذايي حاوي کربوهيدرات بر سطح گليکوژن عضلات
گليکوژن دريافتي از کربوهيدرات ها در عضلات و کبد ذخيره مي گردد. همانگونه که در نمودار بالا ملاحظه مي کنيد پس از 2 ساعت تمرين در سه روز متوالي ورزشکاري که از کربوهيدرات و به مقدار فراوانتري استفاده نموده است. در هر سه روز قادر به تأمين گليکوژن مورد نياز خود در هر سه روز متوالي بوده است. اما در مقابل يک رژيم غذايي کم کربوهيدرات مانع از تجديد سوخت به موقع عضلاني در ورزشکار ديگر بوده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *