( فاز اول )

برنامه پیشنهادی مجله فلکس برای افراد مبتدی

« روز اول »

حرکت

تکرار

ست

فیله ای

۲۰

۲

*اسکوات

۶- ۶- ۶- ۸-۱۰-۱۲

 

*ساق بادستگاه

۱۰

۶

*پرس سینه تخت

۱۰

۵

« روز دوم  »

حرکت

تکرار

ست

فیله ای

۲۰

۲

*پاروئی باهالتر (دست معکوس)

۸

۴

بارفیکس یا زیربغل باکابل ازجلو

۸

۴

* جلو بازو با هالتر

۶

۴

جلو بازو لاری

۸

۳

جلو بازو تک دمبل

۱۲

۲

شکم کرانچ

۲۰

۲

« روز سوم »

(  استراحت )

 

« روز چهارم »

حرکت

تکرار

ست

فیله ای

۲۰

۲

*پشت ران هالتر

۱۰

۵

*پرس سرشانه با مولتی پرس

۶

۵

*شراکز

۶

۳

« روز پنجم »

حرکت

تکرار

ست

*جلوبازو با دمبل تک تک

۶

۳

*پشت بازو نیمکت (دست جمع)

۱۰

۴

جلو بازو دمبل روی میز بالاسینه

۸

۳

پشت بازوپرسی با کابل

۱۲

۳

جلو بازو باهالتر

۱۰

۳

شکم کرانچ

۲۰

۲

« روز ششم »

( استراحت )

 

نکته: قبل از حرکاتی که باعلامت( * )مشخص شده اند ، یک ست گم کردن بسیار سبک با۲۰ تکرار انجام دهید.

 

برنامه پیشنهادی مجله فلکس برای افراد مبتدی
( فاز دوم )

« روز اول »

حرکت

تکرار

ست

فیله ای

۲۰

۲

*پرس پا خوابیده

۶- ۶- ۶- ۸-۱۰-۱۲

 

ساق با دستگاه

۲۰

۵

*پرس بالا سینه

۱۰

۵

« روز دوم »

حرکت

تکرار

ست

فیله ای

۲۰

۲

*لیفت مرده

۵- ۵- ۵- ۸-۱۰

 

بارفیکس یازیربغل باکابل ازجلو

۸

۴

*جلو بازو بادمبل روی میز بالا سینه

۶- ۸- ۱۰

 

جلو بازو تک سیم

۱۲

۲

شکم

۲۰

۲

« روز سوم »

( استراحت )

« روز چهارم »

تکرار

ست

فیله ای

۲۰

۲

*پشت ران با هالتر

۱۰

۵

*پرس سرشانه با دمبل

۶

۵

*شراکز

۶

۳

« روز پنجم »

حرکت

تکرار

ست

*جلو بازو لاری با هالتر

۶- ۶- ۸- ۱۰

 

*پشت بازو با هالترخوابیده

۱۰

۳

جلو بازو روی میزبالا سینه

۶- ۸- ۱۰

 

پشت بازو دمبل فرانسوی

۱۰

۳

جلو بازو تک سیم

۱۲

۲

شکم

۲۰

۲

« روز ششم »

( استراحت )

 

نکته: قبل از حرکاتی که با علامت ( *) مشخص شده اندیک ست گرم کردن بسیار سبک با۲۰ تکرار انجام دهید .

 

برنامه پیشنهاده مجله فلکس برای افراد مبتدی

( فاز سوم )

« روز اول »

حرکت

تکرار

ست

فیله ای

۲۰

۲

*اسکوات

۱۰

۵

ساق بادستگاه

۱۰

۵

پرس سینه تخت

۱۰

۵

« روز دوم »

حرکت

تکرار

ست

فیله ای

۲۰

۲

تی بار رو

۸

۴

روئینک

۸

۴

جلو بازو با دمبل تک تک

۵- ۵- ۶- ۸- ۱۰

 

جلو بازو با دمبل روی میز بالاسینه

۵- ۶- ۸- ۱۰

 

جلو بازو لاری

۱۰

۲

شکم کرانچ

۲۰

۲

« روز سوم »

( استراحت )

 

« روز چهارم »

حرکت

تکرار

ست

فیله ای

۲۰

۲

پشت ران با هالتر

۱۰

۵

سر شانه با مولتی پرس

۶

۵

شراگز با دمبل

۶

۳

«  روز پنجم »

حرکت

تکرار

ست

جلو بازو با دمبل تک تک

۶

۵

پشت بازو باهالتر فرانسوی

۸

۴

جلو بازو با هالتر لاری

۶- ۶- ۸-۱۰

 

پشت بازو پرسی با کابل

۸

۴

جلو بازو تک سیم

۸- ۱۰- ۱۲

 

شکم کرانچ

۲۰

۲

« روز ششم »

( استراحت )

 

 نکته : قبل از حرکاتی که با علامت (* ) مشخص شده اند یک ست گرم کردن بسیار سبک با ۲۰ تکرار انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *