با ایستائی صحیح شکم را از بین ببرید

تمرین ۱
صاف بایستید ،پا ها باندازه شانه از هم فاصله دارند.نوک پاها به جلو نشان میدهند و یا کمی به خارج. وزن بدن روی هردو پا بطور مساوی قرار دارد. زانو ها کمی خم هستند. سعی کنید عضلات ران را شل کنید . در طول تمرین منظم نفس بکشید.

 تجسم کنید لگن شما پر از آب است. **** را به عقب برده طوری که گودی کمر بیشتر شود، اگر **** به جلو آورده شود، آب در جلوی شما بزمین ریخته میشود. **** را به عقب ببرید، آب پشت سر شما ریخته خواهد شد.چنانچه لگن را در حالت وسط بیاورید. آبی ریخته نخواهد شد. در چنین حالتی لگن صاف قرار گرفته است. برای اینکه لگن شما دوباره خم نشود، شکم را کمی بداخل کشیده و عضلات آنرا منقبض کنید. دانسته درقفسه سینه نفس بکشید و انقباض کم عضلات شکم همچنان میماند. قفسه سینه بالا و پائین میرود. دست ها شل و آویزان هستند، شانه ها نرم بطرف پائین کشیده میشوند. نگاه شما بطرف جلو. تجسم کنید شما را از فرق سر بوسیله طنابی بطرف سقف میکشند.

 

عضلات قوی شکم و پشت فشار را از ستون فقرات را کم میکند.
تمرین ۲
یک دست و یک پا را بطور مورب بلند کنید: صاف به فاصله طول یک دست از دیوار بایستید. کف دست را کمی بالاتر از شانه روی دیوار بگذارید. آرنج ها کمی خم هستند. ناف را کمی بطرف ستون قفرات بکشید. نفس بکشید. حال دست و پای آزاد را ببالا ببرید. کم کشیده و باریک میشود. دقت کنید که گودی کمر بیشتر نشود. در هنگام عوض کردن دست و پا نفس گیری شود. لگن را خم نکنید. هر طرف ۱۰-۱۲ بار تکرار شود.

با ایستائی صحیح شکم را از بین ببرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *