انعطاف پذیری مفاصل

انعطاف پذیری مفاصل

انعطاف پذیری مفاصل در دامنه ی وسیع حرکات انسان دوره های مشخصی را نشان می دهد دوره ی شبانه روزی کشش عضلات ناحیه ی کمر چرخش خارجی مفصل بازو و خم شدن کل بدن در اوقات مختلف روز تغییر می کند دامنه ی این دوره ها می تواند به اندازه ی بیست درصد از مقدار میانگین شبانه روزی بیشتر باشد .

دوره ی استراحت فعالیت که در شبانه روز وجود دارد فشار زیادی را در طول روز به ستون فقرات تحمیل می کند و منجر به خروج مایع داخل دیسک ستون فقرات و کاهش طول دیسک می شود این وضعیت باعث کاهش طول ستون فقرات و افزایش گرفتگی دیسک های بین مهره ای می شود ریلی و همکارانش توصیفی منطقی از دوره ی شبانه روزی بدن انسان ارائه دادند

آنها نشان دادند که تغییر روزانه کل قد انسان ۱/۱ درصد است و بیشترین مقدار اندازه ی قد در ساعت ۷:۳۰ صبح است و البته بالاترین درجه ی فشردگی مهر ه ها بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب اتفاق می افتد

قدرت عضلانی
قدرت عضلانی مستقل از در نظر گرفتن گروه عضلات یا سرعت انقباض به طور منظم در ساعات اولیه عصر به بیشترین مقدار خود می رسد .
قدرت تاکنندگی انگشتان که به آسانی با دینامومتر قابل اندازه گیری است در بین ساعت های دو و هفت عصر با دامنه ای حدود شش درصد از میانگین شبانه روزی به بیشترین مقدار خود می رسد البته دوره ی قدرت تاکنندگی انگشتان به طور دوره ی محرومیت از خواب نیز متکی است و با تغییرات روند خواب و بیداری منطبق است قدرت تاکنندگی انگشتان می تواند به مقدار سه برابر حالت طبیعی تا کمترین مقدار آن در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید برسد انقباض ارادی حداکثر می تواند به وسیله ی معادله زیر براورده شود

قدرت عضلانی

T زمانی از روز است که در آن آزمون اجرا شده است (ساعت و اعشار آن)
Aدامنه ی انقباض ارادی حداکثر است که به عنوان درصدی از میانگین تقسیم بر صد شده است و Pزمان اوج است .
برای مثال زمانی که قدرت تقسیم بر صد شده است و P زمان اوج است
برای مثال زمانی که قدرت ایزومتریکی در عضله ی ساق پا به طور مکرر در طول ساعت های بیداری در روز اندازه گیری می شوند یک بار در ساعات پایانی صبح و دیگری در ساعات پایانی بعد از ظهر یا غروب به نقطه ای اوج روزانه خود می رسد و در بین آن کاهش پیدا میکند .
قدرت تاکنندگی انگشتان بین ساعات سیزده تا چهارده زمانی که تغییرات در دوره ی شبانه روزی اندازه گیری می شود کاهش پیدا میکند .البته کاهش عملکرد در بعد از ظهر منعکس کننده ی کاهش انگیزه است که با اندازه گیری های زیاد به دست آمده است .
با توجه به قدرت ایزومتریکی سایر گروه های عضلانی قدرت خم شدن آرنج در ساعت های مختلف روز متغیر است و اوج آن در اوایل عصر است .
قدرت عضلات پشت با دامنه ای حدود شش درصد میانگین شبانه روزی در عصر بیشتر از صبح است مقدار انقباض کانسنتریک و اکسنتریک در زمان های مختلف روز متفاوت است اوج نیروی ایزوکینتیک نیز در ساعات اولیه ی عصر دیده می شود .

بازده ی توان در دوره کوتاه مدت
دوره های شبانه روزی در آزمایشگاه به وسله ی اندازه گیری توان غیر هوازی آزمون های متداول فعالیت دینامیک کوتاه مدت مشخص می شود.
هیل و اسمیت توان غیر هوازی را با تست سی ثانیه ای کارسنج وینگیت در ساعت های ۳و۹و۱۵و۲۱ اندازه گیری کردند .
اوج توان در عصر هشت درصد بیشتر از ساعت سه صبح بود.
روش های گرم کردن شدید باعث افزایش برانگیختگی و درجه حرارت عضله می شود که احتمالا باعث کاهش بازده توان در دوره ی کوتاه مدت می شود
این مورد نشان می دهد که گرم شدن وقتی لازم است که ورزشکار به زودی برای شرکت در مسابقه آماده می شود
هیل و همکارانش گزارش کردند که تمام فعالیت هایی که با شدت بالا در چرخ کارسنج انجام می شود معنی داری بالاتری در بعد از ظهر در مقایسه با صبح دارد .
این نتیجه مشابه یافته های ریلی و همکارانش است که نشان دادند فعالیت های طولانی مدت با شدت زیاد و سطح لاکتات خون بالا عملکرد مناسب تری در ساعت ۱۰شب در مقایسه با ۶:۳۰ صبح دارد
تحقیقات ریلی نشان داد که عملکرد پرش طول در دوره ی شبانه روزی افراد متغیر است و تغییرات طول پرش در شبانه روز معنی دار است بالاترین حد آن در ساعت ۱۷:۴۵ و دامنه ی آن ۳/۴% میانگین در هر شبانه روزی است که این ویژگی در بازده ی توان غیر هوازی در تست دوی مارپیچ نیز نشان داده شده است
قابل توجه است که در حقیقت اختلاف موفقیت در مسابقات پرش فقط چند سانتی متر است و ساعات روز را نیز باید به عنوان یک فاکتور مهم در مسابقات در نظر گرفت . با توجه به اینکه میانگین و اوج بازده ی توان در غروب بیشتر است به همین دلیل شنا در استخر از لحاظ فیزیولوژیکی هنگام غروب بهتر است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *