الگوی تنفس صحیح
یکی از عمده ترین شبهات بین بدنسازان مبتدی و سطح متوسط نحوه تنفس صحیح در مابین تکرارها می باشد

الگوی تنفس صحیح

در این ارتباط سه طرز تفکر وجود دارد که ارگان های دست اندر کار بدنسازی هر کدام پیرو یکی از این اصول می باشن ولی ما با تمام وجودحامی یکی از این اصول هستیم

تفکر اول : نفس کشیدن در بخش زور زدن هر تکرار و بازدم بیرون دادن نفس در هنگام برگرداندن وزنه به سرجای اولش
تفکر دوم : بازدم در بخش زور زدن سیکل هر تکرار و نفس کشیدن در هنگام برگرداندن وزنه به سر جای اولش
تفکر سوم : نفس کشیدن در مابین هر تکرار و نگه داشتن نفس در سینه در هنگام اجرای کامل بخش مثبت و منفی سیکل هر تکرار
بدلیل نبود هوای فشرده در شش ها در شروع یک تکرارسنگین
طرز تفکر اول برای اکثریت غیر طبیعی می نمایاند اگر بخواهیم از منظر فیزیولوژیکی به قضیه بنگریم طرز تفکر دوم طبیعی ترین و عاقلانه ترین روش جلوه می کند
طرز تفکر سوم با وجودی که نوع تغییر یافته ای تفکر دوم است ولی خطرناکترین شیوه است اگر نفس تان را در حین زور زدن در اجرای هر تکرار در سینه حبس کنید ان وقت است که ممکن است در حین بلند کردن وزنه غش کنید
اگر این وضعیت در میانه اجرای یک ست بدون حامی پرس سینه و یا اسکوات بروز کند پیامد حاصله وحشتناک خواهد بود یعنی فرود آمدن وزنه بر روی سینه سرشانه و یا از همه بدتر روی گردن و شکستن ستون فقرات و قطع نخاع مواردی حاکی از مردن افراد بدلیل حبس کردن نفس شان در حین اجرای پرس سینه به ثبت رسیده است بنابراین از اجرای این شیوه بطور کلی پرهیز کنید

اجتناب از غش کردن
غش کردن در یک چنین شرایطی از یک پدیده به نام والسالوا و یا مانوزوالسالوا نشات می گیرد فشار داخلی قفسه ی سینه وقتی نفس را حبس کرده و زور می زنید شدیدا اوج میگیرد این عمل از رسیدن خون به مغز جلوگیری میکند و تقریبا دراکثر مواقع بدون هیچ اعلان قبلی می تواند منجر به غش کردن شود
یک خطر دیگر که دقیقا برابر با خطر قبلی است زمانی خود را نشان می دهد که بدنساز تعبیر غلطی از تمرین با شیوه فوق شدید داشته باشد در این شیوه فرد خود را اسطوره تمرینی شمرده و ست های تمرینی اش را به کمک حریف تمرینی اش تا حد خیلی فراتر از خستگی نهایی ادامه می دهد و بدین ترتیب پس از اتمام ست بر روی زمین واژگون می شوند و بعضی اوقت هم استفراغ کرده ویاخون دماغ می شوند شاید تمرین با این شکل باعث شود که توجه سایرین به فرد جلب شود اما فرد قربانی در حال نابودی توازن فیزیولوژیکی گاز بالا رفتن شدید نرخ تبادل هوا و افزایش فشار خون تا سطح مهلک خواهد شد بنابراین اگر بخواهید این موضوع را به صورت ساده تر بیان کنیم یعنی نابودی سلامتی و مستور ساختن اصل بدنسازی به منظور پرهیز از حالت غش و از حال رفتن در بخش زور زدن و بلند کردن وزنه عمل بازدم را به صورت کامل و با قدرت اجرا کنید سپس در حین انتقال وزنه به نقطه قبلی عمل دم را انجام دهید پس از چند بار تحت نظر گرفتن دقیق نحوه تنفس در حین تمرین و اطمینان از صحیح بودن آن الگوی نفس کشیدن تان به صورت اتوماتیک تصحیح شده و روند طبیعی خود را طی خواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *