توضيحات:
اسكوات با هالتر سلطان حركات پا است كه ضمن تاثير فراواني كه بر افزايش سايز عضلات چهارسر ران دارد،با ترشح هورمونهاي آنابوليك ساير عضلات را هم در رسيدن به ضخامت بيشتر هدايت مي‌كند.اين قضيه به خاطر حجم زياد عضلات پا است و هر چه فشار به اين عضلات مناسبتر باشد بدن براي ريكاوري مجبور مي‌شود هورمونهاي آنابوليك زيادي را ترشح كند و همين مسئله باعث كمك به ساير عضلات هم مي‌شود.


powerlifter-to-bodybuilder-thats-a-kroc_d

 

بسياري از كارشان معتقدند سختترين حركت پرورش اندام همين اسكوات است و آنها معتقدند در طي انجام اين حركت حدودا نيمي از عضلات بدن چه به عنوان عضله زير فشار و چه به عنوان عضلات كمكي اوليه و ثانويه درگيرند.در طي انجام اين حركت بجز عضله چهاسرران كه متحمل فشار خرد كننده‌اي است ساير عضلات از جمله ساق،همسترينگ،سريني و عضلات فيله‌اي كمر به عنوان عضلات كمكي اوليه و عضلاتي مثل زيربغل و شكم هم بعنوان عضلات كمكي ثانويه درگيرند.همانطور كه مشاهده مي‌كنيد بيش از نيمي از عضلات بدن در اين حركت بايد فعاليت كنند و همين موضوع هم اسكوات را به سخت‌ترين حركت پرورش اندام تبديل كرده‌ است.


نحوه اجراي حركت:
هالتر را متناسب با اندازه‌ي قدتان روي پايه اسكوات قرار دهيد.هالتر را با مقداري وزنه كه متناسب با توانتان است پر كنيد.زير هالتر قرار گيريد و آنرا طوري روي شانه هايتان تنظيم كنيد كه هالتر روي بخش تحتاني عضلات كول قرار بگيرد.هالتر را با پاهايي كه به اندازه كمي بيشتر از عرض شانه باز هستند در دست بگيريد و سعي كنيد به آرامي و با حفظ تعادل هالتر از پايه جدا كنيد. البته فاصله بين پاها با توجه به نقطه ضعف عضله بايد در نظر گرفته شود و بطور كل مي‌توان گفت كه پاهاي بازتر از عرض شانه به قسمت داخلي پاها و پاهاي باز شده به اندازه كمتر از عرض شانه ها به بخش خارجي پاها فشار مي‌اورد. پس از حفظ تعادل شروع كنيد ضمن حفظ حالت صحيح ستون فقرات و مطابق حالتي كه در شكل نشان داده شده به سمت پايين برويد.در حين پايين رفتن كمر را كاملا محكم قفل كنيد و باسن را هم رو به عقب متمايل كنيد.چند سانت مانده به موازي شدن رانها با زمين متوقف شويد و شروع كنيد با فشار دادن پاها به زمين رو به بالا بياييد.
نكته:
تمامي قهرمانان و كارشناسان و مربيان اسكوات را چه براي مبتديا و چه براي حرفه‌اي ها مناسب تشخيص داده‌اند و غولهايي مثل روني كلمن و دوريان يتس با آن پاهاي بسيار حجيمشان از عاشقان اسكوات هستند كه به گفته خودشان هيچ حركتي به اندازه اسكوات در افزايش ضخامت عضلات پا تاثير ندارد.انجام ستهاي 6 تكراري روني كلمن با هالتر 360 كيلويي نشان از عشق اين غول سيه چهره به اسكوات و ميزان تاثير اين حركت براي پاهاي او دارد.گفته هايي ديگر هم وجود دارد كه افرادي مثل تام پلاتز با آن پاهاي بيش از حد حجيمش اسكوات را در برخي موارد با تكرارهاي بي نهايت در مدت 10 دقيقه با وزنه 100 كيلويي انجام مي‌داده و تا مرز بي‌ هوش شدن به كارش ادامه مي‌داده و يا بودند حرفه‌اي هايي مثل جي كاتلر كه در دوران نيمه حرفه‌اي اش با وزنه 200 كيلويي 100 تكرار اسكوات رفته است و در نهايت هم كارش به بيمارستان كشيده است.البته منظور ما از اين مقاله اصلا ترقيب كردن شما به انجام اين ديوانه بازي ها نيست ولي منظور ما عشق است كه خيلي از حرفه‌اي ها ها با خاطر تاثير شگرف اسكوات،به اين حركت دارند.
تذكرات بسيار مهم:
در حين اجراي اسكوات حتما از كمربند مخصوص بدنسازي استفاده كنيد و استفاده از كمربندهاي سربازي توصيه نمي‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *