استروئيدهاي آنابوليك چيستند

بسياري از استروئيدها به طور طبيعي در انواع هورمون ها و ويتامين ها وجود دارند. داروهايي كه به نام «استروئيدهاي آنابوليك» شناخته مي شوند، در آزمايشگاه ساخته شده و داراي همان ساختمان شيميايي استروئيدهاي موجود در هورمون ******ي مردانه يعني تستوسترون هستند.

نقش اين داروها در ساختن بافت عضلاني (اثر آنابوليك) و ايجاد ويژگي هاي مردانه (اثر آندروژنيك) سبب مي شود كه ورزشكاران و كساني كه در حوزه پرورش اندام كار مي كنند، بدان ها علاقه نشان دهند.استروئيدهاي آنابوليك كاربردهايي در پزشكي دارند. اولين مورد استفاده آنها بهبود وزن گيري و نمو عضلاني در دام ها است. اين داروها به ندرت براي انسان تجويز مي شوند، اما گاه در درمان بلوغ ديررس، برخي انواع ناتواني ******ي، كاهش وزن در بيماري ايدز و ساير بيماري ها به كار مي روند.مكمل هاي استروئيدي از قبيل دهيدرو اپي اندروسترون (dhea) در بدن به تستوسترون يا تركيبي مشابه تبديل مي شوند.
گرچه در مورد مكمل هاي استروئيدي بررسي اندكي انجام شده است، اما مصرف آنها در دوزهاي بالا احتمالاً همان اثرات و همان عوارض جانبي استروئيدهاي آنابوليك را ايجاد مي كند

استروئيدهاي مصنوعي

باتوجه به كاربرد اين استروئيدها در ورزش بهتر است اينها را به دو گروه كاملاً متفاوت تقسيم كنيم: قانوني و غيرقانوني. گروه قانوني شامل قرصهاي تنظيم (ضدبارداري) خانواده ميباشد كه به منظور كنترل عادت ماهيانه در بين ورزشكاران زن مورد استفاده قرار ميگيرد. اين قرصها براي اطمينان از اين نكته مصرف ميشود كه هيچگونه تنش پيش از قاعدگي (pmt) درست قبل از يك انجام مسابقه مهم اتفاق نميافتد.
اما عليرغم اثر خوب اين قرص مصرف آن بدون عوارض جانبي نيست،يكي از اين عوارض، كاهش سطوح ويتامين c ميباشد (احتباس آب، افزايش وزن بدن و اختلالات رواني به همراه تغييرات خلقي فوقالعاده زياد از ديگر عوارض آن است). تذكر اين نكته لازم است كه عوارض جانبي به طور قابل ملاحظهاي از فردي به فرد ديگر و از يك قرص تجويز شده به قرص ديگر متفاوت است.
گروه غيرقانوني (غيرمجاز) شامل آنابوليكها و آندروژنها است كه نسبت به مواد نيروزاي ديگر احتمالاً اثرات بيشتري بر روي ورزش دارد. (در دورة افزايش عملكرد) ورزشكاران و به خصوص آنها كه ورزشهاي قدرتي انجام ميدهند، به منظور به دست آوردن مزاياي آنابوليكها (ساخت پروتئين) و آندروژنها (افزايش حجم عضله)، با توجه به مرحله تمريني خاص هر دو را با هم ميگيرند.
عليرغم همه پيشرفتهايي كه در روشهاي تست دوپينگ حاصل شده، تعداد زيادي از ورزشكاران به طور پيشرفتهاي با اين مسئله با پختگي خاصي برخورد نموده و داراي اطلاعات دقيقي از اين بدبختي ورزش مدرن هستند.
به گونهاي كه آن دسته از داروهاي آنابوليكي كه به راحتي قابل شناسايي هستند را در طول مراحل تمرين (هنگام افزايش قدرت و حجم) و آنها كه كمتر قابل شناسايي هستند را در زمان نزديك به مسابقات (زمان احتمال انجام تست) استفاده ميكنند.ـ بايد قبول كنيم كه استروئيدهاي آنابوليك قرصهاي جادويي نيستند كه دائم از اين دارو قبل از مسابقات استفاده شود. اين دارو تركيبي است كه به صورت خودسر هنگام تمرين مورد استفاده قرار ميگيرد.
استروئيد به خودي خود كاري انجام نميدهد، اما با استفاده از يك اثر گلوكوكورتيكوئيد ظرفيت كاري شخص را افزايش ميدهد كه نتيجه آن بازگشت به حالت اوليه سريعتر بعد از فشار تمرينات است. همينطور از اثر سرخوشي استروئيد همراه با يك پاسخ آندروژني براي ايجاد حس برتريجويي در ورزش استفاده ميشود.ـ همچنين مصرف هورمون رشد انسان (hcg) در طيف وسيعي از ورزشكاران ديده شده است، اين گروه از ورزشكاران مواد مذكور را براي افزايش عملكرد مورد استفاده قرار ميدهند. نظرات و عقايد فراواني در اين زمينه وجود دارد اما هيچكس مصرف مواد مذكور را بدون عوارض جانبي نميداند.
در حال حاضر كه مشغول تهيه اين متن هستم ورزش يك مشكل عمده دارد و آن صنعت در حال رشد بازار سياه داروهاي استروئيدي است. فعلاً تا زماني كه قانوني جديد تصويب شود خريد و فروش استروئيدهاي آنابوليك غيرقانوني نيست و آن را ميتوان از هر مغازهاي در هر كشور اروپايي تهيه كرد. اما به نظر ميرسد به زودي قانون جديدي در اين زمينه تصويب شود.ـ بعضي محققان هيچگونه تأثيرات مثبت را در عملكرد شخص به هنگام مصرف استروئيدها قائل نيستند.
اما اگر در مراحل پاياني رقابت، ورزشكار مجبور به انجام فعاليت بيشتر شود، ملاحظه خواهيد كرد كه اثر اين قرصها به خصوص بر روي ورزشهاي قدرتي بسيار شگرف است چرا كه ركورد اصلي را تا 15% اساساً از طريق افزايش قابل توجه در قدرت شخص بهبود ميبخشد
منبع:ویلسون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *