آناتومی عضلات پاها
پا به دو بخش بالایی (ران) و پایینی (ساق) تقسیم می شود
بخش بالایی شامل یک استخوان ران است در حالیکه بخش پایینی از دو استخوان درشت نی (در طرف انگشت شست پا) و نازک نی (در طرف انگشت کوچک پا) تشکیل شده است
زانو یک مفصل لولایی است که از اتصال استخوان های ران و درشت نی به وجود می اید
درمفصل زانو دو حرکت خم شدن و باز شدن رخ می دهد .

آناتومی عضلات پاها

در طول حرکت خم شدن زانو بخش پایینی پا به طرف پشت ران خم می شود و در حرکت باز شدن بخش پایینی پا از ران دور می شود تا پا به صورت راست و کشیده درآید .
مفصل ران یک مفصل کروی است که بین سر بالایی استخوان ران و استخوان لگن به وجودمی اید

شش حرکت اصلی در مفصل ران رخ می دهد
خم شدن, باز شدن, دور شدن ,نزدیک شدن ,چرخش داخلی و چرخش خارجی
در حرکت خم شدن ران , ران به بالا و به طرف شکم خم می شود در حالی که حرکت باز شدن این مفصل ران به طرف عقب به سمت باسن بر میگردد
در حرکت دور شدن ران ها از هم فاصله گرفته و دور می شوند و در حرکت نزدیک شدن ران ها به هم نزدیک می شوند
مچ پا یک مفصل لولایی است که بین بخش پایین استخوان های درشت نی و نازک نی و استخوان قاپ در کف پا به وجود می اید در مفصل مچ پا دو حرکت رخ می دهد دورسی فلکشن که در این حرکت پنجه از زمین بلند شده به سمت جلوی ساق پا کشیده می شود در حرکت پلنتار فلکشن پاشنه پا از زمین بلند شده و پنجه های پا از ساق پا دور می شود

چهار سر ران
عضلات چهار سر رانی در جلوی ران قرار گرفته و داری چهار سر جداگانه است :
۱- عضله راست رانی که از جلوی استخوان خاصره اغاز می شود.
۲- عضله پهن داخلی که لبه داخلی استخوان ران اغاز می شود .
۳- عضله پهن خارجی که از لبه خارجی استخوان ران اغاز می شود .
۴- عضله پهن میانی که از سطح جلوی استخوان ران اغاز شده و زیر عضله راست رانی قرار دارد .

سرهر چهار عضله با هم یکی شده به استخوان کشکک (کاسه زانو) متصل شده سپس از طریق تاندون کشککی به استخوان درشت نی درست زیر مفصل زانو اتصال می یابند عمل اصلی عضلات چهار سر ران بازکردن مفصل زانو و راست کردن پاست به دلیل اینکه عضله راست رانی از استخوان خاصره آغاز می شود انقباض آن موجب خم شدن مفصل ران هم می شود

آناتومی عضلات پاها

همسترین (پشت ران)
عضلات همسترینگ در پشت ران قرار گرفته و از سه عضله که از برجستگی ورکی استخوان خاصره آغاز شده اند تشکیل می شود .

۱- عضله دو سر رانی که از بخش خلفی و خارجی استخوان ران عبور کرده و به سر استخوان نازک نی درست زیر زانو متصل می شود
۲- عضله نیم غشایی که از بخش خلفی و داخلی استخوان ران عبور کرده و به بالای استخوان درشت نی پشت زانو متصل می شود
۳- عضله نیم وتری که از بخش خلفی و داخلی استخوان ران عبور کرده و به بالای استخوان درشت نی درست در کنار عضله نیم غشایی متصل می شود

هر سه عضله همسترینگ فاصله بین مفصل ران و زانو را پوشش می دهند بنابراین اینها عملکرد دوگانه دارند : خم شدن زانو و باز شدن مفصل ران

عضلات سرینی
عضله سرینی بزرگ از بخش بزرگی در خلف استخوان خاصره آغاز شده و به طرف پایین و بخش خلفی مفصل ران کشیده شده و به بخش بالایی استخوان ران متصل می شود
این عضله قدرتمند سبب باز شدن مفصل ران می شود تمرینات مناسب برای پرورش و تقویت عضلات سرینی :
اسکوات لیفت مرده و حرکت قیچی می باشد

سایر عضلات ران عبارتند از :
نزدیک کننده ها ی ران (بخش داخلی ران ) : عضله راست داخلی نزدیک کننده های طویل بزرگ و کوتاه
دور کننده های ران : کشنده پهن نیام سرینی میانی و کوچک
خم کننده های ران : خیاطه سوئز خاصره ای راست رانی

ساق ها
بخش پایینی پا شامل ده عضله مختلف است ساق پا شامل دو عضله است :
۱- عضله دو قلو که قابل روئت است و دارای دو سر (میانی و جانبی) است که از بخش خلفی استخوان ران بدون هیچ واسطه ای از بالای مفصل زانو اغاز می شود
۲- عضله نعلی شکل که از بخش استخوان درشت نی اغاز شده و درست در زیر و عمق هضله دو قلوی ساق پا قرار گرفته است

تاندون های عضلات دوقلو و نعلی شکل به هم می پیوندند و تاندون آشیل را به وجود می اورند که از پشت مفصل مچ پا عبور کرده به استخوان پاشنه اتصال می یابند عضلات ساق پا موجب حرکت پلنتار فلکشن مچ پا می شوند.منبع سایت اد کوان .  حرکتی که سبب بلند شدن روی پنجه پا میگردد تشریک مساعی دو عضله ساق پا بستگی به زاویه خم شدن زانو دارد هنگامی که پا راست و کشده است عضله دو قلو حرکت دهنده اصلی است و عضله نعلی شکل زمانی فعال تر است که زانو خم باشد توجه کنید که عضله دوقلو از هر دو مفصل زانو و مچ پا عبور میکند (یک عضله دو مفصلی است)
بنابراین عملکردهای دوگانه دارد : خم ردن زانو و خم کردن مچ پا

سایر عضلات ناحیه ساق پا عبارتند از :
بازکننده های (دورسی فلکشن ) مچپا : ساقی قدامی
اورشن مچ پا : نازک نئی بلند و کوتاه
اینورشن مچ پا : ساقی خلفی
بازکننده ها و خم کننده های انگشتان پا :خم کننده دراز انگشتان پا خم کننده دراز شست پا باز کننده دراز انگشتان پا و بازکننده دراز شست پا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *