Muscle Map – Lat

آموزش تزریق به عضلات زیر بغل

Preinjection

Penetration

Injection

آموزش تزریق استروئید به عضلات زیر بغل

Muscle Map – Lat

 

Preinjection


 

Penetration

Aspiration

Injection

آموزش تزریق به عضلات سینه

Muscle Map – Pec

 

Preinjection

Penetration
Aspiration
Injection
 

آموزش تزریق به عضلات سینه

Muscle Map – Pec

 

Preinjection

Penetration
Aspiration
pecc.jpg (640×480)
Injection

آموزش تزریق به عضلات ران

Muscle Map – Thigh

Preinjection

Penetration
Aspiration
Injection

آموزش تزریق به عضلات ران

Muscle Map – Thigh

Preinjection

thigh_.jpg (640×480)

Penetration
Aspiration
Injection
 

آموزش تزریق به عضلات کول

Muscle Map – Trap

 

Preinjection

Penetration

Aspiration

Injection

 

Preinjection

Penetration

Aspiration

Injection

 

آموزش تزریق به عضلات پشت بازو

Muscle Map – Tri

 

Preinjection

Penetration
Aspiration
Injection

Preinjection

Penetration
 
Aspiration
 
Injection

Preinjection

Penetration
Aspiration
 
Injection

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *