1- درمانهای دارویی
الف- دارو های ادرار آور:

‏این دارو باعث می شود حجم زیادی از آب بدن درمدتزمان کوتاهی بصورت ادراراز بدن خارج شود بستگی به میزان مصرف ممکن است در عرض یکساعت 2-1 لیتربدن آب ازدست دهد بدون آنکه تغییری در مقدار چربی بدن داشت باشد اگرافرادی که اقدام به کاهش وزن سریع می کند مانند کاهش وزن یک کیلو در یک ساعت از اینروش استفاده می کنند.

ادامه مطلب انواع روشهای لاغری در ایران و انتخاب مناسب ترین روش


‏ب – دارو های ضد اشتها:
‏این نوع داروهاباعث کاهش تمایل به خوردن غذا می شود فرد در مدتی که این نوع دارو را مصرف می کندبه علت کاهش مصرف غذا وزن کم می کند ولی بعد از قطع دارو اشها به حالت اول برگشته و‏وزن نیز به شکل اول درمی آید ازطرفی چون فرد دراین مدت به اندازه کافی ازمواد مغزیمورد نیاز بدن استفاده نمی کند دچار سوء تغذیه وعوارض مانند
‏ریزش مو،‏صعفوافسردگی می گردد. این روش هم مانند روشهای دیگر درمان مناسبی نخواهد بود چون مشکلچاقی با دارو وکم خوردن حل نخواهد شد.
‏ج – پودر مکملغذایی:
‏این پودرها حاوی انواع مواد مغزی و ‏فیبر می باشد که می تواندجایگزین موادمغذی مورد نیاز بدن گردد این روش هم درمان مناسبی نخواهد بود چون اولأفرد چاق نمی تواند همیشه از این پودرها استفاده کند ‏خسته خواهد شد ثانیأ هزینهسنگین در پی خواهد داشت بنابراین بعد از مدت کوتاهی فرد چاق مجبور به ترک ‏آن خواهدشد و‏عادات غذایی گذشته را ادامه خواهد داد.

د – دارو های جدیدیدر بازار عرضه شده که باعث میشود چربی از طریق دستگاه گوارش جذب نشود.
‏ این هم روشمناسبی برای درمان نمی باشد اولأ بیشتر مواد غذایی مصرفی در ایران مواد نشاسته ایمی باشد و‏این دارو تاثیر در عدم جذب آنها نخواهد داشت بنابراین تنها باکاهش جذبچربی نمی توان با چاقی مبارزه کرد ثانیأ هزینه سنگین باعث می شود مدت مصرف آن خیلیکوتاه باشد.
‏ذ – کاهش وزن از طریق انواع محلولهای لاغری، ژل ،کرم،صابون ، چسب های لاغری و….
‏این نوع روش ها معمولأ در سالن هایورزشی استفاده می شود. با مالیدن مقداری ژل بروی پوست و قرار دادن پوشش پلاستیکیبرروی آن مانند سونا موضعی عمل کرده باعث تعریق آن منطقه بدن می گردد بدون این کهتغییری در مقدار چربی داشته باشد. بنابراین بعد از مدت کوتاهی وزن به حالت اول برمی گردد ما باید بدنبال کاهش وزن واقعی باشیم نباید ازکاهش وزن کاذب خوشحال شویمنشانه کاهش وزن کاذب این است که ‏اولأ وزن سریع به شکل اول برمی گردد ثانیأ باعثصدمات زیانباری می گردد سردرد، سرگیجه، ضعف ،بی حالی و… حتی می تواند باعث آسیبشدید تر مانند صدمه به کلیه ها و… گردد. چسب های لاغری هم نمی تواند روش مناسب ومطمئنی برای کاهش وزن باشد.
توجه:
‏تاکنون هیچ نوع داروی مطمئنی جهت کاهش وزن بوجود نیامدهاست تمام داروهای کاهش وزن که در بازار وجود دارد و ‏تبلیغات زیادی روی آن صورت میگیرد مبنای علمی ندارند.
2- سونا:
‏سونا یکی از روش های شایع برایکاهش وزن در ایران می باشد در سونا بخاطر گرمای زیادی که وجود دارد باافزایش دمایبدن شده بنابراین افزایش تعریق می گردد در نتیجه مدتی که فرد در داخل سونا قراردارد مقدار زیادی آب را از راه عرق کردن از دست می دهد بنابراین وزن زیادی را دراین مدت از دست می دهد اما این کاهش وزن – کاهش چربی بدن نمی باشد بلکه فقط بخاطراز دست دادن آب می باشد وکاهش وزن به شکل کاذب می باشد و بعد از مدت کوتاهی بانوشیدن آب وزن به حالت اول بر می گردد.
‏در این روش بدن در مدت کوتاهی آب زیادی را از دست می دهد وبدن دچار مشکل بیآبی می گردد و می تواند به کلیه ها آسیب شدید برساند. اگر باور نمی کنید که سونالاغر نمی کند مقداری از چربی حیوانی از قصابی بخرید و آن را وزن کنید و بعد در سوناقرار دهید بعد از چند ‏ساعت آن را از سونا خارج کنید و دوباره وزن کنید می بینیدهیچ تغییری در وزن و چربی ایجاد نشده است.
3‏- شکم بندهای لاغری و پوشش پلاستیکی:
این روش هم باافزایش دما و حرارت بصورت موضعی در منطقه شکم باعث تعریق شده بنابراین آب بین سلولیو آب چربی این منطقه جمع می شود و فرد احساس می کند شکمش کوچک وبعد از مدت کوتاهی وبا مصرف آب دوباره وزن به حالت اول بر می گردد.
4‏- تشک های برقی:
‏این روش تقریبأ جدید می باشد وعلاقمندان زیادی دارد در این روش فرد داخل تشکی قرار می گیرد که در لابلای آن جریانالکتریکی برقرار میباشد این جریان برق باعث افزایش دما و حرارت می گردد که خود باعثافزایش تعریق و‏ به طبع باعث از دست دادن آب بدن می شود که می توان گفت یک نوعسونای خشک انفرادی می باشد بنابراین کاهش وزن آن کاذب و موقت می باشد.
‏5 – دستگاه الکتریکی:
‏ این روش ،از انواع دیگرجدیدتر می باشد که تقریبا به تازگی در بازار ‏ایران رونق پیدا کرده است و‏تبلیغاثوسیعی روی آن صورت می گیرد و افراد زیادی را به سوی خود جلب کرده است این دستگاهدارای ‏الکترودهای مانند دستگاه نوار قلب می باشدکه این الکترودها را به نقاطی ازبدن که مشکل چاقی وجود دارد وصل می شود عمل این دستگاه ایجاد جریان الکتریکیوانتقال آن به بدن از طریق الکترودهایی که به بدن وصل می شود می باشد و ‏این جریانالکتریکی وقتی به بدن می رسد باعث تحریک عضلات شده و آن را وادار به انقباض وفعالیتمی کند.
‏به آن انقباض Passive ‏یا غیر فعال گویند در مقابل أن انقباض Active ‏یافعال وجود دارد که فرد با اراده خود عضله را منقبض و آن را وادار به فعالیت می کندتفاوت آن دو در این است انرژی که در انقباض غیر فعال سوزانده می شود در مقابلفعالیت انقباض فعال ناچیز است.
‏ازاین روش کسانی که استفاده می کند که تنبل هستند و حوصله تحرک و فعالیت راندارند با کمی تحرک و ‏افزایش فعالیت خیلی بهتر می توان نتیجه گرفت در ثانی ورزش و‏فعالیت سیستم گردش خون را فعال می کند که این دستگاه چنین توانایی را ندارد.
‏این روش هم راه درمان مناسبی برای کاهش وزن نخواهد بود و ‏لازمه اش این است کههمیشه از این دستگاه استفاده کنید که بسیار خسته کننده و ‏پرهزینه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *