راهنمای تخصصی و جامع عضله‌ سازی (بخش ششم)
شما اینجا هستید
بدنسازی و فیتنس » راهنمای تخصصی و جامع عضله‌ سازی (بخش ششم)

طراحی تمرینات بر اساس تقسیم بندی به صورت بالا تنه/ پایین تنه :

راهنمای تخصصی و جامع عضله‌ سازی

تقسیم بندی به صورت بالا تنه / پایین تنه به صورت کلی‌ نیازمند ۴ روز تمرین در هفته می‌باشد.در زیر یک نمونه از تقسیم بندی ۴ روزه را مشاهده می‌کنید:
شنبه) پایین تنه
یکشنبه‌) بالا تنه
سه شنبه) پایین تنه
چهار شنبه) بالا تنه

تقسیم بندی این سیستم تمرینی به صورت سه روزه به شکل زیر خواهد بود:
هفته ۱) بالا تنه ، پایین تنه ، بالا تنه
هفته ۲) پایین تنه ، بالا تنه ، پایین تنه
روز‌های بالا تنه متشکل از ۵ حرکت تمرینی می‌باشد:
۱) حرکات سینه: پرس سینه، بالا سینه دمبل و…
۲) حرکات پشت: زیر بغل هالتر ‌خم، بارفیکس و…
۳) حرکات سر شانه: پرس سر شانه هالتر، سر شانه دمبل آرنولدی نشسته و…
۴) حرکات پشت بازو: پرس دست جمع، دیپ و…
۵) حرکات جلو بازو: جلو بازو هالتر، جلو بازو دمبل و…
روز‌های پایین تنه نیز متشکل از ۵ حرکت تمرینی می‌باشد که عبارتست از:
۱) حرکات اسکات / ددلیفت: اسکات معمولی‌، ددلیفت رومانیایی و…
۲) حرکات جلو پا: پرس پا، جلو پا دستگاه و…
۳) حرکات همسترینگ: پشت پا دستگاه و…
۴) حرکات شکم: دراز و نشست با وزنه، زیر شکم خلبانی‌ و…
۵) تمرینات ساق پا: ساق پا نشسته، ساق پا ایستاده و…

طراحی برنامه تمرینی بر اساس تقسیم بندی تفکیکی عضلات:

با استفاده از این نوع سیستم تمرینی شما میتوانید از تنوع زیاد حرکات تمرینی بهره ببرید و به همین خاطر شما میتوانید تعداد نامحدودی برای خود برنامه‌های مختلفی‌ طراحی کنید.

در زیر به برخی‌ از تقسیم بندی‌های رایج در این سیستم تمرینی اشاره کرده ایم:
تقسیم بندی سه روزه بر اساس حرکات پا، حرکات پرسی و حرکات کششی:
روز ۱) پشت، جلو بازو، ساعد و کول
روز ۲) سینه، سر شانه و پشت بازو
روز ۳) جلو پا، همسترینگ، ساق پا و شکم
طراحی سه روزه برنامه تمرینی بر اساس گروه‌های عضلانی مخالف همدیگر:
روز ۱) سینه و پشت
روز ۲) پا
روز ۳) سر شانه و دست ها
تقسیم بندی ۴ روزه این سیستم تمرینی: این نوع تقسیم بندی رایج‌ترین تقسیم بندی برای این سیستم تمرینی می‌باشد که شامل روز‌های تمرینی سینه، پشت، سر شانه و پا میشود.به خاطر اینکه در روز‌های تمرینی سر شانه و سینه عضلات مشابهی به کار گرفته میشوند بهتر است که بین این دو جلسه تمرینی بیشترین فاصله را ایجاد کنید.
روز ۱) سینه و پشت بازو
روز ۲) پشت و جلو بازو
روز ۳) سر شانه و کول
روز ۴) جلو پا، همسترینگ و ساق پا.
لازم به یادآوری است که در این سیستم تمامی‌ گروه‌های عضلانی تنها یک بار در هفته تمرین داده میشوند.بر همین اساس شما باید روز‌های استراحت را نیز لحاظ کنید.

قوانینی برای کمک به طراحی بهتر برنامه تمرینی

قوانینی برای کمک به طراحی بهتر برنامه تمرینی:
۱) سینه و پشت بازو: عضلات سینه خود را بعد از روز پشت بازو و یا بلعکس تمرین ندهید.عضلات پشت بازو در تمرینات سینه بسیار تحت فشار هستند.اگر شما روز قبل از تمرینات سینه خود عضلات پشت بازوی خود را تمرین داده باشید در این صورت در روز تمرینات سینه عضلات پشت بازوی شما خسته خواهد بود و کارایی شما در تمرینات سینه افت محسوسی خواهد داشت.
۲) پشت و جلو بازو: عضلات پشت خود را بعد از روز تمرینی جلو بازو تمرین ندهید.عضلات جلو بازو در تمرینات پشت و کششی به شدت تحت فشار قرار میگیرند.اگر شما در روز قبل از تمرینات پشت خود عضلات جلو بازوی خود را تمرین داده باشید آنوقت در روز تمرین عضلات پشت با محدودیت مواجه خواهید شد.
۳) اسکات و ددلیفت: حرکات اسکات و ددلیفت را در روز‌های پشت سر هم انجام ندهید.هر دو این حرکات از گروه‌های عضلانی مشابه کار میکشند.بهتر است که چند روز بین انجام این دو حرکت از هم فاصله قرار دهید.
۴) کول: در مورد تحت فشار قرار دادن مستقیم کول‌های خود وسواس نشان ندهید.عضلات کول در حرکت ددلیفت و در حرکات سر شانه به شدت تحت فشار قرار می‌گیرد.پس اینطور فرض نکنید که برای رشد آنها نیازمند فشار مستقیم روی آنها هستید.اگر شما از ددلیفت استفاده می‌کنید و از حرکاتی نظیر سر شانه هالتر نیز استفاده می‌کنید در این صورت دیگر نیازی به تمرین دادن کول‌ها به طور مستقیم نمی‌باشد.
۵) ساعد: در مورد تحت فشار قرار دادن مستقیم ساعد‌های خود وسواس نشان ندهید.همانند کول، ساعد نیز توسط بسیاری از حرکات بدن سازی به طور غیر مستقیم تحت فشار قرار می‌گیرد.پس فکر نکنید که برای رشد بیشتر آنها نیاز به تمرینات مستقیم روی آنها دارید.
۶) سر شانه پشت: روی این عضله‌ بیش از حد تمرین نکنید.این عضله‌ در طول تمرینات پشت و همچنین تمرینات سر شانه به شدت تحت تمرین قرار می‌گیرد.سایت ا د کو ا ن  . اگر شما به حرکات تمرینی پشت نگاه کنید می‌بینید اکثراً این حرکات فشاری نظیر حرکت نشر ‌خم ایجاد میکنند.گرچه میتوانید مقداری تمرین روی عضلات سر شانه پشت خود داشته باشید ولی‌ نیازی نیست که بیش از حد این عضلات را تمرین دهید.
۷) سر شانه جلویی: روی این عضلات نیز بیش از حد تمرین نکنید.این عضله‌ نیز در طول تمرینات سینه و سر شانه به شدت تحت فشار قرار می‌گیرد.گرچه ایده بدی نیست روی این قسمت از عضلات توسط حرکات تک مفصلی نظیر نشر از جلو فشار وارد کرد ولی‌ در کل نیازی به فشار بیش از حد نمی‌باشد.
۸) شکم: مقداری تمرینات سنگین برای شکم خود در نظر بگیرید.خیلی از افراد برای مدت طولانی‌ فقط به یک شکل از تمرینات شکم استفاده میکنند و نتیجه ای‌ هم نمیگیرند.پس حتما در تمرینات شکم خود از حرکاتی استفاده کنید که بتوان به آن وزنه اضافه کرد تا عضلات شما با شک جدیدی مواجه شوند و رشد بیشتری داشته باشند.برخی‌ از این حرکات شامل دراز و نشست با وزنه، کرانچ با سیمکش و… میشود.
۹) تمرینات دست ها: در مورد تمرین دادن مستقیم عضلات دست خود بیش از حد وسواس به خرج ندهید.تمرین دادن سخت عضلات دست خود در هر هفته بسیار خوب است ولی‌ نیازی نیست که شما در هفته ۳ بار و ۳۰ ‌ست را مستقیما روی این عضلات تمرین کنید.بازوان بزرگ توسط حرکات پرسی و کششی ساخته میشود.گرچه تمرین دادن این عضلات به صورت مستقیم نیز بسیار مفید می‌باشد ولی‌ این تمرینات نباید بیش از حد باشد.
۱۰) پا: پاهای خود را واقعاً تمرین دهید! مانند اکثر افراد دیگر نباشید که از تمرینات سبک و بی‌ کیفیت برای عضلات پای خود استفاده میکنند.پاهای عضلانی نه تنها باعث ظاهری فوق‌العاده میشود بلکه پاهای قدرتمند باعث بهبود عملکرد ورزشی، پرش بیشتر و سرعت دوندگی بیشتر میشود.
۱۱) حرکات تک مفصلی: از حرکات تک مفصلی بیش از حد استفاده نکنید.گرچه این حرکات در بدن سازی جایگاه خود را دارند ولی‌ تا هنگامی که شما از حرکات چند مفصلی به طور کامل استفاده نکرده‌اید دلیلی‌ ندارد که ۵ ‌ست قفسه سینه یا ۵ ‌ست پشت بازو تک دمبل ‌خم انجام دهید.
۱۲) دیپ و بارفیکس: قدرت دیپ و بارفیکس را دست کم نگیرید.گرچه این حرکات مبتنی‌ بر وزن بدن هستند اما از دیپ به عنوان اسکات بالا تنه یاد میشود و بسیار کارامد می‌باشد و بارفیکس نیز برای عضلات پشت بسیار مفید می‌باشد.اگر انجام این تمرینات برای شما آسان شد میتوانید به خود وزنه متصل کنید تا فشار تمرین بیشتر شود.
۱۳) فیله: این عضلات را نیز به طور مستقیم بیش از حد تمرین ندهید.این عضلات نیز در تمرینات به اندازه کافی‌ فشار را تحمل میکنند.تعدادی ‌ست اضافه برای این عضلات خوب است ولی‌ انجام بیش از حد تمرینات روی این عضلات باعث خستگی‌ آنها شده و در نتیجه باعث آسیب دیده گی خواهد شد.انجام مقداری تمرینات مستقیم برای قوی کردن این قسمت ایرادی ندارد اما آنقدری زیاد نباشد که شما نتوانید چند روزی را تمرین کنید

 1. محمدجواد

  سلام خواهشا به سوالم جواب بدین

  ۵٫۶ ماهه که بدنسازی خشک کار میکنم .(تاحالا هیچ دوره ای برنداشتم)بدنم رشد خیلی خوبی داشته.چندروزی بود که احساس میکردم دیگه حجم نمیارم(یکی از اقوام دکتره داروسازه.مسئله رو بهش گفتم.گقت کربومس ۲ و ویتامین eبهم داد وگفت برا۱۵روزه بعد بهم گفت شکم زیاد برو منم گوش به حرفش کردم.تو۲۰ روز شکمم اینطوری شد.هر روز بعد از یک ساعت ونیم تمرین ۱۰٫۱۵ دقیقه شکم کارمیکردم .والان اینطوریم عکسو با کنید

  http://s5.picofile.com/file/8147128018/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B9_%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B4%DB%B0%DB%B1_1.jpg
  وقتی ۱۵ روز تموم شد رفتم بهش گفتم دکتر هم بهم
  این پروتئین رو داد. عکسو بازکنید

  http://s5.picofile.com/file/8147127868/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%DB%B2%DB%B2%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B1.jpg
  و قرص اکسی متولون۵۰-الحاوی و دگزامتازون
  (ایران هورمون) اینو بهم گفت برا ۲۰ روز استفاده کن و اصلا زیاده روی نکن.الان ۳ روزه گذشته راستش از قرص اکسی ترسیدم.بخاطر تحقیقاتی که انجام دادم..حالا شما که تجربه دارین میگین ۲۰ روز رو گوش ب حرفش کنم یا نه .؟؟خواهشا جواب بدین.(درضمن هنوز هرروز شکم کار میکنم)

  • mystery

   با سلام دوست عزیز من بازدید کننده هستم و فقط نظرمو میدم دارو در صورت اصل بودنش هم اگه دز انتخابی اصولی نباشه برای بدن به خصوص کبد ضرر داره قرص اکسی هم به فراوانی تقلبیش پیدا میشه یه بحث دیگه هم اینکه فکر نکنید چون مکمل از داروخانه خریداری میشه مکمل اصل و خوبی هست تو ایران قلابی زنی فراوانه تو مکمل کورتون میریزن هی افزایش وزن میگیری کمترین عارضه اش زدن جوشهای پوستی هست که صورت خوشایندی نداره همونطور که قرص اکسی و دگزا هم برای افزایش وزن و حجم بکار میرند معمولا هم دوره های داروئی از ۴ هفته هستند به بالا و با ۲۰ روز شاید شما افزایش وزن و حجم داشته باشی ولی بی کیفیت هست و با فطع مصرف خیلی زیاد حجم و وزن رو از دست میدی از عوارض اونم میشه به عارضه نوک سینه و جوش های پوستی و …. اشاره کرد همچنین بعد دوره دارویی باید بلد باشی تغذیه رو خوب بکار بگیری و بحث دیگه هم دوره پاکسازی بعد استفاده دارو هست که دچار عارضه کبدی نشی در کل اگه برای مسابقات و حرفه ای نمی خوای بری جلو به نظر من از دارو استفاده نکن و در صورت امکان از مکمل خوب استفاده کن در کنار تغذیه اینم نظر من بود البته

 2. ساحره

  You have a good site and good dedication…
  Thanks…sahereh
  :))

 3. ساحره

  یه انتقادی دارم بهتون..چرا جواب سوالای بازدید کنندگانتونو نمیدین/؟؟ به امید دریافت پاسخ سوالشونو توسایتتون مطرح کردن..مث سوال آقای محمد جواد که ۳۰ مهر ساعت ۶ بامداد سوال کردن و بی جواب سوالش

 4. mystery

  جالبه من برای اون دوستمون کلی جواب دادم و نظر شما اون رو پاک کردید خوب اگه حرفام غیر منطقی بود راهنمائی کنید نه اینکه حذف بشه

  • مدیریت

   سلام دوست عزیز نظرات اول خوانده و سپس تایید میشن
   پروسه تایید از یک دقیقه بعد از ثبت نظر تا ۴۸ ساعت متغییر هست
   این امر فقط به این دلیل انجام میشه که یه سری از نطرات بر خلاف شرع بوده و دارای کلمات رکیک هستند
   بفرمایید کدوم نظر شما تایید نشده تا دلیلش براتون توضیح داده بشه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

مجله ادکوان، پایگاه تخصصی بدنسازی و پاورلیفتینگ | بررسی آخرین مقالات، خبرها و یافته های دنیای ورزش در رشته بدنسازی، پرورش اندام، پاورلیفتینگ و آمادگی جسمانی، گالری تصاویر و فیلم، مجلات و مشاوره