چگونه عضلات لگن ضعیف می گردد؟

عضلات لگن به جریان ادرار کمک می نمایند. حاملگی، زایمان و اضافه وزن می تواند باعث شلی عضلات فوق گردد. خوشبختانه عضلات لگن مانند سایر عضلات هستند. بدین ترتیب که می توانند با تمرین قوی تر شوند. خانم هایی کــه دچـار دفع ناگهانی بدون کنتــرل ادرار می شوند با تمرینات خاص به نام Kegel (بخوانید کی- گل) می توانند عضلات مربوطه را تقویت و از دفع ناگهانی ادرار پیش گیری نماید.

کدام عضلات راه خروجی مثانه را کنترل می نمایند؟
در کف لگن عضلات مختلفی بین ران ها قرار گرفته اند. این عضلات به قسمت های کناری و جلو و عقب لگن اتصال دارند. اما دو عضله از میان آنها بیشترین کار را انجام می دهند. بزرگترین آن دو بصورت ننو کشیده شده است و دیگری شکل مثلث دارد. اینها همان عضلاتی هستند که شخص برای متوقف کردن یا براه انداختن جریان ادرار از آن استفاده می کند. یعنی عضلاتی که می باید با تمرین قوی گردند.
چگونه می توان این عضلات را تقویت کرد؟
شخص هر جا و هر زمان می تواند این کار را انجام دهد. مثلاً رانندگی، تماشای تلویزیون یا هنگام کار در منزل یا اداره. نحوه انجام آن ساده است، کشیدن یا جمع کردن عضلات لگن درست مشابه اینکه شخص بطور ناگهانی می خواهد جریان ادرار را قطع نماید. ده ثانیه انقباض و ده ثانیه استراحت، این کار بهتر است حداقل ده دفعه و سه یا چهار بار در روز انجام شود. درست همان طور که در تمرینات عضلانی، برای قدرتمند شدن آنها تامل می کنید، در مورد این کار نیز می باید صبر داشته به تمرینات ادامه دهید.
نتایج آن گاهی کمتر از ۶ تا ۱۲ هفته مشهود نخواهد شد.
چند نکته را به خاطر بسپارید:
۱- ضعف عضلات کف لگن منجر به دفع ناگهانی و خودبخودی ادرار از مثانه می گردد.
۲- تمرین روزانه عضلات را تقویت می کند.
۳- این تمرینات کنترل بر روی مثانه را افزایش می دهد.
۴- در مورد صحت انجام آن با پزشک یا پرستار مربوطه مشورت نمایید.
۵- قبل از عطسه، پریدن یا بلند کردن اشیاء عضلات لگن خود را سفت نمایید. این عمل از ضعف عضلات و دفع غیر ارادی و ناگهانی ادرار جلوگیری می کند.
۶- همچون سایر تمرینات ورزشی به این کار تداوم ببخشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *