شما ممکن است پروتئین زود اثر وی را قبل يا بعد از تمرينات ميل كنيد منوط به اينكه تنظيمات زمانی وعده های غذايی تان چگونه باشد. حتماً شنیده اید که مصرف پروتئین کیسین (کازئین) قبل از خواب زمانی که عضلاتتان بيشترين فعاليت را جهت بازسازی (ریکاوری) عهده دار هستند به منظورتقویت آنتی کاتابولیک عضلات چقدر مفید می باشد. اخیراً در تحقيقی كه در مجله تغذيه بالينی در آمريكا منتشر شد بيان شده است كه پروتين کیسین (کازئین) دارای كاربردهای اميدبخش ديگری نيزمي باشد.

محققان ٢٥ نفر را به رعایت رژیم غذایی به میزان ٢٥% پروتئین کیسین (کازئین)،٥٥% كربوهيدرات و٢٠% چربی و یا ۱۰% پروتئین کیسین (کازئین)،٥٥% كربوهيدرات و۳۵% چربی مجبورکردند. افرادی كه ٢٥% پروتئین کیسین (کازئین) استفاده كرده بودند ٣٣% حالت سيری در آنها افزايش يافت وهمينطور مصرف انرژی آنها ٢.٦% افزايش داشت. همچنين ميزان سوخت وساز خواب اين افراد بيشتر شد كه اين به آن معناست كه آنها هنگام خواب كالری بيشتری ميسوزاندند.
نتیجه یک عملکرد واقعی

ممكن است دريافت یک چهارم از كالری روزانه شما از طریق پروتئين کیسین (کازئین) كمی زياد به نظر آيد، اما نتيجه اين تحقيق اين گونه بيان ميكند كه پروتئين کیسین (کازئین) ميتواند برای مديريت وزن شما بکار رود. خاصيت پروتين کیسین (کازئین) اين است كه به شما احساس سيری ميدهد و همچنين کیفیت سوخت وساز بدن را افزایش می دهد. این دو دلیل ميتواند برای استفاده از آن كافی باشد. می توانید اين نوشیدنی را به عنوان یک ميان وعده بسیارمناسب نيز میل نمائید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *