اکثر ما شنیده ایم که ورزش قبل از صبحانه متابولیسم بدن را افزایش داده و همچنین موجب سوخت افزون چربی می شود همه ما از کربوهیدراتها به عنوان منبع اصلی برای تامین انرژی روزانه استفاده می کنیم ولی خوابیدن در طی روز موجب کمبود دریافت کربوهیدراتها می شود. با زود بیدار شدن در صبح ، بدن را مجبور می کنیم قبل از دریافت منبع انرژی (کربوهیدراتها) ، چربی بدن را بسوزاند…اکثر ما شنیده ایم که ورزش قبل از صبحانه متابولیسم بدن را افزایش داده و همچنین موجب سوخت افزون چربی می شود همه ما از کربوهیدراتها به عنوان منبع اصلی برای تامین انرژی روزانه استفاده می کنیم ولی خوابیدن در طی روز موجب کمبود دریافت کربوهیدراتها می شود. با زود بیدار شدن در صبح ، بدن را مجبور می کنیم قبل از دریافت منبع انرژی (کربوهیدراتها) ، چربی بدن را بسوزاند.

مطمئنا هر فردی متمایل است که زمان دیرتری را در طی روز ورزش کند ، اما چند بار موارد و کارهای دیگری پیش می آید و جایگزین زمان و برنامه ورزش می شود . و یا به دلیل نداشتن عزم راسخ ، ورزش به زمان دیگری موکول می شود . حتی اگر شما تمرین کنید که صبحها زود از خواب بیدار شوید ، وقتی می توانید برنامه ورزشی خوب و مناسبی داشته باشید که ان را مقدم بر همه کارهای روزانه خود قرار دهید .
● دلیل ورزش صبحگاهی
_ به آن عادت می کنید و تبدیل به برنامه ثابتی می شود.
_ آز آلودگی هوا که از تعدد ماشین های جاده ها و خیابانها بوجود می آید ، جلوگیری می کنید.
_ از گرمای روز تابستان در امان می مانید .
_ اغلب صبحهای زود در خیابانها و ورزشگاهها ، افراد کمتری هستند .
_ فکر بازتری می توانید داشته باشید و میزان انرژی را برای زمان اوج فعالیت های روزانه خود افزایش دهید .
● در ارتباط با ورزش صبحگاهی :
صبح زود بیدارشدن موجب کاهش دمای بدن یعنی کاهش میزان انرژی بدن می شود .
موجب سفت شدن ماهیچه ها میشود ، بدین معنا که در شروع ورزش روزانه ، بدن شما بیشتر کش می آید و میزان قدرت بدنی تان نیز پس از ورزش قابل مشاهده و توجه می باشد .
بعضی افراد نمی توانند برنامه روزانه شان را تغییر دهند و از ورزش فرار می کنند.
● صبحانه قهرمانان ورزش
اگر شما برنامه ورزشی صبحگاهی داشته باشید در وسط صبح انرژی تان را از دست میدهید .
کم کردن وزن و کمبود وقت را بهانه ای برای نخوردن صبحانه قرار ندهید. شما وقتی صبح بیدار می شوید و شروع به تحرک می کنید حتی اگر کارتان با موس و کیبورد باشد ، به میزانی کالری نیاز دارید .
وقتی شما به خوردن غذاهای خوب در هر صبح عادت کنید کارهایتان را به نحو احسن تری انجام می دهید و به غذاهای ناسالم رضایت نمی دهید.
وقتی شما صبح زود ، ورزش کنید میزان کالری بیشتری نسبت به روزهای دیگر می سوزانید و میزان متابولیسم نیز افزایش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *